Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 4:32-37

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 4:32-37

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 4:32-37

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 4:32-37

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có những phước hạnh nào đang xảy ra tại Hội Thánh của bạn?  Bạn đã góp phần gì cho kết quả này?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Hiện trạng của cộng đồng tín hữu lúc đó như thế nào (4:32)? Tại sao mọi người trong Hội Thánh lúc đó có thể chia sẻ mọi nhu cầu cho nhau?  Tại sao điều này khó thực hiện trong thời đại ngày nay?
  2. Xin cho biết có bao nhiêu người được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong câu 4:31?  Các Sứ Đồ đã dùng quyền năng Chúa để làm gì (4:33)? Ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho ai (4:33)?  Khi số những nhà truyền giảng đầy ơn Chúa gia tăng, ảnh hưởng của Chúa trên cộng đồng bên ngoài như thế nào (4:17-18)?
  3. Trong tinh thần hiệp nhất, một số người có tài sản trong Hội Thánh đã làm gì?  Một trách nhiệm mới đã nảy sinh cho các Sứ Đồ là gì?  Họ đã thực hiện sự tín nhiệm đó như thế nào?  Kết quả ra sao (4:34-35)?
  4. Ba-na-ba là ai?  Phẩm cách của ông như thế nào? Điều đó liên hệ gì đến việc Ba-na-ba dâng hiến tài sản cho công việc Chúa  (4 :36-37)?
  5. So sánh (4:32-35) với (2:42-47), xin cho biết những ưu điểm nổi bật của Hội Thánh vào lúc đó?  Nếu bạn phải viết vài dòng mô tả Hội Thánh của bạn, bạn sẽ viết như thế nào?  Có những đặc điểm nào Hội Thánh của bạn không có?  Tại sao?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn nhận xét gì về những người đã dâng hiến rất nhiều cho công việc Chúa? Vì sao họ có thể làm như vậy? Họ đã dâng hiến dựa trên nhu cầu, trên khả năng, theo mạng lệnh của Chúa, hay vì lý do nào khác?
  2. Có bao giờ bạn phải tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh hay không?  Nếu Chúa chữa lành cho bạn, bạn dùng số tiền đó để làm gì? Yếu tố nào khiến bạn quyết định dâng hiến, hay không dâng hiến, cho Hội Thánh hay một cơ quan truyền giáo nào đó?
  3. Không bao lâu sau khi Hội Thánh được thành lập tại Giê-ru-sa-lem, quân La Mã đến hủy diệt toàn bộ thành phố này. Nếu bạn là người đã dâng hiến, hoặc không dâng hiến, nhà cửa cho Hội Thánh trong những năm tháng trước đó, bạn cảm thấy thế nào?
  4. Dựa trên câu 4:32, xin cho biết mối liên hệ của bạn với những người trong Hội Thánh của bạn như thế nào?  Điều gì cần thay đổi để mang lại sự hiệp nhất trong Hội thánh của bạn?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top