Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời

Bài Giảng: Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Lu-ca 7:18-35; Công Vụ 10 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   [divide style="2"] 18. Các môn đồ của Giăng báo cáo tất cả những điều ấy cho ông. Vì thế Giăng gọi hai môn đồ của ông đến 19. và sai họ đi gặp Chúa để hỏi rằng, “Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi, hay chúng tôi phải chờ một đấng khác?” 20. Khi hai người ấy đến gặp Ngài, họ nói, “G ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Rượu và Đức Thánh Linh

Tựa đề: Rượu và Đức Thánh Linh Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5: 15-20 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 22/8/2021 [divide style="2"] 15. Vì vậy, hãy cẩn thận về cách anh em sống, đừng như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan, 16. hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17. Vì vậy, đừng dại dột, nhưng hãy hiểu ý muốn của Chúa là thế nào. 18. Đừng say rư ...

Read more

Mục sư Nhiệm Chức Đặng Ngọc Quốc: 9/11, Covid-19 – Nan Đề Của Điều Ác

Sứ điệp: 9/11, Covid-19 - Nan Đề Của Điều Ác Kinh Thánh: Rô-ma 8:6-33 Diễn giả: Mục sư Nhiệm Chức Đặng Ngọc Quốc Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California  Chúa Nhật 19/9/2020 [divide style="2"] Rô-ma 8:6-33 Quyền Tể Trị Của Ðức Chúa Trời Trong Quyết Ðịnh Của Ngài 6. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà lời của Ðức Chúa Trời đã thất bại. Bởi vì không phải tất cả những người Y-sơ-ra-ên đều là người ...

Read more

Quyền Năng Của Chúa

“Quyền năng Ngài dành cho chúng ta - những người tin nhận - trong sự vận hành của quyền năng vĩ đại Ngài lớn dường bao. Ngài đã thực hiện quyền năng đó trong Ðấng Christ khi Ngài làm cho Ðấng Christ sống lại từ cõi chết và lập Ðấng Christ ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:19-20) Ðấng Christ đã sống lại, cũng như chúng ta được cứu, đều không thể nhờ điều gì khác hơn là quyền năng của Ðứ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đời Sống Theo Chúa

Tựa đề: Đời Sống Theo Chúa Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-28 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đời Sống Theo Chúa để nghe bài giảng.    [divide style="2"]   Phi-rơ Tuyên Xưng Chúa 13. Khi Ðức Chúa Jesus vào địa phận Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài hỏi các môn đồ Ngài rằng, “Người ta nói Con Người là ai?” 14. Họ đáp, “Một số người nói Thầy là Giăng Báp-tít, một số khác nói Thầy là Ê-li-g ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tìm Hiểu Ý Chúa

Tựa đề: Tìm Hiểu Ý Chúa Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5: 15-20 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 22/8/2021 [divide style="2"] 15. Vì vậy, hãy cẩn thận về cách anh em sống, đừng như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan, 16. hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17. Vì vậy, đừng dại dột, nhưng hãy hiểu ý muốn của Chúa là thế nào. 18. Đừng say rượu, sa ...

Read more

Rick Warren: Tìm Kiếm Sức Mạnh Để Tiếp Tục Đi Lên Khi Tinh Thần Đã Mòn Mõi

Tựa đề: Tìm Kiếm Sức Mạnh Để Tiếp Tục Đi Lên Khi Tinh Thần Đã Mòn Mõi Nguyên văn: Finding the Strength to Keep Going When I’m Emotionally Worn Out Diễn giả: Mục sư Rick Warren [divide style="2"] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Môn Đồ Thật

Sứ điệp: Môn Đồ Thật Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chúa Nhật 13/9/2021 Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"]   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Bài Học Về Sự Cầu Nguyện

Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện (Ma-thi-ơ 26:39) Có nhiều điều để học trong bài cầu nguyện của Cứu Chúa chúng ta khi Ngài đối diện thử thách. Ðó là một lời cầu nguyện cô đơn. Ngài đã tách khỏi ngay cả với ba môn đệ được Ngài yêu mến nhất. Các tín hữu thân mến! Hãy dành nhiều thì giờ để cầu nguyện một mình, đặc biệt trong lúc bạn gặp thử thách. Cầu nguyện trong gia đình, cầu nguyện ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đừng Khóc

Tựa đề: Đừng Khóc  Kinh Thánh: Lu-ca 7:11-17 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đừng Khóc để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top