Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ưu Tiên Trong Đời Sống

Tựa đề: Ưu Tiên Trong Đời Sống Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:33  Diển giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Xin bấm vào tựa đề Ưu Tiên Trong Đời Sống để nghe bài giảng.   [divide style="2"]   Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hội Thánh Ban Đầu

Tựa đề: Hội Thánh Ban Đầu Kinh Thánh: Công Vụ 2:42-47 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Hội Thánh Ban Đầu để nghe bài giảng.   [divide style="2"]   Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Ân Tứ Dư Dật

  Tựa đề: Ân Tứ Dư Dật Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:4-9 Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Ân Tứ Dư Dật để nghe bài giảng. [divide style="2"] 4. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ; 5. vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, 6. như lời chứng về Đấng ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Tựa đề: Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Được Thương Xót

Tựa đề: Được Thương Xót Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:7 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Được Thương Xót để nghe bài giảng.   [divide style="2"]   Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org         ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

Sứ điệp: Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Trung Tín

Tựa đề: Trung Tín Kinh Thánh: Khải Huyền 2:8-11 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Trung Tín để nghe bài giảng.   [divide style="2"]   Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nhân Loại Mới

Sứ điệp: Nhân Loại Mới Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:11-22 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Xuân Sơn: Thước Đo Tấm Lòng

Sứ điệp: Thước Đo Tấm Lòng Kinh Thánh: Giăng 10:10 Diển giả: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Thước Đo Tấm Lòng và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh

Sứ điệp: Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top