Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Được Làm Con Đức Chúa Trời

Bài Giảng Trên Núi - Được Làm Con Đức Chúa Trời  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sunday - November 3, 1991 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Lê Văn Thanh: Tạ Ơn Chúa Trong Nghịch Cảnh

Tựa đề: Tạ Ơn Chúa Trong Nghịch Cảnh Diễn giả: Mục sư Lê Văn Thanh Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 22/11/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Của Lễ Cảm Tạ

Tựa đề: Của Lễ Cảm Tạ Kinh Thánh: Lê-vi Ký 7:11-15, Hê-bơ-rơ 13:15-16, Xuất Hành 21:5-6 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California  Chúa Nhật 22/11/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Billy Graham: Đức Chúa Jesus Christ Là Ai

Sứ điệp:  Đức Chúa Jesus Christ Là Ai  Diễn giả: Mục sư Billy Graham (1971)  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Công Bố Năm Hân Hỉ

Tựa đề: Công Bố Năm Hân Hỉ Kinh Thánh: Lê Vi Ký 25:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Chúa Nhật 30/5/1993 Nghe Bài Giảng: [divide style="2"] Năm Sa-bát 1. CHÚA phán với Mô-sê trên núi Si-nai, 2. “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Khi các ngươi đã vào trong xứ Ta ban cho, các ngươi hãy để cho đất được nghỉ vào năm Sa-bát để tôn kính CHÚA. 3. Ngươi sẽ canh tác ruộng đất mình trong sáu năm, ngươi ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn

Bài Giảng: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn Kinh Thánh: Lê-vi Ký 23:9-22 Diễn Giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Chúa Nhật Lễ Tạ Ơn 2014 Bài Giảng: [divide style="2"] Kinh Thánh: Lê-vi Ký 23:9-22 Lễ Dâng Hoa Màu Ðầu Mùa 9. CHÚA phán với Mô-sê rằng, 10. “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng: Khi các ngươi vào trong xứ Ta ban cho các ngươi và bắt đầu gặt hái mùa màng, các ngươi hãy đem một bó lúa đầu mùa đến với t ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Yêu Người – Phần 3

Sứ điệp: Yêu Người - Phần 3 Kinh Thánh: Phục Truyền 5:1-15 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California  Chúa Nhật 8/11/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Billy Graham: Phương Cách Chữa Lành Cho Tâm Hồn Bất An

Sứ điệp: Phương Cách Chữa Lành Cho Tâm Hồn Bất An Nguyên văn: A Cure for Trouble Heart Diễn giả: Mục sư Billy Graham   Địa điểm: Syracuse, New York (1989) [divide style="2"] Ma-thi-ơ 22:29-36 Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài:  Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Ch ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Được Thấy Đức Chúa Trời

Bài Giảng Trên Núi - Được Thấy Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sunday - October 27, 1991 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Bầu Cử và Lựa Chọn

Tựa đề: Bầu Cử và Lựa Chọn Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 8/11/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top