Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Chúa Thăng Thiên

Bài giảng: Chúa Thăng Thiên Kinh Thánh: Lu-ca 24:50-53; Công Vụ 1:6-11 Diển giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Hội Thánh Giám Lý Garden Grove, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

R.C. Sproul: Sự Thăng Thiên Của Đức Chúa Jesus Christ

Bài giảng: Sự Thăng Thiên Của Đức Chúa Jesus Christ Nguyên văn: The Ascension of Jesus Christ Diễn giả: R.C. Sproul [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Lễ Ngũ Tuần

Tựa đề: Lễ Ngũ Tuần Kinh Thánh: Công Vụ 2:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]   [divide style="2"]    Công Vụ 2:1-13 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả đã tụ họp lại một nơi. 2. Thình lình có một tiếng động từ trời đến, giống như tiếng gió thổi dữ đội, đầy cả căn nhà nơi họ đang ngồi. 3. Có những lưỡi giống như lửa xuất hiện, chúng phân tán ra, và đậu trên mỗi một ...

Read more

Mục sư Thái Phước Trường: Mục Đích Chúa Thăng Thiên

Sứ điệp: Mục Đích Chúa Thăng Thiên Kinh Thánh: Giăng 16:7a Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Minh Nguyên: Trận Chiến Tâm Linh

Tựa đề: Trận Chiến Tâm Linh Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 3:1-13 Diễn giả: Minh Nguyên Hội Thánh Tin Lành Orange, California Chúa Nhật 9/5/2021 [divide style="2"] II Ti-mô-thê 3:1-13 Cũng nên biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Bởi vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn, bất khiết, không có tình thương, không chun ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Bài Học Về Mẹ Trong Kinh Thánh

Tựa đề: Bài Học Về Mẹ Trong Kinh Thánh Kinh Thánh: Ê-sai 1:2-4; 66:12-13 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 9/5/2021 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tuyên Dương Công Đức Của Mẹ

Sứ điệp: Tuyên Dương Công Đức Của Mẹ Kinh Thánh: Châm Ngôn 31 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề  Tuyên Dương Công Đức Của Mẹ và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Charles Stanley: Phẩm Chất Thu Hút Của Sự Nhân Từ

Sứ điệp: Phẩm Chất Thu Hút Của Sự Nhân Từ Nguyên văn: The Attractive Quality of Kindness Diễn giả: Dr. Charles Stanley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Bài Giảng Xưa: Rê-bê-ca Vu Quy

Bài Giảng Xưa Rê-bê-ca Vu Quy Áp-ra-ham sinh được một con trai, đặt tên là Y-sác. Khi Y-sác trưởng-thành, Áp-ra-ham sai người đầy tớ niên trưởng trong nhà, đi về quê hương, trong vòng bà con, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai mình. Người đầy tớ vâng lời Áp-ra-ham, lên đường qua xứ Mê-sô-bô-ta-mi, đến thành của Na-cô. Người cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin cho gặp người con gái mà Ngài đã định làm vợ ch ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Những Người Mẹ Trong Góc Khuất Của Cuộc Đời

Sứ điệp: Những Người Mẹ Trong Góc Khuất Của Cuộc Đời Kinh Thánh: I Các Vua 3:16-28 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top