Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh

Tựa đề: Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin nhấn vào tựa đề Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh để nghe bài giảng. ...

Read more

Liên Hoan Yêu Hà Nội – Bài Giảng Sáng 9/12/2017

Liên Hoan Yêu Hà Nội - Bài Giảng Sáng 9/12/2017 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Liên Hoan Yêu Hà Nội – Chương Trình Sáng 9/12/2017

Liên Hoan Yêu Hà Nội - Chương Trình Sáng 9/12/2017 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Liên Hoan Yêu Hà Nội – Chương Trình Đêm 8/12/2017

Liên Hoan Yêu Hà Nội - Chương Trình Đêm 8/12/2017 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Liên Hoan Yêu Hà Nội – Lễ Khai Mạc

Liên Hoan Yêu Hà Nội - Chương Trình Lễ Khai Mạc Hà Nội - 8/12/2017 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nhập Thế

...

Read more

Ghi Nhớ và Suy Gẫm Trong Lòng

Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng (Lu-ca 2:19) Người phụ nữ được phước này đang vận dụng ba khả năng trong đời sống của mình: trí nhớ - bà ghi nhớ mọi lời ấy; tình cảm - bà ghi nhớ trong lòng; và trí tuệ - bà suy nghĩ về chúng. Cả trí nhớ, tình cảm lẫn trí tuệ đều được vận dụng về những điều bà vừa được nghe. Thưa bạn thân mến! Hãy nhớ lại những gì bạn đã được nghe về Đức Chúa Jesus và ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh

Bài Giảng: Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36-56; 27-11-55 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh để nghe bài giảng.  [divide style="2"]     Chúa Cầu Nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-nê 36. Bấy giờ Ðức Chúa Jesus đi với họ đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài nói với các môn đồ, “Hãy ngồi đây trong khi Ta lại đằng kia cầu nguy ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Món Quà Giáng Sinh

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Emmanuel

Sứ điệp: Emmanuel Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:21-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Emmanuel và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] 21. Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi phải đặt tên con trai ấy là JESUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội.” 22. Mọi việc ấy đã xảy ra để làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng, 23. “Nầy, một trinh nữ sẽ thụ tha ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top