Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ngươi Yêu Ta Chăng

  Tựa đề: Ngươi Yêu Ta Chăng Kinh Thánh: Giăng 20:19-23 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân    [divide style="2"]  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

David Pawson: Đức Thánh Linh Trong Kinh Thánh – Phần 2

Sứ điệp: Đức Thánh Linh Trong Kinh Thánh - Phần 2 Diễn giả: David Pawson Dịch và thuyết minh: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Paul Washer: Bạn Đang Làm Gì Với Đời Sống Của Mình

Tựa đề: Bạn Đang Làm Gì Với Đời Sống Của Mình Nguyên văn: What Are You Doing With Your Life Diễn giả: Paul Washer Source: Church and Family Life [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Xem Trái Biết Cây

Bài giảng: Xem Trái Biết Cây Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:17-32 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh  Chúa Nhật 7/4/2024 Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Vì Chúa Đã Phục Sinh

  Tựa đề: Vì Chúa Đã Phục Sinh Kinh Thánh: Giăng 20:19-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân  [divide style="2"]    [divide style="2"] Chúa Hiện Ra cho Các Môn Ðồ   (Mat 28:16-20; Mác 16:14-18; Lu 24:36-49) 19. Chiều tối hôm đó, ngày thứ nhất trong tuần, các cửa nơi các môn đồ đang ở đều đóng chặt, vì sợ người Do-thái. Ðức Chúa Jesus đến, đứng chính giữa họ, và nói, “Bình ...

Read more

David Pawson: Đức Thánh Linh Trong Kinh Thánh – Phần 1

Sứ điệp: Đức Thánh Linh Trong Kinh Thánh - Phần 1 Diễn giả: David Pawson Dịch và thuyết minh: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục Sư Lê Phước Nguyên: Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Bài giảng: Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên Tài Liệu Lưu Trữ - Thư Viện Tin Lành Do các thân nhân của các Mục Sư Lê Hoàng Phu và Lê Phước Nguyên tặng [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

How Did We Turn Worship Into Singing

Tựa đề: Chúng Ta Đã Đổi Sự Thờ Phượng Thành Ca Hát Như Thế Nào? Nguyên văn: How Did We Turn Worship Into Singing Diễn giả: Pastor Tim Dilena [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Bình An Cho Các Ngươi

Bài giảng: Bình An Cho Các Ngươi Kinh Thánh: Giăng 20:19-23 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh  Chúa Nhật 3/31/2024 Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Trở Về Từ Em-ma-út

"Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Giê-ru-sa-lem... thuật lại việc đã xảy ra … và họ đã nhận biết Ngài … như thế nào" (Lu-ca 24:33, 35) Lúc hai môn đệ đến Em-ma-út, được bồi dưỡng sức lực sau bữa ăn tối, nhân vật bí mật đã gây ngạc nhiên cho họ trên đường đi, đã lấy bánh bẻ ra, khiến họ nhận biết là Chúa, và rồi Ngài biến mất khỏi tầm mắt họ. Trước đó, họ đã ép Chúa Giê-xu ở lại với họ vì trời đã s ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top