Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Ghi Nhớ và Suy Gẫm Trong Lòng

Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng (Lu-ca 2:19) Người phụ nữ được phước này đang vận dụng ba khả năng trong đời sống của mình: trí nhớ - bà ghi nhớ mọi lời ấy; tình cảm - bà ghi nhớ trong lòng; và trí tuệ - bà suy nghĩ về chúng. Cả trí nhớ, tình cảm lẫn trí tuệ đều được vận dụng về những điều bà vừa được nghe. Thưa bạn thân mến! Hãy nhớ lại những gì bạn đã được nghe về Đức Chúa Jesus và ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đấng Cứu Thế

Bài Giảng: Đấng Cứu Thế Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sunday - December 1, 1991 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh – Hội Thánh Phi-la-đen-phi

Tựa đề: Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh - Hội Thánh Phi-la-đen-phi Diễn giả: Mục sư David Pawson Dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org Các Bức Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh   ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tìm Đến Thờ Chúa- Phần 1

Tựa đề: Tìm Đến Thờ Chúa- Phần 1 Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2: 1-12 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 12/12/2021 [divide style="2"] ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hy Vọng – Sống Phúc Âm Trong Đức Tin Hy Vọng Và Yêu Thương

Sứ điệp: Hy Vọng - Sống Phúc Âm Trong Đức Tin Hy Vọng Và Yêu Thương Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phục Hưng Gia Đình

Sứ điệp:  Phục Hưng Gia Đình Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 28:10-22 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Gia Đình Thờ Phượng Chúa

Gia Đình Thờ Phượng Chúa Kinh Thánh dạy: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi trở về già nó cũng không lìa đường lối đó” (Châm ngôn 22:6) Thế giới chúng ta đang sống phức tạp quá, nên khi con cái còn bé chúng ta cần dạy cho các cháu biết thế nào là đúng hay sai, tốt hay xấu, thiện hay ác, điều nào nên làm, điều nào nên tránh.  Làm như thế tức là chúng ta đặt một hệ thống giá trị căn bản ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tôi Là Chiên Của Chúa

Sứ điệp: Tôi Là Chiên Của Chúa Kinh Thánh: Thi Thiên 23 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Chúa Nhật 20/11/2022 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nhu Cầu Của Cuộc Sống

  Tựa đề: Nhu Cầu Của Cuộc Sống Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:9-13; Lu-ca 11:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân  [divide style="2"]   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đấng Christ và Giáng Sinh

Tựa đề: Đấng Christ và Giáng Sinh Nguyên văn: Christ and Christmas Diễn giả: David Pawson [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top