Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phục Hưng Gia Đình

Sứ điệp:  Phục Hưng Gia Đình Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 28:10-22 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Phục Hưng Gia Đình và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Người Nam Tài Đức

Sứ điệp: Người Nam Tài Đức Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Lòng Cha

Sứ điệp: Lòng Cha Kinh Thánh: Lu-ca 15 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Lòng Cha và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: An Nghỉ Trong Chúa

Sứ điệp: An Nghỉ Trong Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Hãy Đem Con Đến Cho Ta

Hãy đem con đến cho ta (Mác 9:19) Người cha tuyệt vọng và chán nản đã xây khỏi các môn đệ để quay sang vị Thầy của họ. Con trai ông đang ở trong tình trạng vô cùng nguy ngập. Mọi phương pháp chữa trị đều không đi đến đâu cả, nhưng đứa con khốn khổ đã được giải cứu khỏi quỉ dữ ngay khi người cha bởi đức tin đã vâng theo lời Đức Chúa Jesus: “Hãy đem con đến cho Ta!” Con cái là tặng phẩm quý giá từ Ðức Chúa Tr ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Trong Gia Đình

Sứ điệp:  Nếp  Sống Trong Gia Đình Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Nếp  Sống Trong Gia Đình và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Hứa Trung Tín: Tình Yêu Đảm Bảo

  Sứ Điệp: Tình Yêu Đảm Bảo Kinh Thánh: I Giăng 4:17-21 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Tình Yêu Đảm Bảo để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Lê Hoàng Phu: Lễ Ngũ Tuần

Bài Giảng: Lễ Ngũ Tuần Kinh Thánh: Công Vụ 2:1-4; 14-21 Diển Giả: Mục sư Lê Hoàng Phu Xin vui lòng bấm vào tựa đề Lễ Ngũ Tuần và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chúa Thánh Linh Giáng Lâm

Sứ điệp: Chúa Thánh Linh Giáng Lâm Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tình Yêu Căn Bản Của Gia Đình

Sứ điệp:  Tình Yêu Căn Bản Của Gia Đình Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Tình Yêu Căn Bản Của Gia Đình và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top