Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Charles Stanley: Làm Thế Nào Để Biết Ý Chúa – How to Be Sure of God’s Will

Sứ điệp: Làm Thế Nào Để Biết Ý Chúa Nguyên văn: How to Be Sure of God's Will Diễn giả: Dr. Charles Stanley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Khải Tượng Đổi Mới

Tựa đề: Khải Tượng Đổi Mới Kinh Thánh: Ê-sai 64 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân  [divide style="2"]   [divide style="2"] Ê-sai 64 1 Ôi, ước gì Ngài xé các từng trời ngự xuống, để núi non rúng động trước mặt Ngài. 2 Như lửa hừng đốt các củi khô cháy rụi, Như lửa nung làm sôi sục nước trong nồi, nguyện Ngài làm cho danh Ngài được quân thù của Ngài biết đến, để muôn dân run sợ trước mặt Ngài ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tại Sao Chúa Vẫn Yên Lặng?

Tựa đề: Tại Sao Chúa Vẫn Yên Lặng? Kinh Thánh: Thánh Thi 22:1-8 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 14/2/2021 [divide style="2"] 1 Ðức Chúa Trời của con ôi, Ðức Chúa Trời của con ôi, sao Ngài lìa bỏ con? Sao Ngài quá xa vời trong khi con kêu van xin cứu giúp? 2 Ðức Chúa Trời của con ôi, ban ngày con khóc, nhưng Ngài chẳng đáp lời; Còn ban đêm, con nào có ...

Read more

Greg Laurie: Làm Thế Nào Có Thể Thỏa Lòng Và Vui Vẻ

Sứ điệp: Làm Thế Nào Thỏa Lòng Và Vui Vẻ Message: How To Be Happy And Content  Pastor: Greg Laurie [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Evan Lee Dahl: Bước Trong Ánh Sáng

Tựa đề: Bước Trong Ánh Sáng Kinh Thánh: Giăng 8:12​-30 Diễn giả: Mục sư Evan Lee Dahl Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California  Chúa Nhật 21/4/2021 [divide style="2"] Đức Chúa Jesus là ánh sáng của thế gian Đức Chúa Jesus lại nói với họ rằng: “Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.” Do đó, những người Pha-ri-si đã nói với ...

Read more

Bông Trái Đầu Mùa

Chúng ta cũng là những người có trái đầu mùa của Ðức Thánh Linh (Rô-ma 8:23) Quyền sở hữu hiện tại đã được công bố. Ngay chính lúc nầy, chúng ta đang có những trái đầu mùa của Ðức Thánh Linh. Chúng ta có sự ăn năn là viên ngọc đầu tiên, có đức tin là viên trân châu vô giá, có hi vọng là ngọc bích của thiên đàng và có tình yêu là viên hồng ngọc quang vinh. Chúng ta đã được dựng nên mới trong Ðấng Christ nhờ ...

Read more

Chúa Nhật 21/2/2021 – Hội Thánh Báp-tít Đức Tin – Dallas

Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật 21/2/2021 Hội Thánh Báp-tít Đức Tin - Dallas [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Rick Warren: Trách Nhiệm Của Tôi Trong Việc Hoàn Thành Khải Tượng Của Đấng Christ

Tựa đề: Trách Nhiệm Của Tôi Trong Việc Hoàn Thành Khải Tượng Của Đấng Christ Nguyên văn: My Part in Fulfilling Christ’s Vision Diễn giả: Rick Warren [divide style="2"] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Liên Hệ Lứa Đôi

Bài Giảng: Liên Hệ Lứa Đôi Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 2:18-24 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân  [divide style="2"]   [divide style="2"] Sáng Thế Ký 2:18-24 18. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. 19. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem n ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tình Yêu Trong Năm Mới

Tựa đề: Tình Yêu Trong Năm Mới Kinh Thánh: Giăng 13:34-35; Ê-sai 40:28-31 Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 14/2/2021 [divide style="2"] Giăng 13:34-35 Ta ban cho các con một điều răn mới, đó là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương lẫn nhau, thì bởi đó mọ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top