Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Tức Thì Theo Ngài

Tức thì, hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài (Mác 1:18) Lúc Si-môn và Anh-rê nghe tiếng gọi của Đức Chúa Giê-xu, họ lập tức vâng lời mà không lưỡng lự. Nếu chúng ta luôn thực hành đúng lúc, với tinh thần sốt sắng, tất cả những gì chúng ta nghe, hoặc làm ngay vào dịp tiện đầu tiên; việc chúng ta tham dự vào ân điển của Chúa, cũng như việc đọc những sách vở tốt, sẽ không bao giờ không đem lại sự phong phú cho ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Vững Tin

  Tựa đề: Vững Tin Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11; Đa-ni-ên 7 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Vững Tin để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Giô-na – Chương 2

Tựa đề: Giô-na - Chương 2 Kinh Thánh: Giô-na 2:1-11 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Lời Ban Biên Tập TVTL: Giô-na là một sách trong Thánh Kinh Cựu Ước.  Sách ký thuật lại những câu chuyện liên quan đến Giô-na một tiên tri của người Do Thái sống vào thế kỷ thứ 8 T.C.  Đức Chúa Trời sai Tiên tri Giô-na đến Ni-ni-ve, thủ đô của vương quốc Assyria, là quốc gia thù địch với người Do ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Một Khuôn Mẫu Thờ Phượng

  Đề tài: Một Khuôn Mẫu Thờ Phượng Kinh Thánh: Thi Thiên 95 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus

Tựa đề: Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus Kinh Thánh: Lu-ca 4:14-30 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus để nghe bài giảng, [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Giô-na Chương 1

Tựa đề: Giô-na - Chương 1 Kinh Thánh: Giô-na 1:1-17 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Lời Ban Biên Tập TVTL: Giô-na là một sách trong Thánh Kinh Cựu Ước.  Sách ký thuật lại những câu chuyện liên quan đến Giô-na một tiên tri của người Do Thái sống vào thế kỷ thứ 8 T.C.  Đức Chúa Trời sai Tiên tri Giô-na đến Ni-ni-ve, thủ đô của vương quốc Assyria, là quốc gia thù địch với người Do ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đức Chúa Jesus và Phúc Âm

Đề tài: Đức Chúa Jesus và Phúc Âm Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Xin vui lòng  bấm vào đề tài  Đức Chúa Jesus và Phúc Âm và nút play để nghe. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tương Giao

Tựa đề: Tương Giao Kinh Thánh: I Giăng 1:1-10 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Tương Giao để nghe bài giảng, [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Hội Thánh và Thánh Đồ

Sứ điệp: Hội Thánh và Thánh Đồ Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:1-14 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Xin vui lòng  bấm vào đề tài  Hội Thánh và Thánh Đồ và nút play để nghe. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Không Thể Tự Cứu

Đề tài: Không Thể Tự Cứu Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Xin vui lòng  bấm vào đề tài  Không Thể Tự Cứu và nút play để nghe. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top