Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Mục Sư Lê Phước Nguyên: Ta Là Người Chăn Hiền Lành – Ta Là Cái Cửa

Bài giảng: Ta Là Người Chăn Hiền Lành - Ta Là Cái Cửa Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên Tài Liệu Lưu Trữ - Thư Viện Tin Lành Do các thân nhân của các Mục Sư Lê Hoàng Phu và Lê Phước Nguyên tặng [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Tiếp Nhận Nhau

Bài giảng: Tiếp Nhận Nhau Kinh Thánh: Rô-ma 14:1-12 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh Chúa Nhật 23/1/2022 [divide style="2"] Đừng xét đoán 1. Hãy chấp nhận những người kém đức tin; đừng tranh luận về lý lẽ. 2. Có người tin rằng ăn được mọi thứ; nhưng người khác, là người yếu đuối, chỉ ăn rau. 3. Người ăn đừng khinh người không ăn; và người không ăn đừng xét đoán người ăn, bởi vì Ðức Chúa Trời đã chấp nhận ngư ...

Read more

Paul Washer: Con Đường Hẹp

Sứ điệp: Con Đường Hẹp Nguyên văn: The Narrow Way Diễn giả: Mục sư Paul Washer Dịch: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2022) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Người Mới Trong Chúa

Tựa đề: Người Mới Trong Chúa Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:11-21 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]  [divide style="2"] Chức Vụ Giải Hòa 11. Vì vậy, do kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi người; Ðức Chúa Trời biết rõ chúng tôi và tôi hy vọng rằng lương tâm anh chị em cũng biết rõ chúng tôi. 12. Chúng tôi không muốn lại nói về mình với anh chị em, nhưng muốn cho anh chị em có cơ ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Nhận Thức Trong Năm Mới

Tựa đề: Nhận Thức Trong Năm Mới Kinh Thánh: Ê-sai 6:1-13 Diển giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Bài giảng trên Đài Phát  Thanh Tiếng Nước Tôi - January 28, 2001  Tài Liệu Lưu Trữ - Thư Viện Tin Lành [divide style="2"]  [divide style="2"] Ê-sai 6:1-13 1. Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. 2 Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phi ...

Read more

Mục Sư Lê Phước Nguyên: Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Bài giảng: Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên Tài Liệu Lưu Trữ - Thư Viện Tin Lành Do các thân nhân của các Mục Sư Lê Hoàng Phu và Lê Phước Nguyên tặng [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Phục Hồi Tình Người

Bài giảng: Phục Hồi Tình Người  Kinh Thánh: Rô-ma 12:9-21 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh Chúa Nhật 16/1/2022 [divide style="2"] Nếp Sống Yêu Thương 9. Tình yêu phải chân thật. Hãy ghét điều ác, gắn bó với điều lành. 10. Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy tôn trọng nhau. 11. Hãy chuyên cần, đừng lười biếng; hãy có tinh thần nhiệt thành, hãy phục vụ Chúa. 12. Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn ...

Read more

Paul Washer: Bạn Có Kết Quả Hay Không? Do You Bear Fruit?

Sứ điệp: Bạn Có Kết Quả Hay Không?  Nguyên văn: Do You Bear Fruit? Kinh Thánh: Giăng 15 Diễn giả: Mục sư Paul Washer Dịch: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"] Đức Chúa Jesus là cây nho thật 1. “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. 2. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt bỏ, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được kết quả nhiều hơn. 3. Các ngươi đã được tinh sạch n ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Cầu Nguyện

  Tựa đề: Cầu Nguyện Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:4-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]  [divide style="2"] 5. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. 6. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi c ...

Read more

Mục Sư Lê Phước Nguyên: Ta Là Ánh Sáng

Bài giảng: Ta Là Ánh Sáng Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên Tài Liệu Lưu Trữ - Thư Viện Tin Lành Do các thân nhân của các Mục Sư Lê Hoàng Phu và Lê Phước Nguyên tặng [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top