Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Mục sư Nguyễn Thỉ: Năm Mới – Người Mới – Sự Sống Mới

Sứ điệp: Năm Mới - Người Mới - Sự Sống Mới Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:17 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sứ Điệp Của Mục Sư Billy Graham – Thập Tự

Asheville, North Carolina: Ngày 7/11/2013 vừa qua, Mục sư Billy Graham đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95.  Nhân dịp này, Hội Truyền Giáo Billy Graham  (Billy Graham Evangelistic Association - BGEA) đã phổ biến video “The Cross ” để công bố một sứ điệp, mà một số nhà báo cho rằng có lẽ đây là sứ điệp cuối cùng của Mục sư Billy Graham cho công chúng. Trong video Thập Tự, Mục sư Billy Graham nhắc người ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm

Tựa đề: Sứ Điệp Đầu Năm Kinh Thánh: Mác 9:2-8 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   Xin bấm vào tựa đề Sứ Điệp Đầu Năm để nghe bài giảng.    [divide style="2"] Chúa Hóa Hình 2. Sáu ngày sau Ðức Chúa Jesus đem Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng theo Ngài. Ngài dẫn riêng họ lên núi cao, và Ngài biến hóa trước mặt họ. 3. Y phục Ngài tỏa rực hào quang và trở nên cực trắng mà không thợ giặt nào trên đất có th ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thờ Phượng Qua Dâng Hiến Trong Cuộc Đời Nô-ê

Sứ điệp: Thờ Phượng Qua Dâng Hiến Trong Cuộc Đời Nô-ê Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 8 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Hôn Nhân Và Trách Nhiệm

Sứ điệp: Hôn Nhân Và Trách Nhiệm Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:1-16 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ngày Mai Sẽ Ra Sao

Sứ điệp: Ngày Mai Sẽ Ra Sao Kinh Thánh: Thi Thiên 84 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Ngày Mai Sẽ Ra Sao và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đoàn Tụ Gia Đình

Sứ điệp: Đoàn Tụ Gia Đình Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29:10-14 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm

Tựa đề: Sứ Điệp Đầu Năm Kinh Thánh: Thi Thiên 90:12; Rô-ma 7:22-23; II Cô-rinh-tô 4:16; Ê-phê-sô 2:1-7 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sứ Điệp Đầu Năm để nghe bài giảng.  [divide style="2"] "Xin dạy chúng con biết đếm những ngày của chúng con, để chúng con được khôn ngoan."  Thi Thiên 90:12   "Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời ...

Read more

Rick Warren: Choosing Your Future

Message: Choosing Your Future Speaker: Rev. Rick Warren Scripture: Hebrews 11:23-27 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Kêu Gọi

Tựa đề: Sự Kêu Gọi Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 6:12-20; I Phi-e-rơ 2:9-10 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Kêu Gọi để nghe bài giảng.  [divide style="2"] "12. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. 13. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân th ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top