Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Hội Thánh Gia Định – Chúa Nhật 27/9/2020

Sứ điệp: Đi Qua Trũng Bóng Chết Kinh Thánh:  “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.” Thi thiên 23:4 Diễn giả: Mục sư Đỗ Ngọc Hòa Chúa Nhật 27/9/2020  Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] “Như vậy, tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời, Và hằng ngày làm xong các sự hứa nguyện tôi.” Thi Thiên 61:8 [divide st ...

Read more

Ravi Zacharias: Đức Chúa Trời Ở Đâu Giữa Những Đau Đớn Và Bất Công?  – Where Is God in the Midst of Suffering and Injustice?

Tựa đề: Đức Chúa Trời Ở Đâu Giữa Những Đau Đớn Và Bất Công?  Nguyên văn: Where Is God in the Midst of Suffering and Injustice? Kinh Thánh: Ha-ba-cúc 1 Diễn Giả: Mục sư Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Vương Quốc Của Đức Chúa Trời

Tựa đề: Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chúa Nhật 6/9/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Đa-ni-ên Trung Thành Với Chúa

Tựa đề: Đa-ni-ên Trung Thành Với Chúa Kinh Thánh: Đa-ni-ên 5 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa Thứ Sáu - 18/9/2020 [divide style="2"]  [divide style="2"] Đa-ni-ên 6 Âm Mưu Hại Ða-ni-ên 1 Ða-ri-út lấy làm hài lòng bổ nhiệm một trăm hai mươi thống đốc cai trị trên cả vương quốc của ông. 2 Các thống đốc ấy ở dưới quyền của ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ba Ngôi Ma Quỷ

Sứ điệp: Ba Ngôi Ma Quỷ Kinh Thánh: Khải Huyền 13:1-8 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Video:  Hội Thánh Tin Lành Orange, California  Chúa Nhật 20/9/2020 [divide style="2"] Khải Huyền 13:1-8 1. Sau đó, tôi thấy một con thú từ biển nổi lên, có mười sừng, bảy đầu; trên những sừng của nó có mười vương miện, và trên những đầu của nó có các danh hiệu phạm thượng. 2. Con thú mà tôi thấy giống như con beo; ch ...

Read more

Hội Thánh Gia Định – Chúa Nhật 20/9/2020

Sứ điệp: Một Trách Nhiệm Đừng Sao Lãng Kinh Thánh: Nê-hê-mi 10:28-39 Diễn giả: Mục sư Trịnh Chiến Chúa Nhật 20/9/2020  Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] “Như vậy, tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời, Và hằng ngày làm xong các sự hứa nguyện tôi.” Thi Thiên 61:8 [divide style="2"] Nê-hê-mi 10:28-39 Tái Cam Kết Với Chúa 28. Phần còn lại của dân chúng, của những thầy tế lễ, của những người Lê-vi, nh ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Luật Pháp và Lời Tiên Tri

  Sứ điệp:  Luật Pháp và Lời Tiên Tri Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:17 "Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn." Chúa Nhật: 26/1/1992 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Dr. Charles Stanley: Your Life Matters to God

Sứ điệp: Đức Chúa Trời Quan Tâm Đến Cuộc Đời Của Bạn Kinh Thánh: Giăng 3 Message: Your Life Matters to God Pastor: Charles Stanley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Ơn Chúa Giữa Những Bất Đồng

Sứ điệp: Ơn Chúa Giữa Những Bất Đồng Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 1:11 - 2:4 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California  Chúa Nhật 13/9/2020 [divide style="2"] Anh em hãy hiệp với chúng tôi trong lời cầu nguyện, để nhờ nhiều người chúng tôi được ơn, và do đó nhiều người sẽ vì cớ chúng tôi dâng lời tạ ơn. Ðây là điều chúng tôi hãnh diện: lương tâm chúng tôi làm c ...

Read more

Max Lucado – Anxious For Nothing

Serm0n: Anxious For Nothing Diễn giả: Max Lucado [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top