Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Dâng Hiến

Tựa đề: Sự Dâng Hiến Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:19-21 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Sự Dâng Hiến để nghe bài giảng [divide style="2"] Tích Trữ Của Cải Trên Trời 19. “Các ngươi đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào ăn cắp; 20. nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và ten rét làm hư, và cũng chẳn ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tư Tế Hoàng Gia

Sứ điệp: Tư Tế Hoàng Gia Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 2:1-10 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (11/10/2019) Bài giảng bắt đầu tại 56:50 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Như Kẻ Trộm Trong Đêm

Tựa đề: Như Kẻ Trộm Trong Đêm Tài liệu: Phát Thanh Tin Lành [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Khải Tượng Đổi Mới

Tựa đề: Khải Tượng Đổi Mới Kinh Thánh: Ê-sai 64 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Khải Tượng Đổi Mới để nghe bài giảng, [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục sư Nguyễn A-se: Bột Mới Không Men

Sứ điệp: Bột Mới Không Men Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 5:7 Diễn giả: Mục sư Nguyễn A-se Chúa Nhật 27/10/2019 Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Westminster, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Nhìn Những Mùa Thu Đi

Tựa đề: Nhìn Những Mùa Thu Đi Tài liệu: Phát Thanh Tin Lành [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Ngày Sa-bát

  Tựa đề: Ý Nghĩa Ngày Sa-bát Kinh Thánh: Mác 2:23-28 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Ý Nghĩa Ngày Sa-bát để nghe bài giảng, [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Albert Einstein

Tựa đề: Albert Einstein Tài liệu: Phát Thanh Tin Lành [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Yêu Mến Chúa

  Tựa đề: Yêu Mến Chúa Kinh Thánh: Phục Truyền 5-6 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Yêu Mến Chúa để nghe bài giảng, [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Không Thấy Mà Yêu

Sứ điệp: Không Thấy Mà Yêu Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 1:3-9 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (10/20/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top