Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ẩn Dụ Người Gieo Giống

  Tựa đề: Ẩn Dụ Người Gieo Giống Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:1-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề để nghe bài giảng.   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hai Món Nợ

Sứ điệp: Hai Món Nợ Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tấm Lòng Của Cha

Tựa đề: Tấm Lòng Của Cha Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 2:12-25; II Sa-mu-ên 18:28-33; II Sa-mu-ên 11:1-27;  Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề để nghe bài giảng.   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Sự Thờ Phượng Thật

Sứ điệp: Sự Thờ Phượng Thật Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-12 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hình Ảnh Từ Phụ

  Tựa đề: Hình Ảnh Từ Phụ Kinh Thánh: Lu-ca 15:11-31 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Hình Ảnh Từ Phụ để nghe bài giảng.   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hạnh Phúc Của Người Tin Chúa

Sứ điệp: Hạnh Phúc Của Người Tin Chúa Kinh Thánh: Rô-ma 8:1-11 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Giới Thiệu Đức Chúa Jesus

  Tựa đề: Giới Thiệu Đức Chúa Jesus Kinh Thánh: Giăng 1:29-34  Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Giới Thiệu Đức Chúa Jesus để nghe bài giảng.   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Nhịp Sống

Sứ điệp: Nhịp Sống Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-10; Ê sai 58:11-14; Mác 2:27 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Thần Lẽ Thật

Tựa đề: Thần Lẽ Thật Kinh Thánh: Giăng 14:26; 16:12-15; Ê-phê-sô 4:3 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Thần Lẽ Thật để nghe bài giảng.   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Liên Kết Với Chúa

Sứ điệp: Liên Kết Với Chúa Kinh Thánh: Rô-ma 6:1-14 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top