Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Chương Trình Thánh Nhạc: Gospel Music Association – Dove Awards – 2021

GMA Dove Awards  (2021) Chương Trình Trao Giải Thánh Nhạc Năm 2021 Nashville, TN - 22/10/2021  [divide style="2"] Chương Trình: 0:00 We The Kingdom Performance 7:22 Contemporary Gospel Album of the Year Award 10:28 CeCe Winans Performance 16:22 CAIN Performance 22:22 Inspirational Film of the Year Award 28:25 Gospel Artist of the Year Award 32:22 The Isaacs Performance 37:05 Jonathan McReynolds - ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2021I Cô-rinh-tô 15:24–28Đấng Chủ Tể của Trời Đất “Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bấy giờ chính mình Con sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Vào thời điểm nào muôn vật đều phục dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời? Thời điểm Đức Chúa Giê-xu trao mọi thẩm quyền và quy phục Đức Chúa Trời mang ý nghĩ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2021I Cô-rinh-tô 15:24–26Niềm Hy Vọng của Cơ Đốc Nhân “Kế đó, cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực; vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình” (câu 24–25). Câu hỏi suy ngẫm: Sau phục sinh, công tác của Đức Chúa Giê-xu là gì? Khi nào Đấng Chr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2021I Cô-rinh-tô 15:20–23Đấng Christ Là Trái Đầu Mùa “Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại” (câu 22–23). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô giới thiệu Đấng Christ là trái đầu m ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2021Giê-rê-mi 29:10–11Ý Tưởng Bình An “Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Thời hạn Đức Giê-hô-va định cho dân Chúa phải chịu phu tù tại Ba-by-lôn là bao lâu? Sau thời hạn ấy, Đức Giê-hô-va hứa sẽ làm điều gì cho người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2021Giê-rê-mi 29:5–9Đấng Nắm Giữ Tương Lai “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần Ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!” (Ma-thi-ơ 23:37). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va tiếp tục truyền dạy điều gì trong phần Kinh Thánh này? Vì sao lời t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2021Giê-rê-mi 29:1–7Cầu Nguyện cho Người Bức Hại “Song Ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác” (Ma-thi-ơ 5:44–45). Câu hỏi suy ngẫm: Bức thư của Tiên tri Giê-rê-mi được vi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2021Châm Ngôn 13:9–11Nguyên Tắc Của Cải “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (I Ti-mô-thê 6:10). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy những nguyên tắc nào để có nguồn tài chánh vững mạnh? Chúa muốn chúng ta kiếm tiền dựa trên nền tảng nào? Bạn áp dụng Lời Chúa thế nào trong phương diện làm lợi ra cho Chúa? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2021Ma-thi-ơ 8:14–17Chúa Giê-xu Là Ai “Vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bệnh hoạn của chúng ta” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu chữa lành bệnh cho bà gia ông Phi-e-rơ như thế nào? Bà đã đáp ứng ra sao trước điều Chúa Giê-xu làm cho bà? Vì sao Sứ đồ Ma-thi-ơ trích lời dự ngôn của Tiên tri Ê-s ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2021Ma-thi-ơ 8:5–13Đức Tin Vượt Trội “Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy đội cầu xin Chúa chữa lành cho ai? Hành động nào thể hiện đức tin vượt trội của ông nơi Chúa Giê-xu? Chúa Giê-xu làm gì trước đức tin vượt trội ấy? Bạn cần làm gì để đức tin lớn lên từng ngày? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top