Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2022

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2022Rô-ma 9:1–5Tình Yêu Dành cho Dân Tộc “Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh: Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn” (câu 1–2). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đang có cảm xúc nào khi nghĩ về tình trạng thuộc linh của người Do Thái? Tình cảm chân thật này được bày tỏ như thế nào? Đâu là yếu tố quan trọng của một ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2022

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2022I Cô-rinh-tô 9:19–23Trở Nên Mọi Cách cho Mọi Người “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (câu 22b). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã áp dụng nguyên tắc “trở nên mọi cách cho mọi người” như thế nào? Thích nghi với hoàn cảnh nhưng ông luôn giữ vững điều gì? Bạn áp dụng nguyên tắc của Sứ đồ Phao-lô trong việc chứng đạo ra sao ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2022

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2022Xuất Ê-díp-tô Ký 30:34–38Hương Thánh Dành Riêng cho Chúa “Hễ kẻ nào làm giống y như vậy đặng ngửi mùi, sẽ bị truất khỏi vòng dân sự” (câu 38). Câu hỏi suy ngẫm: Hương thánh được chế tạo như thế nào và sử dụng ra sao? Bạn nghĩ gì khi Chúa nghiêm cấm việc bắt chước công thức chế tạo hương thánh để ngửi mùi thơm? Bài học hôm nay cho biết gì về Chúa và ý muốn của Ngài trên cuộc đờ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2022

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2022Xuất Ê-díp-tô Ký 30:22–33Dầu Thánh Dành Riêng cho Chúa “Hễ ai chế một thứ hòa hương giống như vậy, và đem rưới trên mình người ngoại bang, sẽ bị truất khỏi vòng dân sự” (câu 33). Câu hỏi suy ngẫm: Dầu thánh được pha chế theo công thức nào? Dầu được sử dụng ra sao và có công dụng gì? Chúa muốn điều gì ở dân Chúa khi Ngài đưa ra hình phạt nặng cho người vi phạm tội bắt chước côn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2022

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2022II Sử Ký 12:9–16Sự Hào Nhoáng Giả Tạo “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi Thiên 119:10–11). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-díp-tô chiếm đoạt gì? Vì sao Chúa để cho điều này xảy ra? Vua Rô-bô-am làm gì trước tình cảnh này? Ông được đánh giá là người có mối liên hệ ra sao với Chúa? Bạn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2022

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2022II Sử Ký 12:5–16Khi Dân Ngài Hạ Mình Xuống “Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên” (I Phi-e-rơ 5:6). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa sai tiên tri Sê-ma-gia đến nói gì với Vua Rô-bô-am và các lãnh đạo? Họ đã có thái độ nào khi nghe lời của Chúa? Kết quả là gì? Khi gặp khó khăn, thử thách, bạn thường có thái độ nào đố ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2022

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2022Châm Ngôn 16:25–30Động Cơ Thúc Đẩy “Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con Người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình” (Giăng 6:27). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn nói về động cơ và công việc của người ác ra sao? Con người ngày nay thường sa vào tội lỗi trong những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2022

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2022II Cô-rinh-tô 4:1–6Lòng Vô Tín Che Khuất Tin Lành “Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời” (câu 3–4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô mô tả ra sao về chức vụ ông đang nhận l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2022

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2022II Cô-rinh-tô 3:12–18Tự Do Nhìn Xem Vinh Quang Chúa “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc đến điều gì về cái màn che mặt ông Môi-se? Ông so sánh màn che mặt đó với sự cứng lòng của dân Chúa như thế n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2022

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2022II Cô-rinh-tô 3:4–11Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới “… Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô so sánh sự khác nhau giữa giao ước cũ và giao ước mới như thế nào? Bạn đã kinh nghiệm phước hạnh khi sống trong giao ư ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top