Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2019 Giê-rê-mi 10:17-18 Hãy Thức Tỉnh “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình…” (Khải Huyền 2:5a). Câu hỏi suy ngẫm: “Người bị vây” là ai? Lời khuyên Đức Giê-hô-va dành cho “người bị vây” là gì? Đức Giê-hô-va cho biết mục đích Ngài đưa dân Chúa vào những khốn khổ này để làm gì? Nhờ đâu bạn có thể thức tỉnh trước tội lỗi? Một ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2019 Giăng 17:24-26 Tiến Tới trong Sự Nhận Biết Chúa “Con đã tỏ Danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 26 cho thấy tình yêu Đức Chúa Cha dành cho con dân Chúa như thế nào? Để kinh nghiệm tình yêu diệu kỳ ấy cần phải đáp ứng điều kiện gì? Làm thế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2019 Giăng 17:20-23 Hiệp Làm Một “Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nhấn mạnh mẫu mực của sự hiệp một Ngài cầu xin Cha là gì? Tại sao Chúa nhấn mạnh đến sự hiệp một của các môn đệ như vậy? Bạn sống thế nào để lời cầu nguyện của Chúa thành hiện thực? Câu 20-26 là lời cầu nguyện ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2019 Ê-xơ-tê 3:7-11 Đối Diện với Nguy Cơ Tuyệt Chủng “Ha-man tâu với Vua A-suê-ru rằng: Có một dân tộc tản mác, rải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua: luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác; lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua; dung chúng nó chẳng tiện cho vua” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ha-man định ngày hủy diệt người Ít ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2019 Ê-xơ-tê 3:5-6 Cuộc Chiến Giữa Hai Dân Tộc “Người ta đã học cho Ha-man biết Mạc-đô-chê là người Giu-đa, nên người cho sự tra tay trên một mình Mạc-đô-chê là một sự nhỏ mọn, người bèn tìm mưu giết hết thảy dân Giu-đa, là tông tộc của Mạc-đô-chê, ở trong toàn nước A-suê-ru” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ha-man là hậu duệ của ai? Tại sao ông Ha-man âm mưu giết hại toàn dân Giu-đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2019 Ê-xơ-tê 3:1-5 Sống Đúng với Niềm Tin “Khi thấy Mạc-đô-chê không chịu quỳ xuống, cũng không không cúi sấp trước mặt mình, Ha-man tức giận vô cùng” (câu 5 BDM). Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-suê-ru đã làm gì để cất nhắc ông Ha-man lên? Tại sao ông Mạc-đô-chê không làm theo lệnh vua truyền? Nhờ đâu mà ông sống đúng với niềm tin như vậy? Đức tin bạn được mạnh lên trong trường hợp nào? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2019 Gióp 31:16-23 Bày Tỏ Đức Tin Qua Việc Làm “Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, bênh vực lẽ của người góa bụa” (Ê-sai 1:17). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp đã giúp đỡ những người nào? Ông đã làm gì để giúp họ? Bạn bày tỏ đức tin nơi Chúa qua những việc lành như thế nào? Ông Gióp bày tỏ đức tin vững mạnh nơi Chúa qua những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2019 Giăng 20:24-29 Lạy Chúa Tôi và Đức Chúa Trời Tôi “Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của Sứ đồ Thô-ma ra sao khi gặp Chúa Giê-xu sống lại và hiện ra với các môn đệ trong nhà? Lời tuyên xưng khẳng định niềm tin của ông về Chúa Giê-xu như thế nào? Bạn liên hệ và áp dụng bài học này ra sao trong đời sống đức tin? Phúc Âm Gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2019 Ma-thi-ơ 3:13-17 Bước Ngoặt Báp-tem “Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép Báp-tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy” (Rô-ma 6:4). Câu hỏi suy ngẫm: Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã hiệp một trong lễ Báp-tem của Chúa Giê-xu ra sao? Bước ngoặt của Báp-tem là gì? Bước ngoặt đó ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2019 Ma-thi-ơ 3:13-17 Ba Ngôi Hiện Diện trong Lễ Báp-tem “Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng” (câu 16a-17). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Giăng từ chối làm phép Báp-tem cho Chúa Giê-xu? Chúa đã giải thích thế nào? Việc gì xảy ra sau khi Chúa chịu B ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top