Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2021I Phi-e-rơ 1:3–9Niềm Vui Trọn Vẹn “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (Gia-cơ 1:2) Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta phải như thế nào trong hoạn nạn? Ông ví sánh đức tin qua tiến trình tinh luyện giống như gì? Kết quả của sự chịu đựng thử thách là gì? Thái độ của bạn như thế nào khi gặp thử thách? Trong t ...

Read more

Thông Báo: Sống Với Thánh Kinh Tiếng Dao và Hmong

Thông Báo Theo một số tài liệu, dân số Việt Nam hiện nay đã hơn 98 triệu người bao gồm 54 sắc tộc khác nhau. Trong nỗ lực phổ biến Lời Chúa cho người Việt thuộc nhiều sắc tộc khác nhau đang sống Việt Nam, trong những năm qua Văn Phẩm Nguồn Sống đã hổ trợ cho việc dịch Sống Với Thánh Kinh sang tiếng Hmong và Dao.  Nhằm giúp các tín hữu người Hmong và Dao có thể đọc Sống Với Thánh Kinh trên internet, Thư ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2021Thi Thiên 126:1–6Chứng Nhân Vui Mừng “Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình” (câu 5–6). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên này viết trong bối cảnh nào? Tại sao gieo giống mà giọt lệ? Kết quả là gì? Cơ Đốc nhân ngày nay cũng gieo và gặt như những người hồi hương năm xưa thế nào? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2021Châm Ngôn 15:13–15Từ Tấm Lòng Đến Nét Mặt “Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ; Nhưng tại lòng buồn bã trí bèn bị nao sờn” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Ba câu châm ngôn này nhấn mạnh điều gì? Những điều trong lòng ảnh hưởng đến nét mặt Cơ Đốc nhân ra sao? Lòng vui mừng được ví như gì? Vẻ mặt của bạn thể hiện điều gì trong nếp sống hằng ngày? Ba câu châm ngôn chúng ta học hôm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2021Công Vụ 16:16–34Tiếng Hát trong Nghịch Cảnh “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16–18). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la đang ở trong hoàn cảnh nào? Họ đã làm gì trong hoàn cảnh đó? Kết quả lạ lùng nào đã xảy ra? Bạn h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2021Ma-thi-ơ 6:30–34Những Điều Đánh Mất Niềm Vui: Lo Lắng “Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì?” (câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói gì về sự lo lắng? Thay vì lo lắng, Chúa Giê-xu muốn chúng ta làm gì? Sự lo lắng có thể đánh mất niềm vui của bạn ra sao? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì? Người ta có thể khác nhau về hoàn cảnh sống, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2021Thi Thiên 51:7–9Những Điều Đánh Mất Niềm Vui: Tội Lỗi “Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cầu xin Chúa điều gì? Kết quả của việc này ra sao? Qua đó bạn học biết phương cách hữu hiệu nào có thể phục hồi sự vui mừng trong đời sống? Vua Đa-vít là vị vua quyền lực và giàu có, đã giết được ông ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2021II Sa-mu-ên 12:1–12Những Điều Đánh Mất Niềm Vui: Tham Lam “Ta cũng ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ ngươi, lập ngươi làm vua của nhà Ít-ra-ên và Giu-đa, và nếu điều đó không đủ, ắt ta sẽ thêm cho ơn khác nữa. Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va, mà làm điều không đẹp lòng Ngài?” (câu 8–9a). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Na-than vạch tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2021Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1–8Những Điều Đánh Mất Niềm Vui: Không Thỏa Lòng “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn” (I Ti-mô-thê 6:6). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên than vãn về điều gì? Vì sao than vãn như vậy là phạm tội? Sự than vãn có thể đánh mất niềm vui trong đời sống bạn thế nào? Làm sao có thể sống thỏa lòng? “Ngày mười lăm tháng hai” (câu 1), đúng một tháng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2021Ga-la-ti 5:22Phẩm Tính Vui Mừng “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi” (Phi-líp 4:4). Câu hỏi suy ngẫm: Phẩm tính “vui mừng” của Trái Thánh Linh có những đặc điểm gì? Sự vui mừng đó ảnh hưởng thế nào trên đời sống Cơ Đốc nhân? Đời sống bạn bày tỏ sự vui mừng trong Chúa như thế nào? Sau “yêu thương” thì “vui mừng” là phẩm tính tiếp theo của Tr ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top