Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Đa-ni-ên Trung Thành Với Chúa

Tựa đề: Đa-ni-ên Trung Thành Với Chúa Kinh Thánh: Đa-ni-ên 5 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa Thứ Sáu - 18/9/2020 [divide style="2"]  [divide style="2"] Đa-ni-ên 6 Âm Mưu Hại Ða-ni-ên 1 Ða-ri-út lấy làm hài lòng bổ nhiệm một trăm hai mươi thống đốc cai trị trên cả vương quốc của ông. 2 Các thống đốc ấy ở dưới quyền của ...

Read more

G. F. Handel: The Arrival of the Queen of Sheba – Sáo

Tựa đề: The Arrival of the Queen of Sheba Trích từ Trường Ca Solomon Sáng tác: George Frideric Handel Sáo: Lucie Horsch & Charlotte Barbour-Condini Đàn dây: Academy of Ancient Music Nhạc trưởng: Bojan Čičić [divide style="2"] Kinh Thánh: I Các Vua 10:1-10 Nữ Hoàng Sê-ba Ðến Thăm Vua Sa-lô-môn (2 Sử 9:1-12) 1. Khi nữ hoàng của Sê-ba nghe đồn về danh tiếng của Sa-lô-môn, tức danh tiếng nhờ danh CHÚA ông c ...

Read more

Thánh Ca: Xin Chúa Ở Cùng Con – Abide With Me

Tựa đề: Abide With Me - Xin Chúa Bên Con Lời: Henry F. Lyte Nhạc: William H. Monk Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 32 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài số 210 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 450 Trình bày: Fountainview Academy [divide style="2"] [one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness ...

Read more

God Only Knows

Nguyên Tác: God Only Knows Trình bày: For King & Country -Dolly Parton [divide style="2"] God Only Knows Wide awake while the world is sound asleepin' Too afraid of what might show up while you're dreamin' Nobody, nobody, nobody sees you Nobody, nobody, nobody would believe you Every day you try to pick up all the pieces All the memories, they somehow never leave you Nobody, nobody, nobody sees you ...

Read more

Chúc Tôn Chúa – Blessed By The Lord God Almighty

Tựa đề: Chúc Tôn Chúa Nguyên Tác: Blessed By The Lord God Almighty Nhạc và Lời: Bob Fitts Trình bày: Maranatha Singers [divide style="2"] [one_half] Blessed Be the Lord God Almighty Fa-ther in heav-en, how we love you, We lift Your name in all the earth. May Your King-dom be established in our praises As Your peo-ple declare Your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, Who was, a ...

Read more

Mục sư Phan Thanh Bình: Thói Đời – Dụ Dỗ

DỤ-DỖ  Mỗi người đều có những điều thích-thú, thích-thú này được đặt thành vấn-đề là đi đến đam-mê. Có người đam-mê điều gì đó từ nhỏ đến lớn. Có những ca-sĩ thành danh cho biết đã đam mê ca hát từ thuở nhi-đồng hay thiếu-niên. Có những đam-mê theo tuổi, theo thì, theo năng-khiếu, theo hiểu-biết và cả theo phong-trào. Có những đam-mê xấu-xa, tồi-bại, có những đam-mê bình-thường, có những đam-mê tốt-đẹp ...

Read more

Consider the Stars

Nguyên tác: Consider the Stars  Sáng tác: Keith & Kristyn Getty Trình bày: Kristyn Getty [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Trôi Về Phía Màu Hồng

Nguyên tác: Trôi Về Phía Màu Hồng Kinh Thánh: Nhã Ca Thơ: Lữ Thành Kiến Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

What A Beautiful Name

Tựa đề: What A Beautiful Name Nhạc và lời: Ben Fielding & Brooke Ligertwood Trình bày: Voice of Lee [divide style="2"] What A Beautiful Name Verse 1: You were the Word at the beginning One with God the Lord Most High Your hidden glory in creation Now revealed in You our Christ Chorus 1: What a beautiful Name it is What a beautiful Name it is The Name of Jesus Christ my King What a beautiful Name it ...

Read more

Thánh Ca: Miền Vinh Hiển

Tựa đề: Miền Vinh Hiển Nguyên tác:  In the Sweet By-and-By Lời: Sanford Fillmore Bennett Nhạc: Joseph Philbrick Webster (1819-1875) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 344 [divide style="2"] [one_half] In the Sweet By-and-By 1. There’s a land that is fairer than day, And by faith we can see it afar; For the Father waits over the way To prepare us a dwelling place there. Refrain: In the swe ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top