Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Tâm Hồn Trong Trắng

Tâm Hồn Trong Trắng

Tựa đề: Tâm Hồn Trắng Trong
Nguyên tác: Create in Me a Clean Heart
Kinh Thánh Thi Thiên 51:10-12
Nhạc: Keith Green
Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Orange, California

Create in Me a Clean Heart

Create in me a clean heart,
Oh God!
And renew a right spirit
within me.
Create in me a clean heart,
Oh God!
And renew a right spirit
within me.
Cast me not away
from thy presence oh Lord,
And take not Thy Holy Spirit
from me.
Restore unto me,
the joy of Thy Salvation,
And renew a right spirit
within me.

Tâm Hồn Trắng Trong

Tạo nên trong con trái tim
thật trắng trong Chúa ôi,
Cho tâm linh con tươi mới,
sắt son tình yêu.
Tạo nên trong con trái tim
thật trắng trong Chúa ôi,
Cho tâm linh con tươi mới,
sắt son tình yêu.
Thánh Chúa chớ xua con
rời xa mắt Chúa đêm ngày,
Và chớ cất Thánh Linh
ra xa lòng đau xót.
Làm mới trái tim con
niềm vui cứu ân luôn tuôn tràn,
Cho tâm linh con tươi mới,
sắt son tình yêu.

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top