Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Hy Vọng

Hy Vọng Lời Ban Biên Tập: Hy vọng là một đặc điểm của người tin Chúa.  Người tin Chúa biết Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành, và Ngài  cũng là Đấng thành tín, cho nên người tin Chúa đặt niềm hy vọng của mình nơi Đức Chúa Trời.  Mời bạn ôn lại vài câu Kinh Thánh về chủ đề hy vọng. Chúa phán, ‘Vì Ta biết rõ các chương trình Ta sẽ làm cho các ngươi, đó là các chương trình làm cho các ngươi được bìn ...

Read more

Bác sĩ Lưu Thị Hoàng Anh: Vững Tin Trong Chúa

Tựa đề: Vững Tin Trong Chúa Diễn giả: Bác sĩ Lưu Thị Hoàng Anh Hội Thánh Tin Lành Trương Minh Giảng Chúa Nhật 22/3/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thập Tự Xưa – Old Rugged Cross – Piano

Tựa đề: Thập Tự Xưa Nguyên tác: The Old Rugged Cross Tác giả:  Mục sư George Bennard (1873-1958) Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 73 [divide style="2"] [one_half] The Old Rugged Cross Mục sư George Bennard 1.   On a hill far away stood an old rugged cross, The emblem of suff’ring and shame; And I love that old cross where the dearest and best For a w ...

Read more

Hội Họa: Tranh Chúa Cầu Nguyện

Cách đây vài năm, tôi có dịp đến thăm New York. Vì là lần đầu đến New York và trùng vào ngày Chúa Nhật, tôi không biết nhà thờ Việt Nam ở đâu để đi nhà thờ.  Lướt qua bản đồ du lịch, tôi được biết cách nơi tôi đang ở không xa có một nhà thờ nổi tiếng: nhà thờ Riverside.  Tôi quyết định đến thăm nhà thờ này để làm một công hai việc: vừa thờ phượng Chúa vừa thăm một thắng cảnh nổi tiếng của thành ph ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Áp-đia

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Áp-đia [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Áp-đia - Nghe đọc sách Áp-đia [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvientinlanh.org) ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2020Mác 12:28–34Thứ Ba Tuần Lễ Thánh “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó” (câu 30–31). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy thông giáo chất vấn Chúa Giê-xu về vấn đề gì? Chúa Giê-xu đã trả lời như thế nào? Tại đây bạn nhận ra lẽ thật t ...

Read more

Thánh Ca: Nơi Gô-gô-tha

Tựa đề: Nơi Gô-gô-tha Nguyên tác: At Calvary Lời: William R. Newell Nhạc: Daniel B. Towner Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 172 [divide style="2"] [one_half] At Calvary 1. Years I spent in vanity and pride, Caring not my Lord was crucified, Knowing not it was for me He died On Calvary. Refrain: Mercy there was great, and grace was free; Pardon there was multiplied to me; There my burdene ...

Read more

Gô-gô-tha Năm Nào

Tựa đề: Gô-gô-tha Năm Nào Sáng tác: Lê Diệu Trình bày: Issac Thái [divide style="2"] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Gethsemane

Nguyên tác: Gethsemane Trình bày: Claire Crosby  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Nhạc Thính Phòng: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng – Are You Washed in the Blood?

Tựa đề: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng Nguyên tác: Are You Washed in the Blood? Nhạc và lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 184 [divide style="2"] [one_half] Are You Washed in the Blood? 1. Have you been to Jesus for the cleansing pow’r? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top