Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính

Lê Ngọc Vinh: Con Đường Hẹp

Tựa đề: Con Đường Hẹp Tựa đề: Con Đường Hẹp Lời: MS. Lê Ngọc Vinh Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh Con Đường Hẹp 1. Ngài có chương trình tốt đẹp Cho người chịu bước theo con đường hẹp Lìa xa gian tà mưu trá Không vì cuộc sống theo kế ác ma Thử thách đang mang quyết luôn coi thường Cùng Chúa vác thập tự không nao sờn Nhìn xem Giê-xu giữ niềm tin vững không dời Thắng mọi thử thách trong đời Chờ ngày gặp Chúa hồi lai Bư ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Truyền Đạo 7:8

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2021I Cô-rinh-tô 15:20–23Đấng Christ Là Trái Đầu Mùa “Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại” (câu 22–23). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô giới thiệu Đấng Christ là trái đầu m ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Người Khiếm Thị Thấy Được

Tựa đề: Người Khiếm Thị Thấy Được Kinh Thánh: Mác 8:22-26 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Người Khiếm Thị Thấy Được để nghe bài giảng.  [divide style="2"] 22. Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. 23. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người, và hỏi, ...

Read more

Thánh Ca: Kính Thánh Vương Kíp Ngự Lai

Tựa đề: Kính Thánh Vương Kíp Ngự Lai Nguyên tác: Come, Thou Almighty King Lời: Charles Wesley Nhạc: Felice de Giardini Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 1 [divide style="2"][one_half] Come, Thou Almighty King 1. Come, Thou almighty King, Help us Thy Name to sing, help us to praise! Father all glorious, o’er all victorious, Come and reign over us, Ancient of Days! 2. Jesus, our Lord, arise, Scatter ...

Read more

Nhạc Thính Phòng: Xin Chúa Bên Con – Abide With Me

Tựa đề: Abide With Me - Xin Chúa Bên Con Lời: Henry F. Lyte Nhạc: William H. Monk Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 32 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài số 210 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 450 [divide style="2"] [one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with me abide. When oth ...

Read more

Thánh Ca: Lên Chốn Cao Hơn – Higher Ground

    Tựa đề: Lên Chốn Cao Hơn  Nguyên Tác: Higher Ground Nhạc: Charles H. Gabriel Lời: Johnson Oatman, Jr. [divide style="2"] [one_half] Higher Ground 1. I’m pressing on the upward way, New heights I’m gaining every day; Still praying as I’m onward bound, “Lord, plant my feet on higher ground.” Refrain: Lord, lift me up and let me stand, By faith, on Heaven’s tableland, A h ...

Read more

Thánh Ca: Dương Quang Thiên Quốc

Tựa đề: Dương Quang Thiên Quốc Nguyên tác: Heavenly Sunshine Lời: Henry J. Zelley Nhạc: George H. Cook Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 294 [divide style="2"][one_half] Heavenly Sunshine 1. Walking in sunlight all of my journey, Over the mountains, through the deep vale; Jesus has said, I’ll never forsake thee— Promise divine that never can fail. Refrain: Heavenly sunlight! Heavenly sunlight! Flo ...

Read more

Lời Chúa

Tựa đề: Lời Chúa Lời: Vĩnh Phúc Nhạc: Hoàng Trọng [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 21/10/2021

Thứ Năm, 21/10/2021 Gia Nã Đại. Xin Chúa ban ơn trên MS Ðỗ Thiệu Cường, Giáo Hạt trưởng và BCH Giáo Hạt Gia Nã Đại (AVAC) được ơn trong việc lãnh đạo công việc Chúa chung, và cho có khải tượng để giúp HT địa phương tăng trưởng và vững mạnh. Xin cầu nguyện cho CT huấn luyện và trang bị cho mỗi tín hữu trở thành môn đệ hữu hiệu của Chúa Giê-xu.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [div ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top