Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Thưa Cha! Con Đã Phạm Tội.

Thưa Cha! Con Đã Phạm Tội.

BambooPath
Thưa cha! Con đã phạm tội
(Lu-ca 15:18)

Chắc chắn là những ai đã được Ðấng Christ dùng huyết quý giá của Ngài tẩy sạch tội lỗi, thì không cần phải thú tội trước mặt Ðức Chúa Trời, là vị Quan Tòa, như một bị cáo hay một phạm nhân; bởi vì Ðấng Christ đã cất đi vĩnh viễn mọi tội lỗi của họ theo pháp lý, khiến họ không còn đứng ở vị trí bị cáo nữa, nhưng đã được Con Yêu Dấu của Ngài tiếp nhận một lần đủ cả.

Tuy nhiên, sau khi đã trở thành con và phạm tội trong địa vị của những người con, hằng ngày chẳng lẽ họ không phải ra mắt Cha Thiên Thượng của họ để xưng tội và nhìn nhận những lỗi lầm của mình hay sao?

Bản tánh tự nhiên dạy chúng ta rằng con cái lầm lỗi phải xưng tội với cha của họ ở dưới đất nầy; và ân điển của Ðức Chúa Trời trong lòng dạy chúng ta rằng: là những người tin Chúa, chúng ta cũng có bổn phận y như vậy đối với Cha của chúng ta ở trên trời. Mỗi ngày chúng ta đều phạm lỗi và không thể nào bình yên nếu không được tha thứ hằng ngày. Nếu tội lỗi tôi phạm với Ðức Chúa Cha, nhưng không được đem ngay đến để được thanh tẩy bởi quyền năng tẩy sạch của Đức Chúa Jesus, thì hậu quả sẽ ra sao? Nếu tôi không cầu xin sự tha thứ và không được tẩy sạch những tội lỗi đã phạm đối với Cha của mình, tôi sẽ cảm thấy mình bị xa cách Ngài, tôi sẽ hoang mang về tình thương của Ngài đối với tôi, tôi sẽ run sợ trước mặt Ngài, tôi sẽ sợ phải cầu nguyện với Ngài, và tôi sẽ lần lần trở thành như người con trai hoang đàng, tuy vẫn là con, nhưng đã đi xa nhà cha mình.

Tuy nhiên, nếu với tấm lòng buồn rầu của một đứa con đã xúc phạm đến người Cha đầy lòng khoan dung và yêu thương như thế, tôi đến với Ngài, và thưa hết với Ngài, không chịu an lòng trước khi biết rằng mình đã được tha tội. Tôi sẽ cảm thấy mình yêu mến Ðức Chúa Cha bằng một tình yêu thánh khiết, tôi sẽ đi suốt cuộc đời làm người tin Chúa của mình, chẳng những chỉ được cứu rỗi mà còn tận hưởng sự bình an trong Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

Có một sự khác biệt lớn lao giữa việc nhận tội như một phạm nhân, và việc nhận tội như một đứa con. Lòng của Ðức Chúa Trời là chỗ dành cho những người biết ăn năn thống hối. Chúng ta đã được tẩy sạch tội lỗi một lần đủ cả, nhưng chân chúng ta vẫn cần được tẩy rửa những vết nhơ do vẫn còn phải bước đi mỗi ngày với tư cách là con cái của Ðức Chúa Trời.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top