Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Lê Phước Nguyên: Công Việc Của Đức Thánh Linh Tại An-ti-tốt

Mục sư Lê Phước Nguyên: Công Việc Của Đức Thánh Linh Tại An-ti-tốt

Bải giảng: Công Việc Của Đức Thánh Linh Tại An-ti-tốt
Kinh Thánh: Công Vụ 11:19-30
Diễn giả: Mục sư Lê Phước Nguyên

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top