Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hội Thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hội Thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Tựa đề: Hội Thánh Đầy Dẫy Đức Thánh Linh
Kinh Thánh: Công Vụ 2:42-47

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Kinh  Thánh: 

42. Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 43. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. 44. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. 45. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. 46. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, 47. ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
 
 
 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top