Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh

Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh

Khái Quát

Tìm Hiểu Kinh Thánh là một chương trình nghiên cứu Kinh Thánh có hệ thống, học mỗi ngày, kéo dài trong 5 năm, do Mục sư Tiến sĩ John Vernon McGee (1904-1988) biên soạn. Thính giả theo dõi chương trình này sẽ được nghe lời giải thích sơ lược về nội dung của mỗi phân đoạn trong Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, do đó tên của chương trình này trong tiếng Anh là Thru The Bible nghĩa là Xuyên Suốt Kinh Thánh.

Tháng 5/2018, Thư Viện Tin Lành nhận được phép của  tổ chức Thru The Bible (http://www.ttb.org) cho phép Thư Viện Tin Lành được phổ biến phiên bản tiếng Việt chương trình Thru The Bible trên internet. Chương trình này sẽ được đăng tại https://www.thuvientinlanh.org/ttb.

Tìm Hiểu Kinh Thánh là một chương trình rất hữu ích giúp người nghe biết những kiến thức căn bản trong Kinh Thánh để hiểu thêm về Chúa. Xin mời bạn đọc cùng theo dõi và giới thiệu cho nhiều người cùng lắng nghe.

Nội Dung

Dưới đây là bảng liệt kê tên của các sách trong Kinh Thánh.  Xin vui lòng bấm vào tên của mỗi sách và tên của từng phân đoạn trong sách đó để tìm hiểu sơ lược nội dung của phần Kinh Thánh liên hệ.

Cựu Ước

·         Sáng Thế Ký

·         Xuất Ê-díp-tô Ký

·         Lê-vi Ký

·         Dân Số Ký

·         Phục Truyền Luật Lệ Ký

·         Giô-suê

·         Các Quan Xét

·         Ru-tơ

·         I Sa-mu-ên

·         II Sa-mu-ên

·        I Các Vua

·        II Các Vua

·        I Sử Ký

·        II Sử Ký

·        Ê-xơ-ra

·        Nê-hê-mi

·        Ê-xơ-tê

·        Gióp

·        Thi Thiên

·        Châm Ngôn

·        Truyền Đạo

·        Nhã Ca

·        Ê-sai

·        Giê-rê-mi

·        Ca Thương

·        Ê-xê-chi-ên

·        Đa-ni-ên

·        Ô-sê

·        Giô-ên

·        A-mốt

·        Áp-đia

·        Giô-na

·        Mi-chê

·        Na-hum

·        Ha-ba-cúc

·        Sô-phô-ni

·        A-ghê

·        Xa-cha-ri

·        Ma-la-chi

Tân Ước

·         Ma-thi-ơ

·         Mác

·         Lu-ca

·         Giăng

·         Công Vụ Các Sứ Đồ

·         Rô-ma

·         I Cô-rinh-tô

·         II Cô-rinh-tô

·         Ga-la-ti

·        Ê-phê-sô

·        Phi-líp

·        Cô-lô-se

·        I Tê-sa-lô-ni-ca

·        II Tê-sa-lô-ni-ca

·        I Ti-mô-thê

·        II Ti-mô-thê

·        Tít

·        Phi-lê-môn

·        Hê-bơ-rơ

·        Gia-cơ

·        I Phi-e-rơ

·        II Phi-e-rơ

·        I Giăng

·        II Giăng

·        III Giăng

·        Giu-đe

·        Khải Huyền

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (707)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top