Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh

Lời Chúa Mỗi Ngày: I Cô-rinh-tô 4:5

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Giê-rê-mi

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Giê-rê-mi [divide style="2"] Phần Giới Thiệu - Chương 1 Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4-6 Chương 7-8 Chương 9-10 Chương 11-12 Chương 13-15 Chương 15-17 Chương 18 Chương 18-19 Chương 20-22 Chương 22-24 Chương 25 Chương 26-28 Chương 29-30 Chương 31 Chương 32-33 Chương 34-36 Chương 37-39 Chương 40-44 Chương 45-49 Chương 50-52 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Th ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 215

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 1Giê-rê-mi 2Giê-rê-mi 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: I Cô-rinh-tô 13:7

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chính Ta Sẽ Giúp Con

"Ta sẽ giúp ngươi, Ðức Giê-hô-va phán vậy." (Ê-sai 41:14) Sáng nay, xin mỗi chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Chúa Giê-xu phán với chính mình: "Ta sẽ giúp ngươi." Ta là Ðức Chúa Trời ngươi! Giúp ngươi chỉ là một việc nhỏ đối với Ta. Hãy suy gẫm về những điều Ta đã làm. Không phải Ta đã giúp ngươi sao? Tại sao? Vì Ta đã mua chuộc ngươi bằng chính huyết Ta. Ta đã chết thay ngươi. Chẳng phải Ta đã giúp ngươi sao? ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 214

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 64Ê-sai 65Ê-sai 66Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: II Cô-rinh-tô 12:10

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Tiệc Thánh

Tựa đề: Tiệc Thánh Nguyên tác: A Way to Calvary Leadeth Nhạc và lời: C. G. Liander Lời Việt: Mục sư Nguyễn Văn Vạn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 400 [divide style="2"] [one_half] Från örtagården leder till Golgata en väg (1887) 1. Från örtagården leder till Golgata en väg som Anden förbereder och tecknar steg för steg. Điệp Khúc (1-6): Till paradis den vägen bär, men en smärtornas väg d ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 213

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 60Ê-sai 61Ê-sai 62Ê-sai 63Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 119:37

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top