Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 9:1-7

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 9:1-7 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn thắc mắc muốn hiểu nguyên nhân vì sao một người gặp bất hạnh hay không? Tại sao bạn thắc mắc như vậy?  Quan điểm của những người chung quanh về người đó như thế nào?  Bạn có đồng ý với những suy nghĩ đó hay không?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Trong khi đi đường Đức Chúa Jesus gặp ai (9:1)? Các môn đệ của Chúa đã hỏi Ngài điều gì (9:2 ...

Read more

Khi Giê-xu Qua

Tựa đề: Khi Giê-xu Qua Nhạc và lời: Nguyễn Đức Thịnh Trình bày: Thụy Long [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tâm Hồn Trong Trắng

Tựa đề: Tâm Hồn Trắng Trong Nguyên tác: Create in Me a Clean Heart Kinh Thánh Thi Thiên 51:10-12 Nhạc: Keith Green Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Orange, California [divide style="2"] [one_half] Create in Me a Clean Heart Create in me a clean heart, Oh God! And renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, Oh God! And renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence oh Lord, An ...

Read more

Tức Thì Theo Ngài

Tức thì, hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài (Mác 1:18) Lúc Si-môn và Anh-rê nghe tiếng gọi của Đức Chúa Giê-xu, họ lập tức vâng lời mà không lưỡng lự. Nếu chúng ta luôn thực hành đúng lúc, với tinh thần sốt sắng, tất cả những gì chúng ta nghe, hoặc làm ngay vào dịp tiện đầu tiên; việc chúng ta tham dự vào ân điển của Chúa, cũng như việc đọc những sách vở tốt, sẽ không bao giờ không đem lại sự phong phú cho ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Vững Tin

  Tựa đề: Vững Tin Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11; Đa-ni-ên 7 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Vững Tin để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Các Quan Xét – Chương 7-13

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Các Quan Xét - Chương 7-13 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Giô-na – Chương 2

Tựa đề: Giô-na - Chương 2 Kinh Thánh: Giô-na 2:1-11 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Lời Ban Biên Tập TVTL: Giô-na là một sách trong Thánh Kinh Cựu Ước.  Sách ký thuật lại những câu chuyện liên quan đến Giô-na một tiên tri của người Do Thái sống vào thế kỷ thứ 8 T.C.  Đức Chúa Trời sai Tiên tri Giô-na đến Ni-ni-ve, thủ đô của vương quốc Assyria, là quốc gia thù địch với người Do ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Một Khuôn Mẫu Thờ Phượng

  Đề tài: Một Khuôn Mẫu Thờ Phượng Kinh Thánh: Thi Thiên 95 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 8:48-59

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 8:48-59 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn đi đến một nơi xa lạ và bị mất hết giấy tờ hay không? Các viên chức địa phương đã hỏi bạn điều gì? Bằng cách nào bạn giải thích cho họ về nguồn gốc của mình? Bạn đã làm gì để chứng minh nguồn gốc của bạn cho họ?   Câu Hỏi Thảo Luận Khi Đức Chúa Jesus giải thích rằng người Do Thái không phải là con của Đức Chúa Trời, người Do Thái đã phản ứn ...

Read more

Bên Kia Bóng Mây

Ngài là nơi trú ẩn của tôi trong ngày hoạn nạn (Giê-rê-mi 17:17). Ðường đi của người tin Chúa không phải lúc nào cũng sáng sủa, ngập ánh mặt trời; người ấy vẫn gặp những giai đoạn tối tăm, bão tố. Lời Chúa quả thật có chép: “Các đường lối nó là đường lối thỏa nguyện, và tất cả nẻo đường nó là nẻo đường bình an” - và đó là một chân lý quan trọng; vì tôn giáo đã được trù định để đem đến cho con người hạnh phú ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top