Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh

Lời Chúa Mỗi Ngày: Châm Ngôn 28:23

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 60

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lê-vi Ký 24Lê-vi Ký 25I Giăng 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:18-19

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 3:18-19 Câu Hỏi Gợi Ý Theo nhận xét của bạn, nhiều cuộc hôn nhân đã bị đổ vỡ vì những lý do gì?  Lúc hai vợ chồng quyết định chia tay nhau thì điều gì mà họ đang thiếu vào lúc đó?     Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô khuyên người vợ nên có thái độ như thế nào đối với chồng của mình (3:18a; Ê-phê-sô 5:22; Tít 2:5; I Phi-e-rơ 3:1)? Kinh Thánh dạy gì về sự thuận ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Châm Ngôn 9:21

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 59

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lê-vi Ký 22Lê-vi Ký 23I Giăng 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự – Lời Thứ Ba

  Lời Thứ Ba: ““Bà! Đó là con của bà.” Rồi Ngài nói với môn đồ: “Ðó là mẹ của ngươi.”” (Giăng 19:26-27) Có lẽ là hai trong số những người được Đức Chúa Jesus yêu mến nhất lúc Ngài sống trên đất là Ma-ry và Giăng.  Ma-ry là một phụ nữ đáng kính. Bà đã được Đức Chúa Trời chọn để cưu mang và sinh Đức Chúa Jesus.  Ma-ry đã có mặt với Đức Chúa Jesus lúc Ngài mới sinh tại Bết-lê-hem ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ma-thi-ơ 6:34

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 58

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Giăng 2Lê-vi Ký 19Lê-vi Ký 20Lê-vi Ký 21Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Huyết Của Đấng Christ

Huyết báu của Ðấng Christ (I Phi-e-rơ 1:19) Ðứng trước chân thập tự giá, chúng ta thấy cả tay, chân và hông Chúa đều tuôn ra những dòng huyết báu. Huyết ấy thật quý giá vì công dụng cứu chuộc và thay thế. Nhờ huyết ấy, tội lỗi của người thuộc về Chúa được đền bồi, chuộc lại. Họ được cứu chuộc khỏi tình trạng lệ thuộc  dưới luật pháp; họ được làm hòa lại với Ðức Chúa Trời, được hiệp một với Ngài. Huyết ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Truyền Đạo 5:3

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top