Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 80

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ru-tơ 1Ru-tơ 2Ru-tơ 3Ru-tơ 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 5:1-5

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 5:1-5 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn gặp cảnh túng thiếu phải vay mượn hay không? Bạn đã vay mượn của ai? Người cho bạn vay có đặt điều kiện gì trong hoàn cảnh đó hay không? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Chuyện gì đã xảy ra trong cộng đồng của người Do Thái vào lúc đó (5:1)? Nhóm người thứ nhất cho biết nhu cầu cần thiết của họ là gì (5:2)? Tại sao? Nhóm thứ hai đang ở trong hoàn cản ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 79

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Các Quan Xét 20Các Quan Xét 21Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự – Lời Thứ Năm

Lời Thứ Năm: “Ta khát” (Giăng 19:28) Trải qua gần suốt một ngày bị bắt bớ, bị đánh đập, bị bêu riếu trên đường phố, bị đóng đinh trên thập tự, những vết thương từ trên trán, trên lưng, trên tay, và chân của Chúa đã tuôn rất nhiều máu. Thêm vào đó, sau nhiều giờ Chúa bị căng ra, bị treo lơ lững, bị phơi giữa trời, thân thể Chúa mất nhiều nước.  Phúc Âm Giăng ghi lại trong hoàn cảnh đó Đức Chúa Jesus đã ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách II Các Vua

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách II Các Vua [divide style="2"] Phần Giới Thiệu - Chương 2 Chương 2-4 Chương 5-6 Chương 6 Chương 7-8 Chương 9-10 Chương 11-12 Chương 13-15 Chương 16-17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21-22 Chương 22-23 Chương 24-25 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách II Các Vua - Nghe đọc sách II Các Vua [divide style="2"] Tài liệu: Thru Th ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 78

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Các Quan Xét 17Các Quan Xét 18Các Quan Xét 19Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Khóc Thương Chúa

Có đoàn dân đông lắm đi theo Ðức Chúa Jêsus, và có mấy người đờn bà đấm ngực khóc về Ngài (Lu-ca 23:27) Giữa đám đông hỗn loạn đi theo Ðấng Cứu Chuộc đến chỗ kết thúc bản án, có một số người đầy lòng yêu mến Chúa đã cay đắng khóc thương Ngài. Tiếng ai ca tạo thành một bản nhạc phù hợp với cuộc diễn hành đầy đau thương đó. Khi linh hồn tôi - qua tưởng tượng - thấy Cứu Chúa vác thập tự lên đồi Gô-gô-tha, nó c ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 77

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Các Quan Xét 14Các Quan Xét 15Các Quan Xét 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 76

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Các Quan Xét 11Các Quan Xét 12Các Quan Xét 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Hóa Hình

  Tựa đề: Sự Hóa Hình  Kinh Thánh: Lu-ca 9:24-42 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Hóa Hình để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top