Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh

Lời Chúa Mỗi Ngày: Rô-ma 8:37

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Ha-ba-cúc

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Ha-ba-cúc [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 2 Phần 1 Chương 2 Phần 2 Chương 2 Phần 3 Chương 3 Phần 1 Chương 3 Phần 2 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Ha-ba-cúc - Nghe đọc sách Ha-ba-cúc [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvienti ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 299

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 11Lu-ca 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ca Thương 3:26

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Màng Nhện

  Họ dệt màng nhện (Ê-sai 59:5) Hãy nhìn lưới nhện để thấy nơi đó hình ảnh gợi nhiều ý nghĩa nhất về một tôn giáo giả hình. Lưới nhện được dệt ra để bắt những con mồi của nó. Con nhện được no nê, mập béo, nhờ giống ruồi; và người Pha-ri-si nhận được phần thưởng của họ như vậy. Những người khờ dại rất dễ mắc bẫy của những người giả bộ và lớn tiếng rêu rao; và thậm chí những người chịu khó suy xét cũng k ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 298

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 9Lu-ca 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ga-la-ti 5:14

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Giới Thiệu Đức Chúa Jesus

  Tựa đề: Giới Thiệu Đức Chúa Jesus Kinh Thánh: Giăng 1:29-34  Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Giới Thiệu Đức Chúa Jesus để nghe bài giảng.   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 297

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 7Lu-ca 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ga-la-ti 4:7

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top