Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Dâng Hiến

Tựa đề: Sự Dâng Hiến Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:19-21 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Sự Dâng Hiến để nghe bài giảng [divide style="2"] Tích Trữ Của Cải Trên Trời 19. “Các ngươi đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào ăn cắp; 20. nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và ten rét làm hư, và cũng chẳn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 321

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 14Công Vụ Các Sứ �?ồ 15Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 320

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 12Công Vụ Các Sứ �?ồ 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 319

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 10Công Vụ Các Sứ �?ồ 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tư Tế Hoàng Gia

Sứ điệp: Tư Tế Hoàng Gia Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 2:1-10 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (11/10/2019) Bài giảng bắt đầu tại 56:50 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 318

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 8Công Vụ Các Sứ �?ồ 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 5:6-13

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 5:6-13 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có bao giờ thấy một cộng đồng nào hãnh diện về những điều không tốt đang xảy ra trong cộng đồng đó hay không?  Điều không tốt đó là gì? Lý do nào khiến họ lại hãnh diện như vậy?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô nhận định như thế nào về thái độ kiêu hãnh của các tín hữu tại Cô-rinh-tô (5:6a)?  Ông so sánh tội lỗi đó với điều gì ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 317

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 6Công Vụ Các Sứ �?ồ 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách I Sa-mu-ên

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách I Sa-mu-ên [divide style="2"] Chương 1 Chương 2 Chương 3-4 Chương 5-6 Chương 7-8 Chương 10-11 Chương 12 Chương 13-14 Chương 15 Chương 16-17 Chương 18-19 Chương 20-21 Chương 22-23 Chương 24-25 Chương 25-26 Chương 27-28 Chương 29-30 Chương 31 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách I Sa-mu-ên - Nghe đọc sách I Sa-mu-ên [divide style= ...

Read more

Như Kẻ Trộm Trong Đêm

Tựa đề: Như Kẻ Trộm Trong Đêm Tài liệu: Phát Thanh Tin Lành [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top