Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh

Lời Chúa Mỗi Ngày: Gióp 35:10

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 275

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 14Giê-rê-mi 15Giê-rê-mi 16Hê-bơ-rơ 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Châm Ngôn 3:15

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 3:6-9

Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 3:6-9 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu phải chọn để được chữa trị bởi một bác sĩ có tỷ lệ gây chết cho rất nhiều người và một bác sĩ đã cứu sống rất nhiều người, bạn chọn ai?  Nếu có cơ hội làm việc cho một trong hai bác sĩ đó, bạn sẽ chọn làm việc cho ai?  Tại sao?  Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho người tin Chúa cơ hội nào (3:6a)? Giao ước cũ và giao ước ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 274

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 11Giê-rê-mi 12Giê-rê-mi 13Hê-bơ-rơ 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Ê-xơ-tê

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Ê-xơ-tê [divide style="2"] Phần Giới Thiệu - Chương 1 Chương 1 Chương 2 Chương 2-3 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9-10 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Ê-xơ-tê - Nghe đọc sách Ê-xơ-tê [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvientinlanh.org) ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 273

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 9Giê-rê-mi 10Thi Thiên 79I Tê-sa-lô-ni-ca 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Phước Hạnh và Trách Nhiệm

"Người chỗi dậy, ăn và uống, rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm." (I Các Vua 19:8) Mọi sức lực mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đều nhằm vào mục đích để chúng ta phục vụ chứ không phải để chúng ta lãng phí hoặc khoe khoang.  Lúc Tiên tri Ê-li thấy có bánh nướng trên than và bình nước đặt bên cạnh trong khi ông nằm nghỉ dưới bóng cây, Ê-li không nghĩ rằng mình là một ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 272

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 81Giê-rê-mi 7Giê-rê-mi 8I Tê-sa-lô-ni-ca 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ê-sai 43:1

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top