Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ẩn Dụ Người Gieo Giống

  Tựa đề: Ẩn Dụ Người Gieo Giống Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:1-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề để nghe bài giảng.   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 175

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 107Thi Thiên 108Thi Thiên 109Thi Thiên 110Thi Thiên 111[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách III Giăng – Chương 1

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách III Giăng - Chương 1 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 174

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 104Thi Thiên 105Thi Thiên 106[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Khi Giê-xu Qua

Tựa đề: Khi Giê-xu Qua Nhạc và lời: Nguyễn Đức Thịnh Trình bày: Thụy Long [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tường Lưu: Chúa Vui Vẻ Về Sự Ngay Thẳng

Chúa Vui Vẻ Về Sự Ngay Thẳng “Ôi Đức Chúa Trời tôi! tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta, và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng” (I Sử Ký 29:17) Biết rằng Chúa xét lòng người Biết rằng Chúa sẽ chẳng vui bao giờ Khi lòng người … cứ quanh co Cứ tìm đường tội lần mò … mà đi Lạc lầm trong chốn bến mê Trên trời Chúa vẫn gọi về … đường ngay Lòng người nghe mãi, nghe hoài Nhưng nghe tiếng gọi của đời … thích hơn Nên ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 173

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 95Thi Thiên 96Thi Thiên 97Thi Thiên 98Thi Thiên 99Thi Thiên 100Thi Thiên 101Thi Thiên 102Thi Thiên 103[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 172

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 89Thi Thiên 90Thi Thiên 91Thi Thiên 92Thi Thiên 93Thi Thiên 94[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 15:18-27

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 15:18-27 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị khước từ không cho phép được tham dự một tổ chức nào hay không?  Bạn cảm thấy thế nào? Lý do nào đã dẫn đến sự khước từ đó?    Câu Hỏi Thảo Luận Chủ đề trong các câu Kinh Thánh (15:9-17) trong bài học tuần trước là gì? Chủ đề của phân đoạn Kinh Thánh này (15:18-27) là gì?  Sự khác biệt đó đến từ đâu (15:9 vs. 15:18)? Nguy ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 171

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 81Thi Thiên 82Thi Thiên 83Thi Thiên 84Thi Thiên 85Thi Thiên 86Thi Thiên 87Thi Thiên 88[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top