Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 143:8

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Rick Warren: Khi Bạn Cần Một Khởi Đầu Mới – When You Need A Fresh Start

Tựa đề: Khi Bạn Cần Một Khởi Đầu Mới Nguyên văn: When You Need A Fresh Start Diễn giả: Rick Warren [divide style="2"] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Người Mới Trong Chúa

Tựa đề: Người Mới Trong Chúa Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:11-21 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]  [divide style="2"] Chức Vụ Giải Hòa 11. Vì vậy, do kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi người; Ðức Chúa Trời biết rõ chúng tôi và tôi hy vọng rằng lương tâm anh chị em cũng biết rõ chúng tôi. 12. Chúng tôi không muốn lại nói về mình với anh chị em, nhưng muốn cho anh chị em có cơ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 24

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 28Xuất Ê-díp-tô Ký 29Xuất Ê-díp-tô Ký 30Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Lo Lắng

Lo Lắng Hãy trao mọi lo lắng của mình cho Ngài, bởi vì Ngài chăm sóc anh em. (I Phi-e-rơ 5:7) Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta. (Giăng 14:1) Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin, cùng sự cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng của anh ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ga-la-ti 5:22

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 23

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 24Xuất Ê-díp-tô Ký 25Xuất Ê-díp-tô Ký 26Xuất Ê-díp-tô Ký 27Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Mác 3:24

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Phim: Phúc Âm Lu-ca

Phim: Phúc Âm Lu-ca Nguyên tác: The Gospel of Luke Bản dịch: King James Version [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 22

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 21Xuất Ê-díp-tô Ký 22Xuất Ê-díp-tô Ký 23Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top