Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bybientap

Johann Sebastian Bach: BWV 995 – 3rd Lute Suite – Classical Guitar

Tác phẩm: 3rd Lute Suite  - BWV 995 G Minor Tác giả: Johann Sebastian Bach (1685-1760) Trình bày: David Russell [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Na-hum

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Na-hum [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Phần Giới Thiệu - Chương 3 Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 Chương 2 Phần 1 Chương 2 Phần 2 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Na-hum  - Nghe đọc sách Na-hum [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvientinlanh.or ...

Read more

Chạm Lòng Con

Sáng tác: Chạm Lòng Con Trình bày: Nguyễn Đình Thôn Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này Chạm lòng con để con say mê ngài, Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, Chạm lòng con để con không xa Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này Chạm lòng con để con luôn tin Ngài, Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, Chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Điệp Khúc: Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng , Vực con vươn lê ...

Read more

The Lord Bless You And Keep You

Nguyên tác: The Lord Bless You and Keep You Lời: Kinh Thánh - Dân Số Ký 6:24-26 Nhạc: John Rutter Orchestra: European Concert Orchestra Vocal: Shillong Chamber Choir Violin: Angelica Faccani, George Hlawiczka, Natalija Raithel, Khusmita Biswakarma, Khoa-Vu Nguyen, Leonard Furda, Ozum Günöz, Tomasz Pajak, Dielle Braganza, Nourhe Khate, Kohei Takamatsu Viola: Julia Swain Cello: Mike Sterling, Clea Friend, Via ...

Read more

Khúc Ai Ca Cho Israel – O Lamento de Israel

Ca khúc: Ai Ca Cho Israel Nguyên tác: O Lamento de Israel Tác giả: Sergio Lopes Trình bày: Nicoli Francini [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Chỗ Kẽ Đá Vững An

Tựa đề: Chỗ Kẻ Đá Vững An Nguyên tác: He Hideth My Soul Lời:       Fanny J. Crosby (1820 - 195) Nhạc:   William James Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 267 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài số 103 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 262 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist ...

Read more

Cần Thêm Dầu

Dầu thắp (Xuất 25:6) Hỡi linh hồn ta, ngươi rất cần đến dầu ấy, vì nếu thiếu nó, đèn của ngươi sẽ không thể cháy lâu lắm nữa đâu. Nếu ánh sáng tắt đi, như chắc sẽ xảy đến khi thiếu dầu, phần tim đèn tàn sẽ bốc khói và sẽ có mùi hôi. Từ nhân tánh của ngươi không hề lưu xuất dầu, do đó, ngươi phải tự đi mua lấy cho mình; nếu không, ngươi sẽ khóc như các trinh nữ dại dột rằng: Ðèn tôi sắp tắt! Cả đến những cây ...

Read more

Thánh Ca: I Surrender All – Hiến Cả Cho Ngài

Tựa đề: Hiến Cả Thảy Cho Ngài Nguyên tác: I Surrender All Lời: Judson W. Van DeVenter Nhạc: Winfield S. Weeden Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 383 [divide style="2"] [one_half] I Surrender All 1. All to Jesus I surrender; All to Him I freely give; I will ever love and trust Him, In His presence daily live. Refrain: I surrender all, I surrender all; All to Thee, my blessed Savior, I surr ...

Read more

Thánh Ca: Tình Yêu Diệu Kỳ – I Stand Amazed

Tựa đề: Tình Yêu Diệu Kỳ - Thương Sao Hi Kỳ Nguyên tác: I Stand Amazed (1905) Nhạc và lời: Charles H. Gabriel Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 79 [divide style="2"] [one_half] I Stand Amazed (1905) Charles H. Gabriel 1. I stand amazed in the presence Of Jesus the Nazarene, And I wonder how he could love me, A sinner, condemned, unclean. Refrain: How marvelous! How wonderful! And my song ...

Read more

Cho Đến Tận Cùng

Tựa đề: Cho Đến Tận Cùng Nguyên tác: Until The End Nhạc và lời: New Creation Church Lời Việt: Joshua Phạm [divide style="2"] [one_half] Until the End 1. A wreath of thorns became Your crown My curse was laid upon Your brow Your wounds displayed for all to see Your body torn to rescue me Chorus: My stain of sin Your blood erased My life redeemed Lord by Your grace Healed and restored In Your embrace Now all ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top