Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bybientap

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:19-27

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 18:19-27 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có thường giao du với những người chống đối Chúa hay không?  Họ nói gì về Chúa?  Họ có biết bạn là người tin Chúa  hay không?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Chuyện gì đã xảy ra cho Đức Chúa Jesus vào lúc đó (18:19a)?  Họ chất vấn Chúa về những điều gì (18:19b)?  Đức Chúa Jesus trả lời như thế nào về sự dạy dỗ của Ngài (18:20)? N ...

Read more

Thánh Ca Do Thái: Trở Về Với Ngài – Ashuv Eleicha

Nguyên tác: קונצרט תהילה לאלוהינו 5 - אשוב אליך Sáng tác: Yaron Cherniak [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Tựa đề: Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi Nguyên tác: Jesus, Lover of My Soul Lời: Charles Wesley (1707-1788) Nhạc: Simeon Butler Marsh (1798-1875) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 252 [divide style="2"] [one_half] Jesus, Lover of My Soul 1. Jesus, lover of my soul, Let me to Thy bosom fly, While the nearer waters roll, While the tempest still is high. Hide me, O my Savior, Hide, till the s ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Là Ánh Sáng Của Con – The Lord Is My Light

Tựa đề: Chúa Là Ánh Sáng Của Con Nguyên tác: The Lord Is My Light Kinh Thánh: Thi Thiên 27, Ê-sai 9:1-6 Sáng tác: Walt Harrah Lời Việt: Linh Thi (7/9/2014) [divide style="2"] [one_half] The Lord Is My Light The Lord is my light and my salvation The Lord is the strength of my life The Lord is my light and my salvation The Lord is the strength of my life So I will not be afraid No I will not be afraid Because ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Tựa đề: Chúa Hằng Chăm Sóc Tôi Nguyên tác: My Heavenly Father Watches Over Me Lời: William C. Martin (1864-1914) Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Lời Việt: Nguyễn Hữu Bình Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài Số 12 [divide style="2"] [one_half] My Heavenly Father Watches Over Me 1. I trust in God wherever I may be, Upon the land or on the rolling sea, For, come what may, from day to day, My ...

Read more

Vâng Lời

“Sự vâng lời tốt hơn sinh tế” (I Sa-mu-ên 15:22) Sau-lơ được lệnh phải tận diệt dân A-ma-léc và bầy súc vật của họ. Nhưng thay vì làm như vậy, Sau-lơ đã tha cho vua của dân đó, đồng thời truyền cho dân chúng phải giữ những con bò và những con chiên tốt nhất. Khi bị chất vấn về hành động đó, vua tuyên bố là muốn giữ lại để dâng làm sinh tế cho Ðức Chúa Trời; nhưng Sa-mu-ên đã trả lời ngay cho Sau-lơ biết rằn ...

Read more

Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn

Tựa đề: Càng Gần Chúa Hơn Nguyên Tác: Nearer, My God, to Thee Lời: Sarah Flower Adams Nhạc: Lowell Mason (1856) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài Số 240 và 461 [divide style="2"] [one_half] Nearer, My God, to Thee 1. Nearer, my God, to thee, Nearer to thee! E'en though it be a cross That raiseth me, Still all my song shall be, Nearer, my God, to thee; Nearer, my God, to thee, Nearer to t ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ảnh Hưởng Của Đời Sống

Bài Giảng: Ảnh Hưởng Của Đời Sống Kinh Thánh: Rô-ma 13:11-14 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Ảnh Hưởng Của Đời Sống và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: To God Be the Glory – Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Tựa đề: Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời Nguyên tác: To God Be The Glory Lời: Fanny J. Crosby (1820-1915) Nhạc: William H. Doane (1832-1915) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Bài Số 11 [divide style="2"] [one_half] Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời 1. Đời đời vinh quang Qui thuộc Đức Chúa Trời tôn thánh. Đấng đã vì thế nhân tội lỗi Phó Con Độc Sanh, Là Thần Nhân Jêsus vì yêu ta đành chết thế, Để mở toang ...

Read more

Thánh Ca: Thánh Kinh Âm Nhạc

  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top