Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bybientap

Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Tại Hoa Kỳ (2022): Đêm Truyền Giáo

Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Tại Hoa Kỳ (2022): Đêm Truyền Giáo 7:30 pm - 3/7/2022 - Pomona, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện Cho Dân Tộc Mình

Tìm việc tốt lành cho dân tộc mình (Ê-xơ-tê 10:3) Mạc-đô-chê là một người yêu nước chân chính, do đó vào thời vua A-suê-ru trị vì, khi được nâng lên địa vị cao trọng, Mạc-đô-chê đã dùng uy quyền của mình để làm thăng tiến sự thịnh vượng cho dân Y-sơ-ra-ên. Trong vấn đề nầy, ông giống như Đức Chúa Jesus, Ðấng ngự trên ngôi vinh quang của Ngài nhưng không tìm kiếm ích lợi riêng, mà chỉ sử dụng quyền năng để g ...

Read more

Tìm Đâu Ra Tự Do Thật

Tìm Đâu Ra Tự Do Thật Tác giả: Giáo Sư Phạm Quang Tâm [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Is He Worthy – Ngài Đáng Tôn Ngợi

Tựa đề: Vua của Các Vua Nguyên tác: Is He Worthy Nhạc và Lời: Andrew Peterson & Ben Shive Trình bày: Chris Tomlin [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: The Blessing – Phước Hạnh

Nguyên tác: The Blessing Kinh Thánh: Dân Số Ký 6:24-26 Sáng tác: Kari Jobe, Cody Carnes, Steven Furtick, Chris Brown  Trình bày: Kari Jobe & Cody Carnes [divide style="2"] The Blessing Yevarechecha Adonai, VeYishmerecha The LORD bless you and keep you יְבָרֶכְךָ יהוה, וְיִשְׁמְרֶךָ⁠ Nguyện Chúa ban phước và gìn giữ Ya'er Adonai Panav Eleycha ViChuneka Make His face shine upon you and be gracious to ...

Read more

God Bless America

Nguyên tác: God Bless America (1943) Trình bày: Kate Smith  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ơn Lạ Lùng – Amazing Grace – Hòa Tấu

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng  Nguyên tác: Amazing Grace  Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears relieved. How precious did that Grace a ...

Read more

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Nguyên tác: Lắng Nghe Tiếng Chúa Sáng tác: Nguyễn Duy Trình bày: Tâm Đoan [divide style="2"] Lắng Nghe Tiếng Chúa 1. Xin cho biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Điệp khúc: Lời Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con ...

Read more

Jesu, Joy of Man’s Desiring

Tựa đề: Đức Chúa Jesus - Niềm Vui Cho Khát Vọng Của Nhân Loại Nguyên tác: Jesu, Joy of Man's Desiring Sáng tác: Johann Sebastian Bach Nhạc trưởng:  Cello: Stepan Hauser Dàn nhạc: Zagreb Philharmonic Orchestra Ban hát: Zvjezdice [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Đại Hội Baptist 2022: Lễ Bế Mạc

Đại Hội Baptist 2022 Lễ Bế Mạc - 9:30 pm 3/7/2022 Los Angeles, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top