Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Articles posted bybientap

Rick Warren: Học Biết Làm Thế Nào Để Được Dẫn Dắt Bởi Đức Thánh Linh

Tựa đề: Học Biết Làm Thế Nào Để Được Dẫn Dắt Bởi Đức Thánh Linh Nguyên văn: Learn How To Be Led By God's Spirit  Diễn giả: Mục sư Rick Warren [divide style="2"] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Bước Đi Trong Thánh Linh

Tựa đề: Bước Đi Trong Thánh Linh Nguyên văn: Walking by The Holy Spirit Dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2024) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Xin Thần Linh Chúa Mau Đến

Bài Hát : Xin Thần Linh Ngự Đến Sáng tác : D. Huntsinger Trình bày: Emily Nguyễn, Isaac Thái, & NT Worship [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Xin Thần Linh Cảm Thúc Tôi

Tựa đề: Xin Thần Linh Cảm Thúc Tôi Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Sài Gòn [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Người Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Người Đầy Dẫy Đức Thánh Linh Không ai có thể phủ nhận rằng trong những năm gần đây Hội Thánh Ngũ Tuần (Pentecostal) là giáo phái Tin Lành phát triển nhanh chóng nhất khắp nơi trên thế giới.  Chúng ta phải tạ ơn Chúa và cần học hỏi nơi tinh thần truyền giáo của anh chị em Ngũ Tuần.  Tại Việt Nam trong những năm gần đây, phong trào Ngũ Tuần phát triển cũng khá nhanh.  Tiếc rằng khi Hội Thánh ph ...

Read more

Tường Lưu: Ngài Viết Mãi Chữ “Tha”

Ngài Viết Mãi Chữ "Tha" "Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người" (Giăng 8:7) Trước cửa đền thờ, chị đứng yên Thiên hạ vây quanh coi chị khinh Tội chị quả tang, không chối được Cúi đầu, nhục nhã, chị làm thinh. Chúa ngồi bên chị, Chúa buồn lung Những lời buộc tội nặng vô cùng Ngón tay Chúa viết gì trên đất Nét chữ ngoằn nghèo viết chửa xong. Các thầy thông giáo giở luật ra Tội nà ...

Read more

Spirit of the Living God

  Nguyên tác: Spirit of the Living God Nhạc và lời: Jacob Sooter and Mia Fieldes Trình bày: Meredith Andrews & Vertical Church's Band [divide style="2"] Spirit of the Living God Spirit of the Living God Spirit of the Living God We only wanna hear your voice We're hanging on every word Spirit of the Living God Spirit of the Living God We wanna know you more and more We're hanging on every word Speak ...

Read more

Fill Me Now

Nguyên tác: Fill Me Now [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Tựa đề: Jesus Hằng Yêu Mến Tôi Nguyên tác: Jesus Loves Even Me Lời: Philip P. Bliss (1838-1876) Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) -  Bài Số 364 Trình bày: Ban Trung Tráng Niên Hội Thánh Sài Gòn [divide style="2"] [one_half] Jesus Loves Even Me 1. I am so glad that our Father in Heav’n Tells of His love in the Book He has giv’n; Wonderful things in the Bi ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban

Tựa đề: Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessing Lời: Johnson Oatman Jr. Nhạc: Edwin Othello Excell (1851-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 214 [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessing 1. When upon life’s billows You are tempest-tossed, When you are discouraged, Thinking all is lost, Count your many blessings, Name them one by one, And it will surprise you What ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top