Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu

Mục sư Phan Thanh Bình: Chúa Biết Tôi

  Chúa Biết Tôi Con người thật khó hiểu. Người xưa nói “biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng”. Biết mình đã khó, biết người thì lại khó hơn, nên thất-bại thường chắc-chắn, còn đắc-thắng phần lớn lại nhờ may-mắn. Ðức Không-Tử hỏi thầy Tử-Lộ: Thế nào là người trí? Thầy Tử-Lộ thưa: Người trí là người làm thể nào để người ta biết mình. Thầy Tử-Lộ là người vụ ngoại, chỉ cần cho người ta biết mình, hi ...

Read more

Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân: Cám Dỗ

Chủ đề: Cám Dỗ Kinh Thánh: I Giăng 2:12-14; Gia-cơ 1:13 Diễn giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2012) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

David Pawson: Thách Thức Của Hồi Giáo Với Người Tin Chúa – Phần 3

Tựa đề: Thách Thức Của Hồi Giáo Với Người Tin Chúa - Phần 3: Hồi Chuông Cảnh Tỉnh Diễn giả: Mục Sư David Pawson Dịch và thuyết minh: Đội ngũ Ba-rúc [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Phim: Ê-xơ-tê

Phim: Ê-xơ-tê Nguyên văn: Esther Đạo diễn: Raffaele Mertes Diễn viên: F. Murray Abraham, Louise Lombard, Jurgen Prochnow, Thomas Kretzschmann Video credit: Vision Video  [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Sống Cho Chúa Và Tha Nhân

Sứ điệp: Sống Cho Chúa Và Tha Nhân Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Chúa Nhật 2/6/1991 Tài liệu lưu trữ Thư Viện Tin Lành [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Phan Thanh Bình: Na-tha-na-ên

Na-tha-na-ên Na-tha-na-ên có nghĩa là món quà của Ðức Chúa Trời (God’s gift). “Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Ðấng mà Môi-se có chép trong luật-pháp, và các đấng tiên-tri cũng có nói đến; ấy là Ðức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép. Na-tha-na-ên nói rằng: Há có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? Phi-líp nói: Hãy đến xem” (Giăng 1:45-46). Giới-thiệu Chúa Jêsus cho ...

Read more

Johann S. Bach: Preludes 1007-1012 – Guitar

Tác phẩm: Preludes for Cello 1007-1012 BWV Sáng tác: Johann S. Bach Trình bày: Petrit Çeku - Live Concert [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org  ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:4-5

Cùng Học Kinh Thánh Cô-lô-se 2:4-5 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn phải sống xa cách với những người mà bạn yêu thương hay không?  Khi biết họ đang đối diện với những khó khăn, bạn cảm thấy thế nào? Trong hoàn cảnh đó, bạn có thể làm gì để giúp đỡ họ?  Câu Hỏi Thảo Luận Một trong những lý do khiến Sứ đồ Phao-lô (2:1) và Ê-pháp-ra (4:12) đã cầu nguyện khần thiết với tinh thần chiến đấu cho Hội Thánh t ...

Read more

Mục sư Phan Thanh Bình: Thành-Kiến

Thành-Kiến Chúng ta chỉ thấy được những gì trong tầm mắt của ta, và trong những cái chúng ta thấy đó, chúng ta lại chỉ thấy được cái gì chúng ta cảm nghĩ. Một con bò đang gặm cỏ trên sườn đồi. Bác hàng thịt và bác nông phu chỉ thấy con bò. Bác hàng thịt thấy bò với bao nhiêu thịt, bao nhiêu xương, bấy nhiêu tiền. Bác nông phu nhìn bò, xem vó bò, ngắm tướng đi để thẩm-định sức làm việc của nó. Rồi khi tâm-tr ...

Read more

Mục sư Phan Thanh Bình: Chúa Tìm

Chúa Tìm Tìm là hành-động của Ðức Chúa Trời đối với loài người sau khi loài người phạm tội. Lời phán đầu tiên của Ðức Chúa Trời với A-đam là: “Ngươi ở đâu?” (Sáng-thế ký 3:9). Chắc chúng ta lấy làm lạ. Ðức Chúa Trời toàn tri lẽ nào lại không biết A-đam đang ở đâu? Thật ra câu hỏi của Chúa chỉ có ý-nghĩa muốn A-đam tự-xét và tự thú về địa-vị hư-mất của mình sau khi phạm tội. Chúng ta lại càng ngạc-nhiên ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top