Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu

Đức Thánh Linh Và Sự Tái Sinh Của Người Tin Chúa

4.3 Đức Thánh Linh trong các Thư Tín Những ký thuật trong sách Công Vụ ghi lại những điều Đức Thánh Linh làm trong giai đoạn đầu của Hội Thánh. Những ký thuật trong phần còn lại của Tân Ước giải thích vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống của cá nhân và Hội Thánh trong giai đoạn hiện tại, cũng như những khải tượng về công việc của Đức Thánh Linh trong tương lai.  4.3.1 Đức Thánh Linh với người tin ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Giải Phóng Tâm Linh

Tựa đề: Giải Phóng Tâm Linh Kinh Thánh: Lu-ca 10:25-37 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   Xin bấm vào tựa đề Giải Phóng Tâm Linh để nghe bài giảng.    [divide style="2"]   Người Sa-ma-ri Nhân Lành 25. Khi ấy, một luật sư đứng dậy hỏi để thử Ðức Chúa Jesus, “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” 26. Ngài hỏi lại ông, “Trong Luật Pháp có chép những gì? Ngươi đọc và th ...

Read more

Ravi Zacharias: Tại Sao Tôi Không Phải Là Người Vô Thần

Sứ điệp: Tại Sao Tôi Không Phải Là Người Vô Thần Message: Why I'm Not An Atheist Pastor: Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Phim Tài Liệu: Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền: Hội Thánh Ê-phê-sô

Phim Tài Liệu: Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền Video: Our Daily Bread [divide style="2"] Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền 1: Ê-phê-sô: Hội Thánh đánh mất tình yêu ban đầu  2: Si-miệc-nơ: Hội Thánh sẽ được thử nghiệm   3: Bẹt-găm: Hội Thánh thỏa hiệp   4: Sạt-đe: Hội Thánh chết   5: Thi-a-ty-rơ: Hội Thánh bị pha trộn 6. Phi-la-đen-phi: Hội Thánh mở cửa  7: Lao-đ ...

Read more

Ravi Zacharias: Who Is God

Sứ điệp: Đức Chúa Trời Là Ai Message: Who Is God Pastor: Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Phim Tài Liệu: Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền: Phần Giới Thiệu

Phim Tài Liệu: Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền Video: Our Daily Bread [divide style="2"] Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền 1: Ê-phê-sô: Hội Thánh đánh mất tình yêu ban đầu  2: Si-miệc-nơ: Hội Thánh sẽ được thử nghiệm   3: Bẹt-găm: Hội Thánh thỏa hiệp   4: Sạt-đe: Hội Thánh chết   5: Thi-a-ty-rơ: Hội Thánh bị pha trộn 6. Phi-la-đen-phi: Hội Thánh mở cửa  7: Lao-đ ...

Read more

Thánh Ca: Cầu Xin Chúa Ở Bên Con

Tựa đề: Abide With Me - Xin Chúa Bên Con Lời: Henry F. Lyte (1793-1847) Nhạc: William H. Monk  (1823-1889) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 32 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 210 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ- Bài số 450 [divide style="2"] [one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with me abide. When other help ...

Read more

Ravi Zacharias: Vì Sao Tôi Tin Đức Chúa Jesus – Why I Believe Jesus

Tựa đề: Vì Sao Tôi Tin Đức Chúa Jesus Sermon: Why I Believe Jesus Diễn giả: Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca Bahnar: Trong Tay Chúa

Tựa đề: Trong Tay Chúa Nguyên tác: We're Not Stranger Anymore Nhạc và lời: Danny Lee Ca đoàn Hội Thánh Plei Brêng, Sắc tộc Bahnar, Tỉnh Gia Lai Hội Đồng Bồi Linh Phụ Nữ Khu Vực Gia Lai (2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sống Có Mục Đích

Tựa đề: Sống Có Mục Đích Kinh Thánh: Thi Thiên 139; Giê-rê-mi 1; Ga-la-ti 1 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sống Có Mục Đích để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thi Thiên 139 CHÚA Là Ðấng Toàn Tri và Toàn Tại 1. CHÚA ôi, Ngài đã dò xét con và biết con. 2. Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy; Từ xa Ngài đã thấu rõ mọi ý tưởng của con. 3. Ngài biết rõ lối nào con ra đi hay khi nào ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top