Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Gia-cơ – Chương 2-3

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Gia-cơ - Chương 2-3 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Kiến Thức: Bài Cầu Nguyện Chung

Bài Cầu Nguyện Chúa Dạy Bài Cầu Nguyện Chúa Dạy - còn được tín hữu Tin Lành gọi là Bài Cầu Nguyện Chung và các tín hữu Công giáo gọi là Kinh Lạy Cha – là bài cầu nguyện được Đức Chúa Jesus dạy cho các môn đệ của Ngài khi họ yêu cầu Ngài dạy cho họ biết cầu nguyện. I. Nội Dung Nội dung của bài cầu nguyện mà Đức Chúa Jesus đã dạy được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6:9-13 như sau: “Lạy Cha chúng con ở ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Sa-mu-ên – Chương 2-7

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Sa-mu-ên - Chương 2-7 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm

Tựa đề: Sứ Điệp Đầu Năm Kinh Thánh: Mác 9:2-8 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   Xin bấm vào tựa đề Sứ Điệp Đầu Năm để nghe bài giảng.    [divide style="2"] Chúa Hóa Hình 2. Sáu ngày sau Ðức Chúa Jesus đem Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng theo Ngài. Ngài dẫn riêng họ lên núi cao, và Ngài biến hóa trước mặt họ. 3. Y phục Ngài tỏa rực hào quang và trở nên cực trắng mà không thợ giặt nào trên đất có th ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Gia-cơ – Chương 1

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Gia-cơ - Chương 1 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Tiểu Sử Thánh Ca: Ngày Giờ Qua

Tiểu Sử Thánh Ca: Ngày Giờ Qua Những tín hữu Tin Lành Việt Nam lâu năm chắc chắn biết bài thánh ca Ngày Giờ Qua. Đây là một thánh ca thường được hát vào dịp năm mới. Đây cũng là bài hát cuối cùng được in trong cuốn Thánh Ca do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam phát hành vào năm 1950.  Ngày Giờ Qua có lẽ không phải chỉ là bài hát cuối cùng trong trong cuốn Thánh Ca được phát hành vào năm 1950 nhưng cũng là bà ...

Read more

Tìm Hiểu: Lễ Tro

Lời Ban Biên Tập:   Lễ Phục Sinh năm 2018 được kỷ niệm vào Chúa Nhật 1/4/2018; do đó Lễ Tro năm 2018 trùng vào thứ Tư 14/2/2018. Xin giới thiệu với bạn đọc một bài viết ngắn về Lễ Tro. Lễ Tro Là Gì? Lễ Tro là ngày khởi đầu của Mùa Chay.  Đây là thời gian mà nhiều người tin Chúa hướng lòng mình để tưởng niệm sự hy sinh của Đức Chúa Jesus. Trong những thế kỷ đầu tiên của niên lịch Cơ Đốc, ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Sa-mu-ên – Chương 27-31

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Sa-mu-ên - Chương 27-31 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 [divide style="2"] [one_half] I Know He Holds Tomorrow 1. I don't know about tomorrow I just live from day to day I don't borrow from its sunshine For its skies may turn to gray I don't worry o'er the future For I know what Jesus said And to ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Hê-bơ-rơ – Chương 11

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Hê-bơ-rơ - Chương 11 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top