Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2015

2 Các Vua 6:24-33
Người Lãnh Đạo Thiếu Trách Nhiệm

“Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ” (Giô-ên 2:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Căn cứ những dữ kiện trong phân đoạn Kinh Thánh này, nhận định vai trò lãnh đạo của vua Ít-ra-ên. Theo bạn, mục đích vua bận áo vải bố để làm gì? Người lãnh đạo thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả nào? Bạn đang là người lãnh đạo của tập thể nào? Bạn làm tròn trách nhiệm lãnh đạo của bạn ra sao?

Những tình tiết trong câu chuyện hôm nay cho thấy Vua Giô-ram của Ít-ra-ên là một nhà lãnh đạo thiếu trách nhiệm và gian ác. Thứ nhất, sau một thời gian hòa bình, không biết vua giao hảo với Vua Bên-Ha-đát thế nào mà lại bị Sy-ri quay trở lại bao vây tạo ra một nạn đói khủng khiếp trong thành như vậy.

Thứ hai, khi vua đi thị sát trên thành thì có một phụ nữ kêu cứu với vua về việc một phụ nữ khác đã thỏa thuận ngày trước ăn thịt con trai chị và ngày sau ăn thịt con trai bà, nhưng giờ đây bà ấy lại giấu con mình không chịu thực hiện lời hứa! Khi nghe như vậy vua không thực thi trách nhiệm xét xử để giải quyết nan đề mà lại xé áo mình và tức giận thề chặt đầu Tiên tri Ê-li-sê. Điều này cho thấy vua xé áo không phải để ăn năn hay kêu gọi ăn năn trước sự việc hai người mẹ vô lương tâm, vô đạo đức, nhưng vua chỉ bày tỏ sự giận dữ với Tiên tri Ê-li-sê và với cả Đức Chúa Trời mà thôi.

Thứ ba, khi vua xé áo thì dân chúng thấy bên trong có một áo vải bố mà người ta thường mặc khi bày tỏ lòng ăn năn, nhưng ở đây vua Giô-ram bận áo cho có hình thức nhưng lòng chẳng chút ăn năn.

Thứ tư, khi vua đến tìm Tiên tri Ê-li-sê thì vị tiên tri đã gọi vua là con kẻ sát nhân, vì là con của ông vua gian ác A-háp, người giết các tiên tri của Đức Chúa Trời. Giờ đây vua tiếp tục đòi giết Tiên tri Ê-li-sê.

Cuối cùng, vua là một lãnh đạo vô trách nhiệm. Trước sự nguy vong của đất nước, sự suy đồi của dân chúng, vua không thấy đó là trách nhiệm của mình nhưng lại đổ lỗi cho Tiên tri Ê-li-sê và cả Đức Chúa Trời. Các trưởng lão không còn ủng hộ vua nên họ bỏ chạy sang nhà Tiên tri Ê-li-sê.

Lịch sử Ít-ra-ên cho thấy, họ đòi cho được một vua cai trị giống như các nước ngoại bang. Đức Chúa Trời chiều lòng họ và ban cho họ nhiều vị vua tiếp nối nhau để lãnh đạo và điều hành đất nước. Một vị vua biết kính sợ và vâng lời Chúa thì đất nước sẽ được thịnh vượng; ngược lại, một vị vua xấu và làm điều gian ác thì sẽ đưa đất nước đến chỗ suy vong. Người lãnh đạo có vai trò rất quan trọng vì ảnh hưởng đến cả một tập thể. Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính, Ngài không dung dưỡng tội lỗi và điều ác, nếu người lãnh đạo bất tài, gian ác, và thiếu trách nhiệm, chắc chắn sẽ bị Chúa đoán phạt.

Về một phương diện, mỗi chúng ta cũng là người lãnh đạo – trong gia đình, một nhóm nhỏ, một ban ngành, hoặc Hội Thánh… xin Chúa cho chúng ta thấy trách nhiệm của mình, biết ăn năn ngay những sai trật, sống kính sợ Chúa để chẳng những chính mình được phước mà tập thể con dân Chúa cũng được tuôn tràn phước hạnh.

Trong vai trò lãnh đạo của mình, bạn cần ăn năn và sửa đổi điều gì để được hưởng ơn phước Chúa ban?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con về những tội lỗi, thiếu trách nhiệm trong vai trò lãnh đạo Chúa đặt để. Xin giúp con biết kính sợ Chúa để làm tròn trọng trách Chúa giao.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top