Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nơi Nương Náu Tâm Hồn – The Hiding Place

Nơi Nương Náu Tâm Hồn – The Hiding Place

Tựa đề: Nơi Nương Náu Tâm Hồn
Nguyên Tác: The Hiding Place
Nhạc và lời: Bryan Jeffery Leech
Lời Việt: Vĩnh Phúc
Trình bày: Mai Hương

The Hiding Place
In a time of trouble,
In a time forlorn,
There is a hiding place
Where hope is born,
In a time of danger,
When our faith is proved
There is a hiding place,
Where we are loved.
There is a hiding place,
A strong protective space,
Where God provides the grace
To persevere,
For nothing can remove us
From the Father’s love,
Tho’ all may change,
Yet nothing changes here.
In a time of sorrow,
In a time of grief,
There is a hiding place
To give relief.
In a time of weakness,
In a time of fear,
There is a hiding place
Where God is near.
Nơi Nương Náu Tâm Hồn
Những lúc đau thương tâm hồn,
bốn phương sầu buông,
Biết bao thử thách lo buồn
khiến cho lệ tuôn…
Đến với Jêsus muôn đời,
chính chỗ tôi nghỉ ngơi,
Chúa nơi bình an tuyệt vời
của linh hồn tôi.
Lòng Ngài là nơi tôi nương
trong đời giông tố sóng cuốn,
Trong hồi gian khó thiếu thốn,
trong lúc cô đơn
Tôi núp trong Jêsus luôn,
tay Chúa phủ che ban ơn,
Tôi biết không chi
ngăn tôi xa Chúa yêu thương.
Những lúc nguy nan trong đời,
nước mắt âm thầm rơi.
Có nơi nương náu tuyệt vời.
Chính Giê-xu tôi!
Lúc khó khăn gây đau buồn,
yếu đuối lo sợ luôn
Có nơi nương náu tâm hồn,
Giê-xu tình thương.

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Nhạc Đệm:


– Keyboard – Em

– Em

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top