Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 4:13-22

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 4:13-22

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 4:13-22

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 4:13-22

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị ngăn cấm phải nói một sự thật hay không?  Tại sao? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Điều gì đã khiến những lãnh đạo Do Thái kinh ngạc? Tại sao?  Họ nhận biết điều gì (4:13)?   Lý do nào khiến họ không thể phủ nhận lời công bố của các Sứ Đồ về Đức Chúa Jesus (4:8-12, 14)?
  2. Phản ứng của các nhà lãnh đạo Do Thái như thế nào (4:15-16)?  Xin so sánh cuộc họp lần này với cách họ đã làm trong Giăng 11:45-53; 12:9-10?  Họ quyết định làm gì (4:17-18)?
  3. Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời như thế nào trước yêu cầu của các lãnh đạo Do Thái (4:19-20)? Trong câu trả lời của mình, hai Sứ Đồ đã hỏi lại các nhà lãnh đạo Do Thái điều gì (4:19)? Cách đặt vấn đề của hai Sứ Đồ liên hệ như thế nào với câu hỏi họ cần phải trả lời trước đó (4:7)?  Lý do nào khiến hai Sứ Đồ từ chối vâng theo chỉ thị của những nhà lãnh đạo Do Thái (4:20)?
  4. Khi nghe câu trả lời hai Sứ Đồ, các nhà lãnh đạo Do Thái đã làm gì? Sau đó họ quyết định thế nào? Tại sao (4:21)? Người được chữa lành khi đó được bao nhiêu tuổi (4:22)? Xin xem (3:2) để hiểu nỗi khổ đau của người đó trong quá khứ như thế nào, và niềm vui của người đó bây giờ ra sao?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có những trường hợp nào mà cách cư xử của bạn khiến người khác kinh ngạc?  Cách cư xử của bạn có khiến người khác nhận ra bạn đã “từng ở với Đức Chúa Giê-xu” hay không?
  2. Bạn đang dành cho Chúa thứ tự ưu tiên nào trong cuộc sống của bạn?  Chúa có giữ vai trò cao nhất, ảnh hưởng trong mọi cách cư xử của bạn hay không?
  3. Bằng chứng nào đã khiến những người chung quanh không thể phủ nhận những điều tốt lành mà Chúa đã thi hành trên cuộc đời của bạn?  Bạn có nhiệt thành phổ biến những điều bạn đã “thấy và nghe” từ Chúa cho những người khác hay không?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top