Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2015

Sáng Thế Ký 4:1-10
Giải Quyết Cơn Giận

“Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp” (Ê-phê-sô 4:26-27).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ca-in phản ứng thế nào khi Chúa không nhậm của lễ của ông? Chúa cảnh cáo ông điều gì? Tại sao ông lại giết em mình? Khi giận bạn thường làm gì?

Không phải lúc nào nổi giận cũng là tội lỗi, vì có những cơn giận công chính, như Chúa Giê-xu “vừa giận, vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi” (Mác 3:5).

Ông Ca-in chọn nghề làm ruộng nên dâng thổ sản cho Chúa; ông A-bên chọn nghề chăn chiên nên dâng con chiên đầu lòng. Không có sự sai trật nào trong việc chọn nghề cũng như dâng hiến, cả hai của lễ đều tốt lành nếu họ biết dâng lên Chúa với lòng yêu kính và biết ơn Ngài.

Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va nhận lễ vật của ông A-bên nhưng không đoái xem lễ vật của ông Ca-in. Nguyên nhân nằm ở câu 7, đời sống ông Ca-in không tốt cũng chẳng làm lành. Chúa không đánh giá của lễ như thế nào nhưng Ngài đánh giá con người dâng của lễ.

Kinh Thánh chép: “ông Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt” (câu 5). Ông đã giận Chúa, ganh tỵ và tức giận với em mình. Ông đã đánh mất mối tương giao với Chúa và không thể có mối tương giao tốt đẹp với ai! Chúa hỏi tại sao ông Ca-in giận. Chúa muốn nói với ông Ca-in rằng, ông phải hiểu rõ lý do vì sao của lễ mình không được nhậm. Thái độ đúng đắn khi đến với Chúa không phải là giận, mà là ăn năn. Chúa nhắc cho ông Ca-in nhớ rằng ông đã không làm điều lành. Vì nếu làm điều lành, thì ông cũng có thể ngước mặt lên, vui vẻ mà tạ ơn Đức Chúa Trời! Chúa cảnh cáo nếu ông không ăn năn điều dữ để quay lại với Ngài và làm điều lành thì tội lỗi sẽ rình đợi trước cửa, thèm ông lắm. Thật vậy, tội không ăn năn sẽ dẫn đến tội nặng hơn! Vì vậy, Chúa dạy ông Ca-in “phải làm chủ nó”: “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng phải lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô-ma 12:21).

Hậu quả của cơn giận thật ghê gớm: Ông Ca-in đã giết chính em mình! Đúng như điều Chúa Giê-xu dạy, cơn giận phải bị xử đoán như tội giết người (Ma-thi-ơ 5:21-22), và theo Sứ đồ Giăng, “ai ghét anh em mình là kẻ giết người” (1 Giăng 3:15). Sau đó, ông Ca-in tiếp tục phạm tội phổ biến của ma quỷ: Tội nói dối, khi ông nói với Chúa rằng: “Tôi không biết” (câu 9). Nhưng phần sau, ông đã nói đúng: Ông không phải là người giữ em, ông chỉ là kẻ giết em mà thôi!

Cuộc sống thường có nhiều điều khiến chúng ta giận, nhưng quan trọng là phải nhanh chóng giải quyết cơn giận, không để nó gặm nhắm dai dẳng làm cớ cho tội lỗi, ma quỷ rình rập trước cửa sẽ nhân dịp để đẩy chúng ta và con đường sai trật và phạm tội.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhờ sức của Chúa để tránh xa tội lỗi, để con không vấp phạm và sống rạng Danh Cha.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top