Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 1:12-26

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 1:12-26

Jesus_Ascension_01
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 1:12-26

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi có một người thân đi xa, dặn bạn phải làm một số việc, bạn đã thực hiện lời dặn đó như thế nào?  Khi nào bạn bắt đầu thực hiện lời dặn đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Các môn đồ đi đâu sau khi chia tay Chúa (11:12)?  Có bao nhiêu Sứ đồ hiện diện tại đó (1:13)?  Căn cứ trên lời Chúa dặn trong 1:6-9, nếu bạn có mặt trong buổi cầu nguyện này, bạn sẽ cầu nguyện về điều gì?  Những người trong gia đình của Chúa có mặt tại đó là ai?  Họ đã làm gì (1:14)?
  2. Có tất cả bao nhiêu người theo Chúa hiện diện tại đó (1:15)?  Có Sứ đồ nào vắng mặt? Vì sao (1:16-17)?  Chuyện gì đã xảy ra (1:18-19)?
  3. Sứ đồ Phi-e-rơ đã kêu gọi các môn đồ giải quyết điều gì (1:20)?  Nhiều người biết Phi-e-rơ đã từng chối Chúa, họ đã phản ứng như thế nào về vai trò lãnh đạo của ông?  Câu chuyện trong Giăng 21:15-19 ảnh hưởng như thế nào trên phản ứng của các môn đồ?
  4. Tiêu chuẩn tuyển chọn ứng viên cho chức vụ Sứ đồ là gì (1:21-22)?  Các môn đồ đã làm gì (1:23)?  Họ đã chọn lựa Sứ đồ mới như thế nào (1:24-25)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Chúa đã căn dặn điều gì cho người theo Chúa?  Bạn thực hiện lời căn dặn của Chúa như thế nào?
  2. Có bao giờ bạn chối Chúa hay phản bội Chúa như Phi-e-rơ và Giu-đa hay không?  Vì sao? Kết cuộc khác nhau của hai người này nhắc bạn điều gì?
  3. Nếu cần phải chọn lãnh đạo trong Hội Thánh, bạn đã chọn lựa theo những tiêu chuẩn nào? Bạn đã dùng cách nào để chọn?  Người được chọn có bao giờ làm bạn thất vọng hay không?   Tại sao?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top