Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2015

2 Các Vua 3:1-27
Ân Sủng của Đức Chúa Trời trên Nhà Đa-vít

“Ê-li-sê bèn nói: Đức Giê-hô-va vạn quân hằng sống, tôi đứng trước mặt Ngài, mà thề rằng, nếu tôi không kính nể Giô-sa-phát, vua Giu-đa, thì tôi chẳng xem vua ra sao, và cũng không thấy đến nữa” (2 Các Vua 3:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các vua họp lại đánh vua Mô-áp? Trên đường đi đánh Mô-áp, họ gặp phải trở ngại gì? Nhờ đâu mà họ nhận được sự trợ giúp của Tiên tri Ê-li-sê? Đức Chúa Trời đã giải cứu họ ra sao? Qua câu chuyện hôm nay, bạn học được điều gì về ân sủng của Đức Chúa Trời?

Vua Giô-ram lên kế vị sau khi Vua A-háp qua đời, đây là cơ hội tốt để Mô-áp bẻ gãy ách thống trị của Ít-ra-ên lâu nay. Vì hàng năm, Mô-áp phải tiến cống cho Ít-ra-ên 100,000 chiên con và lông của 100,000 con chiên đực, đây quả là một gánh nặng cho họ nên họ đã dấy nghịch và không tiến cống cho Giô-ram nữa. Do mất một khoản thu lớn cho đất nước nên Vua Giô-ram đã liên minh với Vua Giô-sa-phát để đi đánh Mô-áp. Cuộc hành quân của họ diễn biến thuận lợi nhưng cuối cùng, do thiếu nước uống cho người và ngựa nên họ đành phải dừng lại. Trước tình hình hết sức khó khăn như vậy, họ không biết phải làm sao. Cuối cùng, Vua Giô-sa-phát mới nhớ đến Đức Giê-hô-va và ông đã hỏi vua Ít-ra-ên: “Ở đây há chẳng có tiên tri nào của Đức Giê-hô-va để chúng ta nhờ người mà cầu vấn Đức Giê-hô-va chăng?” (câu 11). Khi vua nghe nói có Tiên tri Ê-li-sê thì cả ba vua đều đi đến người. Lúc đầu, tiên tri không muốn giúp họ. Nhưng vì Vua Giô-sa-phát, là một hậu duệ của Vua Đa-vít, nên ông đã giúp. Rõ ràng ân sủng của Đức Chúa Trời trên nhà Đa-vít không bao giờ dứt.

Lúc này, tiên tri của Đức Chúa Trời sai đem đến cho ông một người biết khảy đàn, vì chính tiếng đàn sẽ làm cho ông được bình tịnh tâm thần để ông dễ dàng đến với Đức Chúa Trời. Chúa đã tiết lộ cho ông kế hoạch giải cứu. Chiến lược của Ngài thật đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Đó là đào nhiều hầm hố khắp cả trũng khô này và Ngài sẽ ban đầy nước để họ và súc vật có nước uống. Chúa thấy điều đó chưa đủ, Ngài còn phó cả dân Mô-áp cho Ít-ra-ên luôn. Chính những hố nước này sẽ đánh lừa quân Mô-áp, và đây là công việc của Đức Chúa Trời. Vào buổi sáng, Đức Chúa Trời làm cho ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống các hố nước, làm cho nước trong các hố đỏ như máu, và quân Mô-áp tưởng rằng ba vua đó đã tranh chiến và tàn sát lẫn nhau nên họ bảo nhau rằng, chúng ta hãy xông vào các trại quân Ít-ra-ên mà cướp nhưng họ đã bị mai phục và thất bại nặng nề trước mặt người Ít-ra-ên.

Qua bài học này, chúng ta thấy chính giao ước của Đức Chúa Trời với Vua Đa-vít mở ra ân sủng và sự giải cứu của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài. Đồng thời khi một người biết nương cậy nơi Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ giải cứu người đó thoát khỏi tay người thù nghịch một cách kỳ diệu.

Có những việc lạ lùng nào Chúa đã thực hiện trên đời sống bạn? Bạn bày tỏ lòng biết ơn Chúa như thế nào?

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng khôn ngoan và mạnh sức, xin giúp con luôn tin cậy Ngài và chỉ nương cậy một mình Ngài. Con cảm tạ Ngài vì những việc lạ lùng Ngài đã làm cho con dân Ngài, cũng như cho con ngày nay.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top