Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: Công Vụ 3:1-10

Cùng Học Kinh Thánh: Công Vụ 3:1-10

Cùng Học Kinh Thánh: Công Vụ 3:1-10

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 3:1-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn gặp một người đáng thương, bạn muốn giúp mà bạn lại không có tiền hay không?  Bạn đã làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Câu chuyện này xảy ra tại đâu và vào lúc nào? Phi-e-rơ và Giăng dự định làm gì (3:1)?  Nhân vật chính trong câu chuyện này là ai?  Hoàn cảnh của người đó như thế nào?  Làm thế nào người này có thể sinh sống (3:2)?
  2. Người này đã xin Phi-e-rơ và Giăng điều gì (3:3)?  Phản ứng của hai Sứ Đồ trước lời yêu cầu của người này như thế nào (3:4)?  Người bị tật trông mong điều gì (3:5)?
  3. Trước sự ngộ nhận đó, Phi-e-rơ khẳng định điều gì?  Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích ông có thể làm gì (3:6)? Và Sứ Đồ Phi-e-rơ đã làm gì (3:7)?  Với sự trợ giúp của Sứ đồ, điều gì đã xảy ra cho người bị tật?  Người đó đã làm gì sau khi được chữa lành (3:8)?
  4. Hai đặc điểm khiến những người chung quanh chú ý là gì (3:9)? Những điều này khác với những việc xảy ra trong quá khứ như thế nào? Phép lạ xảy ra vào lúc đó đã ảnh hưởng như thế nào trên người tin Chúa và người chưa tin Chúa (2:19, 22; 3:10)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những người bất hạnh kỳ vọng gì nơi những người tin Chúa?  Tại sao? Nếu những người tin Chúa không thể giúp thì những người bất hạnh sẽ tìm sự cứu giúp từ đâu?  Những lãnh đạo Hội Thánh của bạn có nhìn thẳng vào vấn đề như Phi-e-rơ và Giăng hay không?  Hội Thánh của bạn có thể làm gì cho những người bất hạnh chung quanh nhà thờ của bạn?
  2. So với Sứ đồ Phi-e-rơ, bạn và Hội Thánh của bạn có những gì và thiếu những gì? Bạn và Hội Thánh của bạn đã dùng những gì đang có cho công việc Chúa và giúp những người bất hạnh như thế nào?
  3. Những lĩnh vực nào trong cuộc đời của bạn đang bị tê liệt?  Bạn trông mong điều gì nơi Chúa? Bạn muốn xin Chúa tiếp trợ tiền bạc hay muốn cầu xin Ngài chữa lành căn nguyên của những bất hạnh trong cuộc đời của mình?
  4. Có bao giờ bạn nhận được sự cứu giúp từ Chúa chưa?  Nếu có, bạn đã làm gì sau khi được Chúa cứu?  Những người thân quen có nhận thấy sự thay đổi tốt đẹp nào trong cuộc đời của bạn hay không?  Nếu có ai đó muốn tìm hiểu căn nguyên của sự thay đổi trong cuộc đời của bạn, bạn có thể giải thích và giúp họ hiểu biết về Chúa hay không?

Kinh Thánh Tham Khảo: Công Vụ 3:1-10

1. Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. 2. Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. 3. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí. 4. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. 5. Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì.

6. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! 7. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững; 8. người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời.

9. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. 10. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại Cửa Đẹp đền thờ đặng xin bố thí; nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top