Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Truy Niệm Chúa

Thánh Ca: Truy Niệm Chúa

Tựa đề: Nhìn Cây Thập Tự
Nguyên tác: Behold the Savior of Mankind
Lời: Samuel Wesley, Sr. (1700)
Nhạc:
Hugh Wilson (1800)
Hòa âm: Ralph E. Hudson (1885)

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 93 và 500

Behold the Savior of Mankind
1. Behold the Savior of mankind
Nailed to the shameful tree!
How vast the love that Him inclined
To bleed and die for thee!
2. Though far unequal our low praise
To Thy vast sufferings prove,
O Lamb of God, thus all our days,
Thus will we grieve and love.
3. Hark, how He groans, while nature shakes,
And earth’s strong pillars bend;
The temple’s veil in sunder breaks,
The solid marbles rend.
4. “’Tis done!” The precious ransom’s paid,
“Receive My soul,” He cries!
See where He bows His sacred head!
He bows His head, and dies!
5. But soon He’ll break death’s envious chain,
And in full glory shine:
O Lamb of God! was ever pain,
Was ever love, like Thine?
6. Thy loss our ruin did repair;
Death by death is slain;
Thou wilt at length exalt us where
Thou dost in glory reign.
Nhìn Cây Thập Tự
1. Nhìn cây thập tự gẫm Chúa Jesus,
Phải đóng đinh chịu khổ đau;
Chúa ôi, thân Ngài tuôn huyết thắm thay,
Khổ hình bởi chúng tôi nay.
2. Kìa xem bầu trời tăm tối đê mê,
Đương giữa ban ngày gớm ghê;
Chính trong điện thờ Đức Giê-hô-va,
Bức màn phải xé hai ra.
3. Tại đây Jesus cất tiếng”
Cha ôi! Nay đã xong việc của tôi,
Kính giao linh hồn trong cánh tay Cha.”
Nói rồi, Chúa trút hơi ra.
4. Từ nơi mộ phần Chúa sống vẻ vang,
Cỏi chết nay bị phá tan,
Bẻ then địa ngục duy Chúa Jesus,
Đấng được tán mỹ muôn thu.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top