Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chung Niềm Tin

Thánh Ca: Chung Niềm Tin

Tựa đề: Chung Niềm Tin
Nguyên tác: Freely, Freely
Lời: Carol Owen
Nhạc: Carol Owen
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Tài liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 795

Freely, Freely

God forgave my sin in Jesus’ name.
I’ve been born again in Jesus’ name
And in Jesus’ name I come to you
To share his love as he told me to.

Refrain
He said ‘Freely, freely you have received;
Freely, freely give.
Go in my name, and because you believe
Others will know that I live.
All pow’r is giv’n in Jesus’ name
In earth and heav’n in Jesus name
And in Jesus’ name I come to you
To share His pow’r as He told me to.

Chung Niềm Tin

1. Tình yêu Chúa sâu rộng đã đến với tôi
Đời tôi nay xa lìa đường cũ lối xưa
Từ miền tối thế gian vào nơi hiển vinh
Giê-xu vẫn sống dẫn bước tôi theo Ngài
Này ta xóa muôn tội, xóa muôn tội lỗi cũ của con
Nói cho người, nói cho người đi
Hãy tin thật Chúa nhân từ vẫn sống muôn thu
Hãy đưa người đến chung niềm tin.

2. Một hôm Chúa nhân từ đã đến với tôi
Làm sao tôi quên được giờ phút biến thay
Từ ngày ấy lối đi dường như nở hoa
Vì tôi vẫn sống trong ơn yêu thương Trời
Này ta xóa muôn tội, xóa muôn tội lỗi cũ của con
Nói cho người, nói cho người đi
Biết bao người, biết bao người vẫn sống đau thương
Hãy đưa người đến trong tình yêu.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

795


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top