Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chiên Con Của Đức Chúa Trời – Agnus Dei

Thánh Ca: Chiên Con Của Đức Chúa Trời – Agnus Dei

Thánh Ca: Chiên Con Của Đức Chúa Trời
Nguyên tác: Agnus Dei
Sáng tác: Bill & Gloria Gaither 
Trình bày: David Phelps & Maggie Beth Phelps

Agnus Dei

Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi
Miserere nobis
Miserere nobis
 
Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi
Agnus Dei, Agnus Dei
Qui dona nobis pacem
 
Lamb of God
(Agnus Dei)
Who takes away the sins of the world
(Qui tollis peccata mundi)
Please have mercy on us
(Miserere nobis)
Have mercy on us
(Miserere nobis)
 
Lamb of God
Take away sins of the world
(Of the world)
Lamb of God, Lamb of God
Please come and grant us peace.
 
Oh precious Holy One
Here are earnest prayer
For we find a only hope
In the precious Lamb of God
Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi
(Peccata mundi)
Agnus Dei, Agnus Dei
Qui dona nobis pacem
Please come and grant us peace.
 

Đọc thêm: Ý Nghĩa Danh Hiệu Chiên Con Của Đức Chúa Trời.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top