Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Sự Chọn Lựa

Sự Chọn Lựa

Sự Chọn Lựa

Bible Text: Lu-ca 16:19-31 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Thái Độ Sống

Tựa đề: Sự Chọn Lựa

Kinh Thánh: Lu-ca 16:19-31
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Người Giàu và La-xa-rơ

19. “Có một người giàu kia mặc toàn vải tía và vải gai mịn, hằng ngày ăn uống tiệc tùng rất xa xỉ.

20. Cũng có một người nghèo nọ tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cổng nhà người giàu ấy, mình đầy ghẻ chốc, 21. và thèm ăn những thức ăn trên bàn người giàu ấy rơi xuống; cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ trên mình ông.

22. Thời gian trôi qua, người nghèo qua đời, các thiên sứ đem ông để vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết, và được đem chôn.

23. Ðang khi chịu đau khổ dưới âm phủ, người giàu ngước mắt lên, trông thấy Áp-ra-ham ở xa xa, và có La-xa-rơ ở trong lòng ông ấy, 24. ông kêu lên và nói: ‘Tổ Phụ Áp-ra-ham ôi, xin thương xót con, và sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ vào làm mát lưỡi con, vì con bị đau khổ lắm trong lửa nầy.’

25. Nhưng Áp-ra-ham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ rằng lúc còn sinh tiền con đã hưởng biết bao điều sung sướng, còn La-xa-rơ phải chịu nhiều bất hạnh; nhưng bây giờ nó được an ủi ở đây, còn con phải chịu đau đớn. 26. Hơn nữa, giữa chúng tôi và các con có một vực sâu rất lớn ngăn cách, đến nỗi nếu ai muốn từ đây qua bên các con, hoặc nếu ai muốn từ bên đó qua bên chúng tôi, cũng không thể nào qua được.’

27. Người giàu nói: ‘Nếu vậy, tổ phụ ơi, xin sai La-xa-rơ về nhà cha con, 28. vì con còn năm anh em nữa, để ông ấy cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị sa vào chốn khổ hình nầy.’

29. Áp-ra-ham đáp: ‘Họ đã có Mô-sê và Các Tiên Tri. Hãy để họ nghe lời các vị ấy.’

30. Nhưng người giàu thưa: ‘Không đâu, Tổ Phụ Áp-ra-ham ơi, nhưng nếu có ai từ cõi chết trở về nói với họ, thì họ sẽ ăn năn.’

31. Áp-ra-ham đáp: ‘Nếu họ không nghe lời Mô-sê và Các Tiên Tri, thì dù có ai từ cõi chết sống lại nói, họ cũng không chịu thuyết phục đâu.’”

January 1, 1990 ()

Bible Text: Lu-ca 16:19-31 |

Series:

Tựa đề: Sự Chọn Lựa
Kinh Thánh: Lu-ca 16:19-31
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Người Giàu và La-xa-rơ

19. “Có một người giàu kia mặc toàn vải tía và vải gai mịn, hằng ngày ăn uống tiệc tùng rất xa xỉ.

20. Cũng có một người nghèo nọ tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cổng nhà người giàu ấy, mình đầy ghẻ chốc, 21. và thèm ăn những thức ăn trên bàn người giàu ấy rơi xuống; cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ trên mình ông.

22. Thời gian trôi qua, người nghèo qua đời, các thiên sứ đem ông để vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết, và được đem chôn.

23. Ðang khi chịu đau khổ dưới âm phủ, người giàu ngước mắt lên, trông thấy Áp-ra-ham ở xa xa, và có La-xa-rơ ở trong lòng ông ấy, 24. ông kêu lên và nói: ‘Tổ Phụ Áp-ra-ham ôi, xin thương xót con, và sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ vào làm mát lưỡi con, vì con bị đau khổ lắm trong lửa nầy.’

25. Nhưng Áp-ra-ham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ rằng lúc còn sinh tiền con đã hưởng biết bao điều sung sướng, còn La-xa-rơ phải chịu nhiều bất hạnh; nhưng bây giờ nó được an ủi ở đây, còn con phải chịu đau đớn. 26. Hơn nữa, giữa chúng tôi và các con có một vực sâu rất lớn ngăn cách, đến nỗi nếu ai muốn từ đây qua bên các con, hoặc nếu ai muốn từ bên đó qua bên chúng tôi, cũng không thể nào qua được.’

27. Người giàu nói: ‘Nếu vậy, tổ phụ ơi, xin sai La-xa-rơ về nhà cha con, 28. vì con còn năm anh em nữa, để ông ấy cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị sa vào chốn khổ hình nầy.’

29. Áp-ra-ham đáp: ‘Họ đã có Mô-sê và Các Tiên Tri. Hãy để họ nghe lời các vị ấy.’

30. Nhưng người giàu thưa: ‘Không đâu, Tổ Phụ Áp-ra-ham ơi, nhưng nếu có ai từ cõi chết trở về nói với họ, thì họ sẽ ăn năn.’

31. Áp-ra-ham đáp: ‘Nếu họ không nghe lời Mô-sê và Các Tiên Tri, thì dù có ai từ cõi chết sống lại nói, họ cũng không chịu thuyết phục đâu.’”

Sermon Topics:

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top