Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là một học giả về Kinh Thánh. Ông theo học thần học tại Hoa Kỳ trước năm 1975.

Trong thời gian còn trong chức vụ, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster, California. Ông cũng đã phục vụ Chúa trong chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Văn Phẩm Nguồn Sống một thời gian. Hiện nay, Mục sư đã lớn tuổi và đã về hưu.

Tháng 3 năm 2013, Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân đã tặng cho Thư Viện Tin Lành bộ sưu tập những bài giảng trong trời gian ông hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster.

Ban Biên Tập chân thành cảm ơn Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân. Thư Viện Tin Lành sẽ lần lượt giới thiệu loạt bài giảng này với bạn đọc.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Trở Về

March 10, 2002 ()

Bible Text: Lu-ca 15:11-32 |

Series:

Leave a comment

Thờ Phượng

June 5, 2001 ()

Bible Text: II Sử Ký 7:12-22 |

Series:

Leave a comment

Hành Vi Của Tín Hữu

Leave a comment

Đám Cưới Tại Ca-na

January 6, 2002 ()

Bible Text: Ê-sai 62:1-6; I Cô-rinh-tô 12:4-11; Giăng 2:1-12 |

Series:

Leave a comment

Sứ Điệp Đầu Năm (2002)

January 6, 2002 ()

Bible Text: Xuất Ê-díp-tô 22:21-27; I Tê-sa-lô-nica 1:5-10; Ma-thi-ơ 22:34-40 |

Series:

Leave a comment

Đạo Cứu Rỗi

September 21, 2001 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 2:1-23 |

Series:

Leave a comment

Đức Tin Cứu Rỗi

November 4, 2001 ()

Bible Text: Ê-sai 22:15; Rô-ma 11; 16; Ma-thi-ơ 16:1-4 |

Series:

Leave a comment

Gia Đình Được Chúa Yêu

October 27, 2002 ()

Bible Text: Giăng 11:1-57 |

Series:

Leave a comment

Nỗi Lòng Của Chúa

Leave a comment

Sứ Mạng Của Hội Thánh

Leave a comment

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top