Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là một học giả về Kinh Thánh. Ông theo học thần học tại Hoa Kỳ trước năm 1975.

Trong thời gian còn trong chức vụ, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster, California. Ông cũng đã phục vụ Chúa trong chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Văn Phẩm Nguồn Sống một thời gian. Hiện nay, Mục sư đã lớn tuổi và đã về hưu.

Tháng 3 năm 2013, Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân đã tặng cho Thư Viện Tin Lành bộ sưu tập những bài giảng trong trời gian ông hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster.

Ban Biên Tập chân thành cảm ơn Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân. Thư Viện Tin Lành sẽ lần lượt giới thiệu loạt bài giảng này với bạn đọc.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Giới Thiệu Đức Chúa Jesus

June 26, 2001 ()

Bible Text: Giăng 1:29-34 |

Series:

Leave a comment

Tấm Lòng Của Cha

June 17, 2001 ()

Bible Text: I Sa-mu-ên 2:12-25; II Sa-mu-ên 18:28-33;II Sa-mu-ên 11:1-27; |

Series:

Leave a comment

Chúa Phục Sinh

April 8, 2001 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 28:1-10 |

Leave a comment

Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh

April 1, 2001 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 26:36-56; 27-11-55 |

Series:

1 Comment

Nỗi Thống Khổ Của Chúa

April 1, 2001 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 26:36-56 |

Series:

Leave a comment

Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus

February 18, 2001 ()

Bible Text: Lu-ca 4:14-30 |

Series:

Leave a comment

Định Hướng Trước Thềm Năm Mới

January 7, 2001 ()

Bible Text: Thi Thiên 90 |

Series:

Leave a comment

Sứ Điệp Cuối Năm

December 31, 2000 ()

Bible Text: Mác 10:17-31 |

Series:

Leave a comment

Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh

1 Comment

Bình An

December 17, 2000 ()

Bible Text: Lu-ca 2:8-12 |

Series:

Leave a comment

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top