Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là một học giả về Kinh Thánh. Ông theo học thần học tại Hoa Kỳ trước năm 1975.

Trong thời gian còn trong chức vụ, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster, California. Ông cũng đã phục vụ Chúa trong chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Văn Phẩm Nguồn Sống một thời gian. Hiện nay, Mục sư đã lớn tuổi và đã về hưu.

Tháng 3 năm 2013, Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân đã tặng cho Thư Viện Tin Lành bộ sưu tập những bài giảng trong trời gian ông hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster.

Ban Biên Tập chân thành cảm ơn Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân. Thư Viện Tin Lành sẽ lần lượt giới thiệu loạt bài giảng này với bạn đọc.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đức Tin Cứu Rỗi

November 4, 2001 ()

Bible Text: Ê-sai 22:15; Rô-ma 11; 16; Ma-thi-ơ 16:1-4 |

Series:

Leave a comment

Gia Đình Được Chúa Yêu

October 27, 2002 ()

Bible Text: Giăng 11:1-57 |

Series:

Leave a comment

Nỗi Lòng Của Chúa

Leave a comment

Sứ Mạng Của Hội Thánh

Leave a comment

Được Sống

Leave a comment

Đức Tin Của Viên Đội Trưởng

September 1, 2002 ()

Bible Text: Lu-ca 7:1-10 |

Series:

Leave a comment

Chức Vụ Môn Đồ

October 6, 2002 ()

Bible Text: Lu-ca 10:1-20 |

Series:

Leave a comment

Đặt Lại Vấn Đề

Leave a comment

Sự Khôn Ngoan Thật

August 12, 2000 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 7:24-27 |

Series:

Leave a comment

Chúa Khóc

May 7, 2001 ()

Bible Text: Giăng 11:1-44 |

Series:

Leave a comment

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top