Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là một học giả về Kinh Thánh. Ông theo học thần học tại Hoa Kỳ trước năm 1975.

Trong thời gian còn trong chức vụ, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster, California. Ông cũng đã phục vụ Chúa trong chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Văn Phẩm Nguồn Sống một thời gian. Hiện nay, Mục sư đã lớn tuổi và đã về hưu.

Tháng 3 năm 2013, Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân đã tặng cho Thư Viện Tin Lành bộ sưu tập những bài giảng trong trời gian ông hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster.

Ban Biên Tập chân thành cảm ơn Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân. Thư Viện Tin Lành sẽ lần lượt giới thiệu loạt bài giảng này với bạn đọc.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Chiên Của Chúa

Leave a comment

Điều Răn Mới

April 28, 2002 ()

Bible Text: Giăng 13:21-35 |

Series:

Leave a comment

Ẩn Dụ Cỏ Lùng Và Lúa Mì

September 30, 2001 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 13:24-30; 36-42 |

Series:

Leave a comment

Ẩn Dụ Người Gieo Giống

September 23, 2001 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 13:1-23 |

Series:

Leave a comment

Tấm Lòng Của Cha

June 17, 2001 ()

Bible Text: I Sa-mu-ên 2:12-25; II Sa-mu-ên 18:28-33;II Sa-mu-ên 11:1-27; |

Series:

Leave a comment

Hình Ảnh Từ Phụ

June 16, 2002 ()

Bible Text: Lu-ca 15:11-32 |

Series:

Leave a comment

Giới Thiệu Đức Chúa Jesus

June 26, 2001 ()

Bible Text: Giăng 1:29-34 |

Series:

Leave a comment

Thần Lẽ Thật

June 2, 2002 ()

Bible Text: Giăng 14:26; 16:12-15; Ê-phê-sô 4:3 |

Series:

Leave a comment

Lễ Ngũ Tuần

May 20, 1994 ()

Bible Text: Công Vụ 2:1-13 |

Series:

Leave a comment

Ảnh Hưởng Của Người Mẹ Tin Kính

May 12, 2002 ()

Bible Text: II Ti-mô-thê 1:3-5 |

Series:

Leave a comment

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top