Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là một học giả về Kinh Thánh. Ông theo học thần học tại Hoa Kỳ trước năm 1975.

Trong thời gian còn trong chức vụ, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster, California. Ông cũng đã phục vụ Chúa trong chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Văn Phẩm Nguồn Sống một thời gian. Hiện nay, Mục sư đã lớn tuổi và đã về hưu.

Tháng 3 năm 2013, Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân đã tặng cho Thư Viện Tin Lành bộ sưu tập những bài giảng trong trời gian ông hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster.

Ban Biên Tập chân thành cảm ơn Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân. Thư Viện Tin Lành sẽ lần lượt giới thiệu loạt bài giảng này với bạn đọc.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Khải Tượng Đổi Mới

Leave a comment

Ý Nghĩa Ngày Sa-bát

November 10, 2019

Bible Text: |

Series:

Leave a comment

Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ

October 20, 2019

Bible Text: |

Series:

Leave a comment

Làm Chiên Của Chúa

July 21, 2019

Bible Text: |

Leave a comment

Hai Con Đường

Leave a comment

Lòng Cha

Leave a comment

Trong Tay Chúa

April 22, 2017 ()

Bible Text: Gióp 42 |

Series:

Leave a comment

Lối Sống Của Người Thánh

Leave a comment

Luật Pháp và Lời Tiên Tri

March 5, 2017 ()

Bible Text: |

Series:

Leave a comment

Giàu Sang Danh Vọng

Leave a comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top