Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Yên Nghỉ

Bible Text: Ma-thi-ơ 11:25-30 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Thái Độ Sống ...

Read more

Hiểu Biết Lời Đức Chúa Trời

Bible Text: Giô-suê 1:8 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tâm Thần Nào

Bible Text: Lu-ca 9:51-62 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Định Hướng Đi Tâm Linh

Bible Text: Lu-ca 3:1-22; 7:18-35 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Sứ Mạng

Bible Text: Giăng 20:19-22 ...

Read more

Ngày Lễ Mẹ

Bible Text: Châm Ngôn 31 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Mother's Day, Phụ Nữ ...

Read more

Ngươi Yêu Ta Chăng

Bible Text: Giăng 21:1-16; Lu-ca 5:1-11 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh ...

Read more

Chúa Phục Sinh

Bible Text: Giăng 20:19-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh ...

Read more

Sự Hóa Hình

Bible Text: Lu-ca 9:28-36 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Trở Về

Bible Text: Lu-ca 15:11-32 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top