Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Sống Thể Hiện Đức Tin

Bible Text: Rô-ma 8:5-30 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Thái Độ Sống Tựa đề: Sống Thể Hiện Đức Tin Kinh Thánh: Rô-ma 8:5-30 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sống Trong Ðức Thánh Linh 5. Vì những ai sống theo xác thịt thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về xác thịt, nhưng những ai sống theo Ðức Thánh Linh thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về Ðức Thánh Linh. 6. ...

Read more

Chiên Của Chúa

Bible Text: Giăng 10:27-30 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Sự Chăm Sóc Của Chúa, Thái Độ Sống ...

Read more

Sứ Mạng

Bible Text: Giăng 20:19-22 ...

Read more

Yên Nghỉ

Bible Text: Ma-thi-ơ 11:25-30 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Thái Độ Sống ...

Read more

Chọn Lựa Số Phận

Bible Text: Lu-ca 16:19-31 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Thái Độ Sống ...

Read more

Sự Chọn Lựa

Bible Text: Lu-ca 16:19-31 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Thái Độ Sống Tựa đề: Sự Chọn Lựa Kinh Thánh: Lu-ca 16:19-31 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Người Giàu và La-xa-rơ 19. “Có một người giàu kia mặc toàn vải tía và vải gai mịn, hằng ngày ăn uống tiệc tùng rất xa xỉ. 20. Cũng có một người nghèo nọ tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cổng nhà người giàu ấy, mình đầy ghẻ chốc, 21. và thèm ăn những ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top