Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tìm Hiểu

Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Thay Ta

Con Một Của Ngài Thay Ta Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16). Con người luôn-luôn làm điều lầm-lỗi nhưng ít khi dám thẳng-thắng nhận lỗi, song tìm cách đổ cho người khác, cho hoàn-cảnh, và nếu phải nhận-lỗi cũng đổ tại do một phút yếu lòng h ...

Read more

Thánh Ca Tiếng Nhật

Thánh Ca Tiếng Nhật [divide style="2"] Xin cầu nguyện cho việc truyền giáo cho người Nhật. [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục Sư Nguyễn Bá Quang: Giô-na 2

Kinh Thánh: Giô-na 2 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2012) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

David Pawson: Vương Quốc Israel

Sứ Điệp: Vương Quốc Israel Diễn giả: David Pawson Dịch và trình bày: Giảng Luận Kinh Thánh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Âm Nhạc: Felix Mendelssohn và Bản Giao Hưởng Thánh Ca Chúc Tôn (1840)

Hymn of Praise: Giao Hưởng Số 2 (Bb) của Felix Mendelssohn Lobgesang Op. 52 (MWV A 18) - bản Giao Hưởng Số 2 của Felix Mendelssohn (1809-1847)  – là một tác phẩm thánh nhạc. Tựa đề Lobgesang có thể tạm dịch sang tiếng Việt là Thánh Ca Chúc Tôn. Thông thường một tác phẩm giao hưởng (symphony) chỉ có phần hòa tấu cho dàn nhạc nhưng không có phần thanh nhạc; tuy nhiên sau khi Ludwig van Beethoven dùng bài ...

Read more

Mục sư Phan Thanh Bình: Con Một Của Ngài – Ðền Tội Như Tử Tội

Con Một Của Ngài Ðền Tội Như Tử Tội Đức Chúa Jêsus phán rằng: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16). Ðức Chúa Jêsus, “Con một” của Ðức Chúa Trời đến thế-gian, chịu chết đền tội cho nhân-loại. Huyết Ngài đã đổ ra làm giá chuộc tội cho nhân-loại. Nhưng tại sao ...

Read more

Giải Nghĩa Thư Hê-bơ-rơ: Bài 3 – Chương 1:1-3

Giải Nghĩa Thư Hê-bơ-rơ Bài 1: Chương 1:1-3 Diễn giả: Mục Sư Lê Phước Nguyên Tài Liệu Lưu Trữ - Thư Viện Tin Lành [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Billy Graham: Tình Dục, Quyền Lực, Giàu Có, Vật Chất – Sex, Power, Riches and Materialism

Tựa đề: Tình Dục, Quyền Lực, Giàu Có, Vật Chất Nguyên văn: Sex, Power, Riches and Materialism Diễn giả: Billy Graham [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Nghe Đọc: Đời Sống Theo Đúng Mục Đích – Ngày 29

Sách: Đời Sống Theo Đúng Mục Đích Tác giả: Rick Warren Video: WAI [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10

Cùng Học Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10 Câu Hỏi Gợi Ý Ngoài Hội Thánh của bạn, bạn thích Hội Thánh nào nhất? Đặc điểm nào của Hội Thánh đó khiến bạn thích?  Tại sao?  Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô cho biết người tin Chúa từ nhiều nơi đã thuật cho nhau bốn điều gì nữa về Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca (1:9-10)? Điều đầu tiên mà người Tê-sa-lô-ni-ca đã làm là gì (1:9a)? Người Tê-sa-lô-ni-ca đã t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top