Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tình Yêu Trời

Thánh Ca: Tình Yêu Trời

Tựa đề: Tình Yêu Trời
Nguyên tác: Sons of God
Lời: James Thiem
Nhạc: James Thiem
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 639

Sons of God

Chorus:

Sons of God, hear His holy Word!
Gather ’round the table of the Lord!
Eat His Body, drink His Blood.
And we’ll sing a song of love:
Allelu, allelu, allelu, alleluia!

1. Brothers, sisters, we are one,
And our life has just begun,
In the Spirit we are young;
We can live forever.

2. If we want to live with Him,
We must also die with Him,
Die to selfishness and sin,
And we’ll rise forever.

3. Jesus gave a new command
That we love our fellow man.
Till we reach the promised land,
Where we’ll live for ever.

Tình Yêu Trời

Điệp Khúc:

Dòng huyết xưa đưa tôi đến ngôi trời,
Dẫn tôi vào miền phước ân Cha tuyệt vời;
Xưa vì cớ tôi thân Ngài đau,
Huyết hồng tuôn tràn nát thân vàng,
Ngợi khen Đấng lòng nhân ái vực tôi đến suối yêu thương chan hòa.

1. Nguồn tình yêu Thiên Chúa cao vời,
Đoái thương tôi tội lỗi vấn vương;
Lòng trần ước được nên con thánh,
Soi bừng ánh vinh quang trời.

2. Từ thượng thiên sức sống vô biên,
Chứa chan tâm hồn Chúa kết liên;
Lời vàng nhắc hằng yêu nhân thế,
Yêu bằng chính thương yêu trời.

3. Nguyện lòng luôn ghi nhớ ơn trời,
Hiến tâm linh phục ý Chúa hoài;
Làm việc Chúa bằng tâm tươi mới,
Bên Ngài sống muôn muôn đời.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

639


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top