Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Johann S. Bach: Violin Concertos

Johann S. Bach: Violin Concertos

Tác phẩm: Violin Concerto No.2 & No.1
Sáng tác: Johann S. Bach
Violin: Hilary Hahn
Ban nhạc: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 
Địa điểm: Nhà Thờ Tin Lành Saanen, Bern, Switzerland
Thời gian: Tháng 8/2019 

Violin Concerto No.2 – BWV-1042 
1:56 I. Allegro
9:58 II. Adagio
16:42 III. Allegro assai

Violin Concerto No.1 – BWV-1041
20:25 I. Allegro moderato
24:33 II. Andante
31:38 III. Allegro assai

36:28 Piazzolla – Oblivion

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top