Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Sứ Điệp Đầu Năm

Sứ Điệp Đầu Năm

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Ê-phê-sô 5:16 | Preacher: Minh Nguyên, Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Năm Mới, Thời Gian

Câu Chuyện Gia Đình: Sử Dụng Thời Giờ Trong Năm Mới
Trình bày: Minh Nguyên
Câu Chuyện Phúc Âm: Năm 2015
Diển giả:  Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành (1/1/2015)
www.tinlanh.org

January 1, 2015 ()

Bible Text: Ê-phê-sô 5:16 | ,

Series:

Câu Chuyện Gia Đình: Sử Dụng Thời Giờ Trong Năm Mới
Trình bày: Minh Nguyên

Câu Chuyện Phúc Âm: Năm 2015
Diển giả:  Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành (1/1/2015)
www.tinlanh.org

Sermon Topics: ,

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top