Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Lộc và Thọ

Bible Text: Châm Ngôn | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Năm Mới, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Phước

Bible Text: Thi Thiên 1 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Năm Mới, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Sứ Điệp Đầu Năm (2002)

Bible Text: Xuất Ê-díp-tô 22:21-27; I Tê-sa-lô-nica 1:5-10; Ma-thi-ơ 22:34-40 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Thi Thiên 90:12; Rô-ma 7:22-23; II Cô-rinh-tô 4:16; Ê-phê-sô 2:1-7 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Thọ

Bible Text: Sáng Thế Ký 5:1-32 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Năm Mới, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Xây Dựng Giá Trị Sống

Bible Text: Đa-ni-ên 1 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới ...

Read more

Mùa Xuân Bất Tận

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Mùa Xuân, Năm Mới ...

Read more

Tết

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Năm Mới ...

Read more

Mục Tiêu Cho Năm Mới

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới ...

Read more

Lời Nguyện Đầu Năm

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top