Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Lộc và Thọ

Bible Text: Châm Ngôn | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Năm Mới, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Phước

Bible Text: Thi Thiên 1 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Năm Mới, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Thọ

Bible Text: Sáng Thế Ký 5:1-32 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Năm Mới, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Mùa Xuân Bất Tận

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Mùa Xuân, Năm Mới ...

Read more

Tết

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Năm Mới ...

Read more

Tết

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Năm Mới, Tết ...

Read more

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Ê-phê-sô 5:16 | Preacher: Minh Nguyên, Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Năm Mới, Thời Gian Câu Chuyện Gia Đình: Sử Dụng Thời Giờ Trong Năm Mới Trình bày: Minh Nguyên Câu Chuyện Phúc Âm: Năm 2015 Diển giả:  Mục sư Nguyễn Thỉ Chương Trình Phát Thanh Tin Lành (1/1/2015) www.tinlanh.org ...

Read more

Sứ Điệp Đầu Năm (2002)

Bible Text: Xuất Ê-díp-tô 22:21-27; I Tê-sa-lô-nica 1:5-10; Ma-thi-ơ 22:34-40 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Nhận Thức Trong Năm Mới

Bible Text: Ê-sai 6:1-13 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Năm Mới Tựa đề: Nhận Thức Mới Kinh Thánh: Ê-sai 6:1-13 Diển giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu 1. Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. 2 Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chơn và hai cái dùng để bay. 3 Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lê ...

Read more

Định Hướng Trước Thềm Năm Mới

Bible Text: Thi Thiên 90 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới, Thi Thiên Tựa đề: Định Hướng Trước Thềm Năm Mới Kinh Thánh: Thi Thiên 90 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 1. Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. 2. Trước khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên; từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. 3. Chúa khiến loài người trở vào bụi tr ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top