Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Lộc và Thọ

Bible Text: Châm Ngôn | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Năm Mới, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Phước

Bible Text: Thi Thiên 1 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Năm Mới, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Lo Lắng

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Mới Hay Cũ

Preacher: Minh Nguyên | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Ê-phê-sô 5:16 | Preacher: Minh Nguyên, Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Năm Mới, Thời Gian Câu Chuyện Gia Đình: Sử Dụng Thời Giờ Trong Năm Mới Trình bày: Minh Nguyên Câu Chuyện Phúc Âm: Năm 2015 Diển giả:  Mục sư Nguyễn Thỉ Chương Trình Phát Thanh Tin Lành (1/1/2015) www.tinlanh.org ...

Read more

Bước Vào Năm Mới

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Lu-ca 9:57-62 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới Theo Chúa 57. Ðang khi họ đi đường, có người thưa với Ngài, “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó.” 58. Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 59. Ngài lại bảo một người khác, “Ngươi hãy theo Ta.” Người ấy đáp, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con trước.” 60. N ...

Read more

Sứ Điệp Vào Đầu Năm

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top