Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Thời Gian

Bible Text: Sáng Thế Ký 8:13-14 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Ê-phê-sô 5:16 | Preacher: Minh Nguyên, Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Năm Mới, Thời Gian Câu Chuyện Gia Đình: Sử Dụng Thời Giờ Trong Năm Mới Trình bày: Minh Nguyên Câu Chuyện Phúc Âm: Năm 2015 Diển giả:  Mục sư Nguyễn Thỉ Chương Trình Phát Thanh Tin Lành (1/1/2015) www.tinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top