Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh – Phần 2

Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh – Phần 2

Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh – Phần 2

Bible Text: Ê-phê-sô 4:4-6 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô

November 13, 2011 ()

Bible Text: Ê-phê-sô 4:4-6 |

Series:

Sermon Topics:

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top