Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nửa Đời Thiếu Vắng Jesus

Nửa Đời Thiếu Vắng Jesus

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc
Thư Viện Tin Lành – Nguồn Hy Vọng

Ca khúc: Nửa Đời Thiếu Vắng Jesus
Trình Bày: Isaac Thái
Lời Việt:
Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng

 

Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Đời Người

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top