Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn

Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn

Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Lễ Tạ Ơn

Bible Text: Lê-vi Ký 23:9-22 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Lễ Tạ Ơn

November 25, 2005 ()

Bible Text: Lê-vi Ký 23:9-22 |

Series:

Comments (2)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top