Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục Sư Đặng Ngọc Báu

Mục sư Đặng Ngọc Báu, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (United Methodist Church) Garden Grove, California.

Mục Đích Của Cuộc Đời

March 1, 2019 ()

Bible Text: Giê-rê-mi 29:11-13; Rô-ma 12:10-12 |

Series:

Leave a comment

Lộc và Thọ

February 8, 2019 ()

Bible Text: Châm Ngôn |

Series:

Leave a comment

Phước

February 1, 2019 ()

Bible Text: Thi Thiên 1 |

Series:

Leave a comment

Tri Thức và Niềm Tin

January 4, 2019 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 2:1-15 |

Series:

Leave a comment

Ký Thuật Về Chúa Giáng Sinh

December 14, 2018 ()

Bible Text: Lu-ca 1:26-38; 2:1-7; Ma-thi-ơ 1:18-25 |

Series:

Leave a comment

Thử Thách

November 16, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 22:1-19 |

Series:

Leave a comment

Đức Tin

November 9, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 21:1-21 |

Series:

Leave a comment

Tương Giao Với Chúa

October 5, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 18:16-33 |

Series:

Leave a comment

Tiếp Đón Chúa

September 28, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 18:1-15 |

Series:

Leave a comment

Giao Ước Với Chúa

September 21, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 17:1-27 |

Series:

Leave a comment

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top