Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục Sư Đặng Ngọc Báu

Mục sư Đặng Ngọc Báu, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (United Methodist Church) Garden Grove, California.

Nhận Thức Trong Năm Mới

January 28, 2001 ()

Bible Text: Ê-sai 6:1-13 |

Series:

Leave a comment

Giữ Tấm Lòng

August 7, 2017 ()

Bible Text: I Sa-mu-ên 16:1-13 |

Series:

Leave a comment

Sự Sống Đời Đời

Leave a comment

Tầm Quan Trọng Của Quyết Định Tin Chúa

Leave a comment

Vì Sao Đức Chúa Jesus Hy Sinh

Leave a comment

Lời Mời Của Chúa

Leave a comment

Linh Hồn

Leave a comment

Bài Học Lịch Sử

Leave a comment

Lễ Ngũ Tuần

Leave a comment

Trở Về Với Chúa

May 12, 2017 ()

Bible Text: Lu-ca 15:11-32 |

Series:

Leave a comment

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top