Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục Sư Đặng Ngọc Báu

Mục sư Đặng Ngọc Báu, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (United Methodist Church) Garden Grove, California.

Tạ Ơn

November 28, 2019

Bible Text: |

Series:

Leave a comment

Điều Răn Thứ Mười

Leave a comment

Ngôi Mộ Trống

May 4, 2019

Bible Text: |

Series:

Leave a comment

Bảo Hiểm Linh Hồn

May 3, 2019 ()

Bible Text: Giăng 14:6 |

Series:

Leave a comment

Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 3

Leave a comment

Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 2

March 8, 2019 ()

Bible Text: Thi Thiên 90; I Phi-e-rơ 2:11-12 |

Series:

Leave a comment

Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 1

March 1, 2019 ()

Bible Text: Giê-rê-mi 29:11-13; Rô-ma 12:10-12 |

Series:

Leave a comment

Lộc và Thọ

February 8, 2019 ()

Bible Text: Châm Ngôn |

Series:

Leave a comment

Phước

February 1, 2019 ()

Bible Text: Thi Thiên 1 |

Series:

Leave a comment

Tri Thức và Niềm Tin

January 4, 2019 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 2:1-15 |

Series:

Leave a comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top