Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục Sư Đặng Ngọc Báu

Mục sư Đặng Ngọc Báu, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (United Methodist Church) Garden Grove, California.

Bảo Hiểm Linh Hồn

May 3, 2019 ()

Bible Text: Giăng 14:6 |

Series:

Leave a comment

Ngôi Mộ Trống

May 4, 2019

Bible Text: |

Series:

Leave a comment

Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 3

Leave a comment

Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 2

March 8, 2019 ()

Bible Text: Thi Thiên 90; I Phi-e-rơ 2:11-12 |

Series:

Leave a comment

Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 1

March 1, 2019 ()

Bible Text: Giê-rê-mi 29:11-13; Rô-ma 12:10-12 |

Series:

Leave a comment

Lộc và Thọ

February 8, 2019 ()

Bible Text: Châm Ngôn |

Series:

Leave a comment

Phước

February 1, 2019 ()

Bible Text: Thi Thiên 1 |

Series:

Leave a comment

Tri Thức và Niềm Tin

January 4, 2019 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 2:1-15 |

Series:

Leave a comment

Ký Thuật Về Chúa Giáng Sinh

December 14, 2018 ()

Bible Text: Lu-ca 1:26-38; 2:1-7; Ma-thi-ơ 1:18-25 |

Series:

Leave a comment

Thử Thách

November 16, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 22:1-19 |

Series:

Leave a comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top