Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục Sư Đặng Ngọc Báu

Mục sư Đặng Ngọc Báu, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (United Methodist Church) Garden Grove, California.

Chọn Lựa

July 27, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 13 |

Series:

Leave a comment

Những Yếu Đuối Trong Đời

July 20, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 12:10-20 |

Series:

Leave a comment

Quyết Định Quan Trọng

July 13, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 12:1-20 |

Series:

Leave a comment

Nguồn Gốc Khác Biệt Ngôn Ngữ

July 6, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 11:1-9 |

Series:

Leave a comment

Dòng Dõi Của Nô-ê

June 29, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 10:1-32 |

Series:

Leave a comment

Sau Nạn Đại Hồng Thủy

June 22, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 9:1-29 |

Series:

Leave a comment

Những Dòng Dõi Đầu Tiên

June 8, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 5:1-32 |

Series:

Leave a comment

Chuyện Buồn Trong Gia Đình

June 1, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 6:1-26 |

Series:

Leave a comment

Nguồn Gốc Của Mọi Vấn Đề

May 25, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 3:1-25 |

Series:

Leave a comment

Sự Sáng Tạo Con Người

May 18, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 2:1-25 |

Series:

Leave a comment

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top