Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục Sư Đặng Ngọc Báu

Mục sư Đặng Ngọc Báu, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (United Methodist Church) Garden Grove, California.

Nhận Thức Trong Năm Mới

January 28, 2001 ()

Bible Text: Ê-sai 6:1-13 |

Series:

Leave a comment

Lễ Tạ Ơn

Leave a comment

Bên Kia Cái Chết

November 17, 2017 ()

Bible Text: Lu-ca 16:19-31 |

Series:

Leave a comment

Mục sư Nguyễn Xuân Đức

Leave a comment

Câu Chuyện Chúa Kể

September 29, 2017 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 20:1-16 |

Series:

Leave a comment

Theo Chúa

September 22, 2017 ()

Bible Text: Mác 1:16-20 |

Series:

Leave a comment

Thiên Tai

Leave a comment

Phước Hạnh Bởi Đức Tin

September 8, 2017 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 12:1-9 |

Series:

Leave a comment

Giữ Tấm Lòng

August 7, 2017 ()

Bible Text: I Sa-mu-ên 16:1-13 |

Series:

Leave a comment

Sự Sống Đời Đời

Leave a comment

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top