Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục Sư Đặng Ngọc Báu

Mục sư Đặng Ngọc Báu, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (United Methodist Church) Garden Grove, California.

Nhận Thức Trong Năm Mới

January 28, 2001 ()

Bible Text: Ê-sai 6:1-13 |

Series:

Leave a comment

Những Dòng Dõi Đầu Tiên

June 8, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 5:1-32 |

Series:

Leave a comment

Chuyện Buồn Trong Gia Đình

June 1, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 6:1-26 |

Series:

Leave a comment

Nguồn Gốc Của Mọi Vấn Đề

May 25, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 3:1-25 |

Series:

Leave a comment

Sự Sáng Tạo Con Người

May 18, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 2:1-25 |

Series:

Leave a comment

Công Việc Của Đức Thánh Linh

Leave a comment

Khởi Đầu Của Hội Thánh

April 20, 2018 ()

Bible Text: Công Vụ 1:7-2:47 |

Series:

Leave a comment

Đức Thánh Linh

April 13, 2018 ()

Bible Text: Công Vụ 1:1-5 |

Series:

Leave a comment

Chúa Phục Sinh

April 7, 2018 ()

Bible Text: Lu-ca 27 |

Series:

Leave a comment

Ngày Thứ Sáu Tốt Lành

March 30, 2018 ()

Bible Text: Giăng 13-15 |

Series:

Leave a comment

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top