Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục Sư Đặng Ngọc Báu

Mục sư Đặng Ngọc Báu, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (United Methodist Church) Garden Grove, California.

Lòng Mẹ

May 9, 2020

Bible Text: |

Series:

Leave a comment

Chúng Ta Là Ai

Leave a comment

Tin Cậy Chúa

April 18, 2020

Bible Text: |

Series:

Leave a comment

Chúa Sống Lại

April 11, 2020

Bible Text: |

Series:

Leave a comment

Tạ Ơn

November 28, 2019

Bible Text: |

Series:

Leave a comment

Điều Răn Thứ Mười

Leave a comment

Ngôi Mộ Trống

May 4, 2019

Bible Text: |

Series:

Leave a comment

Bảo Hiểm Linh Hồn

May 3, 2019 ()

Bible Text: Giăng 14:6 |

Series:

Leave a comment

Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 3

Leave a comment

Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 2

March 8, 2019 ()

Bible Text: Thi Thiên 90; I Phi-e-rơ 2:11-12 |

Series:

Leave a comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top