Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục Sư Đặng Ngọc Báu

Mục sư Đặng Ngọc Báu, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (United Methodist Church) Garden Grove, California.

Nhận Thức Trong Năm Mới

January 28, 2001 ()

Bible Text: Ê-sai 6:1-13 |

Series:

Leave a comment

Đức Thánh Linh

April 13, 2018 ()

Bible Text: Công Vụ 1:1-5 |

Series:

Leave a comment

Chúa Phục Sinh

April 7, 2018 ()

Bible Text: Lu-ca 27 |

Series:

Leave a comment

Ngày Thứ Sáu Tốt Lành

March 30, 2018 ()

Bible Text: Giăng 13-15 |

Series:

Leave a comment

Lễ Lá

March 23, 2018 ()

Bible Text: Mác 11:1-11 |

Series:

Leave a comment

Những Lời Cuối Của Chúa Trên Thập Tự

March 16, 2018 ()

Bible Text: Lu-ca 23:26-46; Giăng 19:17-37; Ma-thi-ơ 27:32-56 |

Series:

Leave a comment

Thập Tự Giá

March 2, 2018 ()

Bible Text: I Cô-rinh-tô 1:18-25 |

Series:

Leave a comment

Lo Lắng

Leave a comment

Người Mới

February 2, 2018 ()

Bible Text: Rô-ma 7:1-24 |

Series:

Leave a comment

Thọ

January 26, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 5:1-32 |

Series:

Leave a comment

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top