Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục Sư Đặng Ngọc Báu

Mục sư Đặng Ngọc Báu, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (United Methodist Church) Garden Grove, California.

Nhận Thức Trong Năm Mới

January 28, 2001 ()

Bible Text: Ê-sai 6:1-13 |

Series:

Leave a comment

Bài Học Lịch Sử

Leave a comment

Lễ Ngũ Tuần

Leave a comment

Trở Về Với Chúa

May 12, 2017 ()

Bible Text: Lu-ca 15:11-32 |

Series:

Leave a comment

Dâng Hiến Trong Thời Ân Điển

Leave a comment

Chúa Đã Sống Lại

Leave a comment

Dụng Tâm Suy Nghĩ

Leave a comment

Niềm Tin Căn Bản Của Người Tin Chúa

Leave a comment

Thuyết Tiền Định

Leave a comment

Đức Chúa Trời Yêu Thương

Leave a comment

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top