Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngài Là Mọi Nhu Cầu Của Con – You Are My All in All

Thánh Ca: Ngài Là Mọi Nhu Cầu Của Con – You Are My All in All

Tựa đề: Ngài Là Mọi Nhu Cầu Của Con
Nguyên tác: You Are My All In All

Sáng tác:  Dennis L. Jernigan
Trình bày: Hallelujah Oratorio Society

You Are My All In All

You are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all
Seeking You as a precious jewel
Lord, to give up I’d be a fool
You are my all in all

Jesus, Lamb of God
Worthy is Your name
Jesus, Lamb of God
Worthy is Your name

Taking my sin, my cross, my shame
Rising up again I bless Your name
You are my all in all
When I fall down You pick me up
When I am dry You fill my cup
You are my all in all

Jesus, Lamb of God
Worthy is Your name
Jesus, Lamb of God
Worthy is Your name

Ngài Là Muôn Nhu Cầu Của Con

Ngài là sức thiêng chúng con dựa nương.
Ngài là báu vật mà con mong tìm.
Ngài là muôn nhu cầu con.
Lòng con mến yêu Chúa hơn ngọc châu.
Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời.
Ngài là muôn nhu cầu con.

Giê-xu là Chúa con.
Chúa có danh đẹp thay.
Giê-xu là Chúa con,
Quí báu thay danh Ngài.

Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục con.
Ngài đã sống lại và sống muôn đời.
Ngài là muôn nhu cầu con.
Hồi con vấp chân Chúa nâng vực con.
Hồi tim héo tàn Ngài khiến tươi cười.
Ngài là muôn nhu cầu con.

Giê-xu là Chúa con.
Chúa có danh đẹp thay.
Giê-xu là Chúa con,
Quí báu thay danh Ngài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Bài đọc thêm: Tìm Hiểu Chiên Con Của Đức Chúa Trời

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top