Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Ngài Nâng Tôi Lên – You Raise Me Up

Ngài Nâng Tôi Lên – You Raise Me Up

Tựa đề: You Raise Me Up (Anh)
Ngài Nâng Tôi Lên (Việt)

Tác giả: Rolf Lovland & Brendan Graham
Lời Việt: Vĩnh Phúc
Trình bày: 12 Tenors

Ngài Nâng Tôi Lên

Lòng chợt xao-xuyến khi sóng đau-thương sôi bùng lên,
Hoạn-nạn theo đến làm vấn-vương bao ưu-phiền …
Nghẹn-ngào trong đêm, cố-gắng không nguôi được nỗi-niềm,
Rồi Chúa đến bên đã khiến tâm tôi nghỉ-yên …

Ngài nâng tôi lên đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi,
Ngài nhấc tôi lên bước giữa phong-ba biển khơi …
Ngài ban cho sức sống trong tôi tràn ra mãi,
Ngài đỡ tôi lên, dẫn bước chân tôi bình-yên …

Ngài nâng tôi lên đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi,
Ngài nhấc tôi lên bước giữa phong-ba biển khơi …
Chúa bên tôi ban sức-mạnh trong cơn thử-thách,
Ngài đỡ tôi lên dẫn bước chân tôi bình-yên …

Ngài nâng tôi lên đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi,
Ngài nhấc tôi lên bước giữa phong-ba biển khơi …
Chúa ban cho sức sống tâm-hồn càng tươi mới,
Ngài đỡ tôi lên nâng đức-tin tôi cao thêm …

Ngài nâng tôi lên đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi,
Ngài nhấc tôi lên bước giữa phong-ba biển khơi …
Ngài ban cho sức sống trong tôi tràn ra mãi,
Ngài đỡ tôi lên khiến bước chân tôi mạnh thêm …
Ngài đỡ tôi lên, nhớ mãi ơn Ngài không quên …

La Puente, March 12, 2008
Vĩnh-Phúc

You Raise Me Up

When I am down and, oh my soul, so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up to more than I can be

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top