Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » You Are My Hiding Place

You Are My Hiding Place

Tựa đề:  You Are My Hiding Place
Sáng Tác: Michael Ledner
Trình bày: Sela

You Are My Hiding Place
Michael Ledner

1. You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in YouI will trust in You
Let the weak say: I am strong
In the strength of the Lord
2. You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You
I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord
I will trust in You.

 

Đặt Niềm Tin Nơi Chúa
Thánh Ca Tin Lành Việt Nam – Bài 715

1. Thật Chúa là chốn nương thân.
Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn.
Dẫu đời sống gian nan
Tâm hồn này nhiều khi héo hắt.
Đặt niềm tin nơi Chúa!

Vững tin vào Chúa luôn!
Hỡi tâm hồn đớn đau
Hy vọng nơi Chúa ta,
Nơi sức thiêng!

2. Dù giữa đời sống hư vong
Lời Chúa là tiếng hoan ca trong lòng
Chúa hằng đến bên tôi
Cho dù nhiều lần tôi hoang mang
Lạc đường trong đêm tối.

Tiếng êm dịu nhắc khuyên
Giúp tôi được vững tin
Hy vọng trong Chúa ta
Trong sức thiêng.
Đặt niềm tin nơi Chúa.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top