Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Ý Nghĩa Sự Chết Của Đức Chúa Jesus

Ý Nghĩa Sự Chết Của Đức Chúa Jesus

cross_001

Sứ điệp: Ý Nghĩa Sự Chết Của Đức Chúa Jesus
Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 3:8-22

Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang

Khuyên Chịu Khổ Vì Lẽ Phải

8. Sau cùng, xin tất cả hãy đồng tâm nhất trí với nhau, hãy thông cảm nhau, hãy thương mến nhau trong tình anh chị em, hãy nhân từ và khiêm nhường.

9. Ðừng lấy ác trả ác, đừng lấy nguyền rủa trả nguyền rủa, nhưng ngược lại, hãy chúc phước, vì anh chị em đã được kêu gọi để làm thế, hầu anh chị em có thể hưởng phước, 10. vì, “Ai thiết tha yêu mến sự sống, Và muốn thấy những ngày tốt đẹp, Người ấy phải giữ lưỡi mình khỏi điều ác, Và môi mình khỏi nói những lời dối trá. 11. Người ấy phải bỏ điều ác và làm điều thiện. Người ấy phải tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó.

12. Vì mắt Chúa đoái xem những người ngay lành, Tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ, Nhưng mặt Chúa nghịch lại những kẻ làm ác.”

13. Ai nỡ làm hại anh chị em khi anh chị em nhiệt thành làm điều tốt chăng? 14. Nhưng nếu anh chị em phải chịu khổ vì lẽ phải, anh chị em có phước. Ðừng sợ sự đe dọa của họ và đừng bối rối.

15. Nhưng hãy tôn Ðấng Christ ra thánh và làm Chúa trong lòng anh chị em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời mọi kẻ chất vấn về hy vọng của anh chị em, 16. nhưng hãy đối đáp với thái độ khiêm tốn và kính trọng. Hãy có một lương tâm tốt, để những kẻ bôi bác anh chị em, những kẻ nói xấu cách đối xử tốt của anh chị em trong Ðấng Christ có thể bị hổ thẹn.

17. Vì nếu ý muốn của Ðức Chúa Trời cho anh chị em là chịu khổ, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ hơn là làm điều ác.

Ðấng Christ Chịu Khổ Thay Cho Những Người Tội Lỗi

18. Ðấng Christ đã chịu khổ vì tội lỗi một lần đủ cả, Ðấng công chính chịu khổ thay cho những người tội lỗi, để Ngài có thể đem anh chị em đến với Ðức Chúa Trời. Thân xác Ngài đã bị giết chết, nhưng tâm linh Ngài đã được làm cho sống.

19. Bởi tâm linh ấy Ngài đã đến rao báo cho những tâm linh bị tù, 20. là những kẻ không vâng phục tự ngàn xưa, khi Ðức Chúa Trời nhẫn nại đợi chờ trong thời của Nô-ê, suốt thời gian chiếc tàu được đóng; trong tàu đó chỉ có ít người được cứu khỏi nước, tám linh hồn tất cả.

21. Ðó là hình bóng của phép báp-têm đã cứu anh chị em ngày nay –không phải sự tẩy rửa những dơ bẩn trên thân thể, nhưng sự thệ nguyện giữ một lương tâm tốt đối với Ðức Chúa Trời– qua sự sống lại của Ðấng Christ, 22. Ðấng đã ngự lên trời, đang ở bên phải Ðức Chúa Trời, nơi các vị thiên sứ, các đấng có quyền hành, và các bậc có quyền lực đầu phục Ngài.

Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Ý Nghĩa Sự Chết Của Đức Chúa Jesus để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top