Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Xin Mở Mắt Chúng Con

Xin Mở Mắt Chúng Con

Tựa đề: Xin Mở Mắt Chúng Con
Nguyên tác: Open Our Eyes, Lord!
Nhạc và lời: Robert Cull

Open Our Eyes

Open our eyes, Lord,
We want to see Jesus,
To reach out and touch Him,
And say that we love Him.
Open our ears, Lord,
And help us to listen,
Open our eyes, Lord,
We want to see Jesus.

Xin Mở Mắt Con

Cầu xin Chúa Chí Nhân!
Rủ lòng thương đến chúng con
Mở rộng đôi mắt tối tăm
Để được trông thấy thánh nhan
Cầu xin Chúa Chí Nhân!
Rủ lòng thương đến chúng con
Dạy con biết lắng nghe
Để được thông biết ý Cha.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top