Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: What Grace Is Mine – Tôi Không Thể Biết

Thánh Ca: What Grace Is Mine – Tôi Không Thể Biết

Tựa đề: Tôi Không Thể Biết
Nguyên tác: I Cannot Tell
Lời: William Y. Fullerton
Nhạc: Giai điệu Londonderry Air
Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam 
– Bài Số 68

I Cannot Tell

1. I cannot tell
Why He whom angels worship,
Should set His love
Upon the sons of men,
Or why, as Shepherd,
He should seek the wanderers,
To bring them back,
They know not how or when.
But this I know,
That He was born of Mary
When Bethlehem’s
Manger was His only home,
And that He lived
At Nazareth and labored,
And so the Savior,
Savior of the world is come.

2. I cannot tell
How silently He suffered,
As with His peace
He graced this place of tears,
Or how His heart
Upon the cross was broken,
The crown of pain
To three and thirty years.
But this I know,
He heals the brokenhearted,
And stays our sin,
And calms our lurking fear,
And lifts the burden
From the heavy laden,
For yet the Savior,
Savior of the world is here.

3. I cannot tell
How He will win the nations,
How He will claim
His earthly heritage,
How satisfy
The needs and aspirations
Of East and West,
Of sinner and of sage.
But this I know,
All flesh shall see His glory,
And He shall reap
The harvest He has sown,
And some glad day
His sun shall shine in splendor
When He the Savior,
Savior of the world is known.

4. I cannot tell
How all the lands shall worship,
When, at His bidding,
Every storm is stilled,
Or who can say
How great the jubilation
When all the hearts
Of men with love are filled.
But this I know,
The skies will thrill with rapture,
And myriad, myriad
Human voices sing,
And earth to Heaven,
And Heaven to earth, will answer:
At last the Savior,
Savior of the world is King!

Tôi Không Thể Biết

1. Tôi không thể biết
Vì sao Đấng thiên binh thờ phượng
Lại nặng tình yêu
Đối với con người đáng thương
Ngài từng đi kiếm
Người lạc lối lang thang vô vọng
Dường người chăn chiên
Đến cứu chiên lúc đang vất vơ
Điều tôi biết chắc,
Cứu Chúa sinh ra làm con người
Dùng chuồng chiên
Bết-lê-hem như căn nhà mình
Rồi Ngài lặng sống,
Ở Na-xa-rét sống lao động
Và như thế Cứu Chúa,
Cứu Chúa của nhân loại hạ sinh.

2. Tôi không thể tả
Nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu
Dùng yêu thương tô
Điểm quả đất đầy đớn đau
Chịu hình thập giá
Lòng Ngài vỡ tan cho muôn người
Đầu Ngài đau đớn,
Mão gai buốt đâm thấu tim
Điều tôi biết chắc,
Chúa chữa cho nguyên lòng vỡ rạn
Ngài mang gian ác,
Xua tan lo âu sợ sệt
Mọi lòng cùng khốn
Chúa cất đi mọi gánh nặng nề
Và như thế Cứu Chúa,
Cứu Chúa của nhân loại hiện thân.

3. Tôi không thể nói
Làm sao Chúa chinh phục muôn lòng
Và trong tương lai
Sẽ thâu phục thế gian
Làm sao thỏa mãn
Nguồn khao khát trông mong kín thầm
Từ đông sang tây
Trí thức luôn dân tối tăm
Điều tôi biết chắc,
Muôn dân sẽ trông nhìn rõ Ngài
Ngài thâu góp hết
Muôn hoa trong vườn Ngài trồng
Mặt trời Ngài chiếu
Vinh quang trong ngày lễ hoan lạc
Và như thế Cứu Chúa,
Cứu Chúa của nhân loại hiện ra.

4. Tôi không thể tả
Làm sao khắp nơi tôn thờ Ngài
Bao cuồng, phong ba
Cúi vâng dấu hiệu Chúa ban
Hoặc ai sẽ biết
Nguồn hoan hỉ reo ca vô tận
Và tình yêu mới
Cháy lên trong tâm khảm ta
Điều tôi biết chắc,
Không trung hân hoan cùng đón mừng
Hằng muôn tiếng hát
Tung hô hát ca chung giọng
Bầu trời cùng đất
Hoan ca đáp lời với thiên đàng
Tận cùng chính Cứu Chúa,
Cứu Chúa của nhân loại là Vua.

What Grace Is Mine
Lời Anh: Kristyn Getty

1. What grace is mine that He who dwells in endless light
Called through the night to find my distant soul
And from his scars poured mercy that would plead for me
That I might live and in his name be known
So I will go wherever He is calling me
I lose my life to find my life in Him
I give my all to gain the hope that never dies
I bow my heart, take up my cross and follow Him
2. What grace is mine to know His breath alive in me
Beneath his wings my wakened soul may soar
All fear can flee for death’s dark night is overcome
My Saviour lives and reigns forevermore
So I will go wherever He is calling me
I lose my life to find my life in Him
I give my all to gain the hope that never dies
I bow my heart, take up my cross and follow Him

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top