Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Cầu Xin Chúa Dẫn Dắt Con – Guide Me O Thou Great Redeemer

Thánh Ca: Cầu Xin Chúa Dẫn Dắt Con – Guide Me O Thou Great Redeemer

Tựa đề:   Cầu Xin Chúa Hướng Dẫn Con
Nguyên tác: Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch
Lời:  William Williams Pantycelyn (1717-1791)
Nhạc: John Hughes (1873–1932)
Tựa đề Anh ngữ: Guide Me O Thou Great Redeemer
Lời Anh: Peter Will­iams
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam – Bài số 155

Guide Me, O Thou Great Jehovah
1. Guide me, O Thou great Jehovah,
Pilgrim through this barren land.
I am weak, but Thou art mighty;
Hold me with Thy powerful hand.
Bread of Heaven, Bread of Heaven,
Feed me till I want no more;
Feed me till I want no more.
2. Open now the crystal fountain,
Whence the healing stream doth flow;
Let the fire and cloudy pillar
Lead me all my journey through.
Strong Deliverer, strong Deliverer,
Be Thou still my Strength and Shield;
Be Thou still my Strength and Shield.
3. Lord, I trust Thy mighty power,
Wondrous are Thy works of old;
Thou deliver’st Thine from thralldom,
Who for naught themselves had sold:
Thou didst conquer, Thou didst conquer,
Sin, and Satan and the grave,
Sin, and Satan and the grave.
4. When I tread the verge of Jordan,
Bid my anxious fears subside;
Death of deaths, and hell’s destruction,
Land me safe on Canaan’s side.
Songs of praises, songs of praises,
I will ever give to Thee;
I will ever give to Thee.
5. Musing on my habitation,
Musing on my heav’nly home,
Fills my soul with holy longings:
Come, my Jesus, quickly come;
Vanity is all I see;
Lord, I long to be with Thee!
Lord, I long to be with Thee!
Cầu Xin Chúa Đưa Dắt Con
1. Cầu xin Ngài đưa con theo lối đi
Suốt chặng đường lữ thứ cô quạnh
Lòng run sợ nhưng tin nơi sức thiêng
Xin nắm chắc con trong tình yêu.
Lời đầy linh quyền, Lời đầy năng quyền
Nuôi tâm con luôn luôn no nê
Nuôi linh hồn chẳng khi nào vơi.
2. Cầu xin dòng pha lê khơi chảy tuôn
Nước từ trời chữa muôn bệnh tình
Dìu trọn đường quanh co theo đám mây
Theo ánh lửa cháy soi đường đi.
Hùng mạnh trong Ngài, Hùng mạnh trong Ngài
Che nâng con trong tay vô song
Chúa là nguồn sức lực đời con.
3. Hồi chân lần đi trong nơi khó nguy
Chúa cho lòng bối rối an bình
Thù địch càng ngăm đe trong bóng đêm
Xin dẫn lối con về nhà Cha.
Bài ca khen ngợi, bài ca khen ngợi
Con hân hoan tôn vinh danh Cha
Con ca ngợi chúc tôn Ngài luôn.


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top