Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ôi Jesus! Đứng Trước Cửa Tâm Hồn

Thánh Ca: Ôi Jesus! Đứng Trước Cửa Tâm Hồn

Tựa đề: Ôi Jesus! Đứng Trước Cửa
Nguyên tác: O Jesus, Thou Art Standing
Lời: Will­iam W. How (1867)
Nhạc: Ed­ward Hus­band (1871)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 169

O Jesus, Thou Art Standing

1. O Jesus, Thou art standing,
outside the fast closed door,
In lowly patience waiting
to pass the threshold o’er:
Shame on us, Christian brothers,
His Name and sign who bear,
O shame, thrice shame upon us,
to keep Him standing there!

2. O Jesus, Thou art knocking;
and lo, that hand is scarred,
And thorns Thy brow encircle,
and tears Thy face have marred:
O love that passeth knowledge,
so patiently to wait!
O sin that hath no equal,
so fast to bar the gate!

3. O Jesus, Thou art pleading
in accents meek and low,
“I died for you, My children,
and will you treat Me so?”
O Lord, with shame and sorrow
we open now the door;
Dear Savior, enter, enter,
and leave us nevermore.

Ôi Jesus! Đứng Trước Cửa

1. Ôi, Jesus! Đứng trước cửa tâm,
Xưa nay gài kín âm thầm,
Đang mong chờ ta mở cửa xong,
Cho Ngài bước ngay vô lòng:
Này hỡi Cơ-đốc đồ ta nay,
Mang hiệu ấy gẫm hổ thay,
Chúa gõ cửa lòng chẳng mở ra,
Quá lâu Ngài chờ chúng ta!

2. Ôi, Jesus! Vẫn gõ cửa kia,
Hai tay còn dấu đinh kìa,
Mang trên đầu bao dấu mão gai,
Nơi mặt ngấn châu dọc dài:
Thật đức yêu thương Ngài cao sâu,
Đợi chờ trước cửa đã lâu!
Ôi, then ác tội cũng gớm thay,
Khóa tâm môn này bấy nay!

3. Ôi, Jesus! Ánh mắt thiết tha,
Khuyên lơn bằng tiếng ôn hòa
Ta xưa vì con đã xả sinh,
Con đành đối ta vô tình.
Lạy Chúa, chúng con thẹn lắm thay!
Xin đồng mở các cửa ngay,
Xin vô tâm hồn của chúng con,
Ở luôn muôn đời chẳng thôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

169


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top