Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Giới Thiệu: Sách Giải Nghĩa Thi Thiên

Giới Thiệu: Sách Giải Nghĩa Thi Thiên

LỜI GIỚI THIỆU

Thi Thiên là tuyển tập thánh ca của người Do Thái. Tên gọi của sách Thi Thiên trong tiếng Hê-bơ-rơ là tehillim, có nghĩa là sách ca ngợi.  Sách Thi Thiên là một tập hợp gồm 150 bài hát ca ngợi Chúa do nhiều tác giả sáng tác. Mỗi bài thi thiên có một chủ đề riêng, bày tỏ tâm tư, tình cảm của tác giả đối với Chúa.

Từ thời xa xưa sách Thi Thiên được chia ra làm năm tập, mỗi tập đều kết thúc bằng một lời chúc tụng: Tập thứ I: Thi Thiên 1—41; Tập thứ II: Thi Thiên 42—72; Tập thứ III: Thi Thiên 73—89; Tập thứ IV: Thi Thiên 90—106; Tập thứ V: Thi Thiên 107—150.

Các thi thiên thường có lời ghi chú cho biết tác giả, trường hợp hay hoàn cảnh sáng tác, cũng như có những ghi chú về âm nhạc, nghi lễ.  Đa số các bài thi thiên có ghi chú tên của tác giả.  Có 73 bài được ghi là do Vua Đa-vít sáng tác.  A-sáp, một nhạc trưởng thời Vua Đa-vít (I Sử Ký 15:4-5), sáng tác các Thi Thiên 50, 73, 83. Có nhiều bài thi thiên do con cháu của Cô-rê soạn. Cô-rê là một người Lê-vi và một trong hai ban hát chịu trách nhiệm hướng dẫn hát thờ phượng trong đền thờ dưới thời Vua Đa-vít đã được đặt theo tên của ông  (II Sử Ký 20:19).  Ngoài ra cũng có một số tác giả khác, như Môi-se (Thi Thiên 90) và Vua Sa-lô-môn (Thi Thiên 72—127).  Số còn lại khuyết danh (khoảng 50 bài). Phần lớn các Thi Thiên được viết bởi những cá nhân rồi sau đó được sưu tập lại để dân chúng cùng sử dụng thờ phượng trong đền thờ hoặc tại tư gia.

Dựa vào nội dung các Thi Thiên, học giả người Đức Hermann Gunkel và trường phái của ông chia các Thi Thiên thành các loại: Thi Thiên ca ngợi (chẳng hạn Thi Thiên 8, 36…); Thi Thiên thống hối (Thi Thiên 38, 51…); Thi Thiên khôn ngoan (Thi thiên 14, 73…); Thi Thiên hoàng gia (Thi Thiên 2, 45…); Thi Thiên đoán phạt (Thi Thiên 35, 69…); Thi Thiên than vãn và kêu cầu (Thi Thiên 3, 4, 6…). Thi Thiên nguyền rủa (Thi Thiên 35, 59…)

Chúa Giê-xu và các tác giả Tân Ứớc thường trích dẫn Thi Thiên trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt những Thi Thiên chỉ về Đấng Mết-si-a để cho thấy Chúa Giê-xu là Đấng đã làm ứng nghiệm các lời tiên tri trong Cựu Ước (Ma-thi-ơ 21:16; 22:44; 27:35, 39-48; Lu-ca 23:46; Công Vụ 2:34; 13:33; Rô-ma 4:6-8; Hê-bơ-rơ 1:5,13; 2:6, 7; 5:5; 10:5). Hi vọng về Đấng Mết-si-a ngời sáng trong các Thi Thiên hoàng gia, đặc biệt Thi Thiên 2, 45, 72, 110.  Đấng Mết-si-a được mô tả là vị vua uy quyền được toàn dân Ít-ra-ên tôn cao và chúc tụng. Vương quốc Ngài rộng mở và trường tồn (Thi Thiên 96-100).

Chúa Giê-xu đặc biệt yêu thích Thi Thiên.  Ngay cả giây phút cuối cùng trên thập tự giá Ngài cũng đã thốt lên Thi Thiên 31:5.  Ngài cũng đã nhớ lại Thi Thiên 22, một Thi Thiên mô tả sự khổ nạn của Đấng Mết-si-a, và kêu lên “Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi” (22:1).

Sách Thi Thiên bày tỏ Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá, vừa chí cao vừa chí cận, vừa siêu việt vừa “ở cùng chúng ta” –  Đấng đáng cho loài người và muôn vật tôn cao, chúc tụng!  Thi Thiên là sách thích hợp để tĩnh tâm và cầu nguyện – một tuyển tập thánh ca không thể thay thế được của con dân Chúa qua mọi thời đại. 

Sách giải nghĩa Thi Thiên của Tiến sĩ Warren Wiersbe sẽ giúp chúng ta đọc và suy ngẫm Thi Thiên để hiểu sâu sắc hơn về bản tính của Đức Chúa Trời và mối liên hệ giữa Ngài với mọi tạo vật, đặc biệt nhận thức rõ ràng hơn mối liên hệ giữa Chúa với tuyển dân Ít-ra-ên và các dân tộc trên thế giới.  Tác giả cũng giúp chúng ta nhận biết thế nào Chúa luôn gần gũi kề cận để yêu thương, chăm sóc, và dẫn dắt mỗi cá nhân chúng ta mọi nơi mọi lúc. Tác giả Warren Wiersbe sẽ giúp chúng ta cảm nhận sâu xa về Đức Chúa Trời vừa chí cao vừa chí cận, vừa công bình vừa yêu thương, vừa thánh khiết vừa đầy lòng thương xót, và từ đó kêu gọi chúng ta “Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời” trọn cả cuộc đời.

Văn Phẩm Nguồn Sống hân hạnh giới thiệu tập giải nghĩa Thi Thiên 1-89 của tác giả Warren Wiersbe. Chúng tôi hi vọng với sách giải nghĩa này, các tôi con Chúa sẽ học biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương, quyền năng, khôn ngoan, luôn chăm sóc và dẫn dắt đời sống của từng con dân Chúa.  Càng biết nhiều hơn về Chúa, chúng ta sẽ càng kính yêu Ngài và vững tâm bước tới trên linh trình, dầu cho cuộc đời đầy những gian nan thử thách.

Chúng tôi chân thành biết ơn các tôi con Chúa đã góp phần chuyển ngữ, hiệu đính, dàn trang để tập sách này có thể ấn hành và đến tay bạn đọc.

Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top