Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Giới Thiệu Sách : Giải Nghĩa Các Tiểu Tiên Tri – Tập 2

Giới Thiệu Sách : Giải Nghĩa Các Tiểu Tiên Tri – Tập 2

Lời Giới Thiệu

Trong Kinh Thánh, những sách được xếp vào danh mục “Các Sách Tiên Tri” nhiều hơn bất kỳ danh mục nào khác. Có bốn sách Đại Tiên Tri (Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, và Đa-ni-ên) và mười hai sách Tiểu Tiên Tri, được viết trong khoảng thời gian 400 năm, từ năm 760 đến 460 T.C., tức từ là khi Ít-ra-ên sụp đổ dưới sự tấn công của A-si-ri cho đến khi kết thúc Cựu Ước.

Nhiều người cho rằng các sách Tiểu Tiên Tri có vẻ khô khan với những sứ điệp đã được rao giảng vào thời xa xưa. Nhưng khi nghiên cứu về đời sống của các nhà tiên tri cùng những sứ điệp trong bối cảnh và điều kiện sống của họ, chúng ta sẽ thấy thích thú khi nhận ra những điểm tương đồng cơ bản giữa bối cảnh thời đó và thời nay, và vì thế sứ điệp của họ vẫn mới mẻ đối với thời đại chúng ta. Hơn nữa, các nhà tiên tri thường báo trước về tương lai gần của các quốc gia Ít-ra-ên, Giu-đa, và các nước lân bang, tuy nhiên nhiều lời tiên tri của họ sẽ được ứng nghiệm hai lần, nghĩa là đã được ứng nghiệm và hiện nay cũng đang được ứng nghiệm một lần nữa trong những ngày cuối cùng này. Vì thế, các sứ điệp của họ luôn có ý nghĩa đối với Hội Thánh ngày nay.

Khi nghiên cứu các sách Tiểu Tiên Tri, chúng ta sẽ khâm phục lòng can đảm của các nhà tiên tri khi nhìn thấy họ phải đương đầu với những trở lực để rao truyền chân lý. Họ phải trả giá khi đứng lên kêu gọi con dân Chúa trở lại với Ngài để tránh khỏi con đường hủy diệt, đồng thời chúng ta cũng sẽ cùng họ vui mừng khi họ cất tiếng ca ngợi Chúa vì tình yêu và sự thành tín của Ngài. Họ là những anh hùng đức tin “lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của chân lý” — đã nêu gương cho chúng ta ngày nay trong sứ mệnh rao truyền Phúc Âm cứu rỗi.

Bộ giải nghĩa các sách Tiểu Tiên Tri của Mục sư Warren Wiersbe gồm ba tập: Tập 1 “Hãy Kinh Ngạc” (Ô-sê, Giô-ên, Giô-na, Na-hum, Ha-ba-cúc, và Ma-la-chi); Tập 2 “Hãy Quan Tâm” (A-mốt, Áp-đia, Mi-chê, và Sô-phô-ni); Tập 3 “Hãy Dũng Cảm” (A-ghê và Xa-cha-ri — cùng với sách E-xơ-ra).

Trong Tập 2 “Hãy Quan Tâm” này, Mục sư Warren Wiersbe cho chúng ta thấy các Tiên tri A-mốt, Áp-đia, Mi-chê, và Sô-phô-ni được Chúa kêu gọi thế nào để lên án tình trạng tội lỗi đang tràn ngập chung quanh. Chính mối quan tâm sâu sắc mà Chúa đặt trong lòng họ đã tạo nên những sứ điệp nhằm kêu gọi dân chúng ăn năn để được cứu chuộc. Qua tập giải nghĩa này, chúng ta sẽ biết Tiên tri A-mốt đã dám đứng về phía chân lý của Đức Chúa Trời như thế nào để lên án các quan chức cấp cao nhất của quốc gia; Tiên tri Áp-đia giải thích vì sao các mối thù truyền kiếp của gia tộc cuối cùng chỉ đem lại sự thất bại và hổ thẹn; Tiên tri Mi-chê cho thấy vì sao sự đầu phục Chúa và vâng theo Lời Ngài là niềm hy vọng duy nhất cho bất kỳ một quốc gia nào; và Tiên tri Sô-phô-ni kêu gọi dân tộc mình phải chuẩn bị sẵn sàng vì “Ngày của Đức Giê-hô-va” đang đến. Các nhà tiên tri này đã quan tâm sâu sắc đến vận mệnh của dân tộc và đã từng tạo nên sự khác biệt trong thời đại của họ, và chính họ cũng sẽ chỉ cho chúng ta cách tạo nên sự khác biệt trong thời đại của mình.

Chúng tôi hy vọng sách giải nghĩa này sẽ giúp tôi con Chúa quan tâm nhiều hơn đến tình trạng tội lỗi chung quanh, bên trong và bên ngoài Hội Thánh, để giúp nhau vâng giữ Lời Chúa và mạnh mẽ chia sẻ Phúc Âm cho một thế giới đang cần biết Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống chân thành biết ơn các tôi con Chúa đã góp phần chuyển ngữ, hiệu đính, dàn trang để tập sách này có thể ấn hành và đến tay bạn đọc.

Văn Phẩm Nguồn Sống

Thư Viện Tin Lành (2024)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top