Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thờ Phượng Vào Lễ Ngũ Tuần

Thờ Phượng Vào Lễ Ngũ Tuần

WUMC_LNT1

San Diego: Thờ Phượng Vào Lễ Ngũ Tuần

Đa số các nhà thờ Tin Lành đều có in chương trình cho lễ thờ phượng vào mỗi Chúa Nhật.  Phần lớn chương trình thờ phượng của các Hội Thánh chỉ in bằng một hoặc hai ngôn ngữ; tuy nhiên nếu bạn có dịp đến thăm Wesley United Methodist Church San Diego vào dịp lễ Ngũ Tuần, bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy chương trình thờ phượng vào Chúa Nhật này được in bằng năm ngôn ngữ.

Wesley United Methodist Church San Diego được thành lập vào thập niên 1950 bởi các tín hữu người Mỹ.  Năm 1988 các tín hữu Việt Nam gia nhập vào Hội Thánh; sau đó trở thành cộng đồng tín hữu đông nhất, giữ những vai trò chính yếu trong Hội Thánh.  Đầu thế kỷ 21, Hội Thánh mở thêm hai giáo vụ cho người nói tiếng Tây Ban Nha và Cambodia.  Cách đây vài năm, Hội Thánh mở thêm giáo vụ cho những người nói tiếng Trung Hoa.

Dựa vào truyền thống của Hội Thánh thời ban đầu, mỗi năm vào dịp lễ Ngũ Tuần, cộng đồng tín hữu thuộc nhiều sắc dân tại Wesley United Methodist Church San Diego cùng thờ phượng Chúa chung với nhau.  Tiếng Anh được sử dụng trong một vài nghi thức thờ phượng của buổi nhóm chung nhưng các tín hữu hát thánh ca, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện trong ngôn ngữ riêng của mình.    Mặc dầu năm ngôn ngữ khác nhau được dùng cùng một lúc trong một lễ thờ phượng nhưng giờ thờ phượng Chúa diễn ra rất trật tự và phước hạnh.

Thánh Kinh cho biết Đức Chúa Trời đã tạo nên ngôn ngữ khác biệt, khiến loài người thất bại trong việc xây dựng tháp Ba Bên; tuy nhiên, Đức Thánh Linh đã ban cho những tín hữu trong Hội Thánh Đầu Tiên khả năng nói các thứ tiếng ngoại quốc để tôn ngợi Đức Chúa Trời.    Một số khách đến thăm Wesley United Methodist Church San Diego vào dịp lễ Ngũ Tuần khi nghe vài trăm người ca ngợi Chúa trong năm ngôn ngữ khác nhau thật rập ràng, liên tưởng đến ngày phước hạnh cùng với những tin Chúa khắp nơi ca ngợi Chúa trên thiên đàng.

Lễ Ngũ Tuần không phải là dịp duy nhất cộng đồng tín hữu thuộc nhiều sắc tộc tại Wesley United Methodist Church San Diego thờ phượng Chúa chung với nhau.   Mỗi năm ít nhất hai lần, vào dịp lễ Tạ Ơn và lễ Ngũ Tuần, các tín hữu trong Hội Thánh thờ phượng Chúa chung.  Ngoài ra, Hội Thánh cũng thờ phượng Chúa chung vào Hội Đồng Thường Niên và lễ kỷ niệm thành lập Hội Thánh.

Châu Trân
Tháng 5/2013
www.thuvientinlanh.org

WUMC_LNT2

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top